Category Archives: demokrati

Demokrati initativet 2015 – Årsta Scoutkår i Scouterna

Det här inlägget är första uppföljningen till Demokrati-initiativet Årsta 2015. Min förhoppning är att kunna förklara lite grundläggande koncept kring föreningsdemokrati och vi börjar med bakgrund till stadgar. Jag brukar säga att stadgar är lite som en uppsättning spelregler alla måste följa och det är inte konstigare att läsa och följa stadgar än spelregler. Precis som i spel blir det inte heller bra om vissa deltagare inte följer spelreglerna eller på egen hand hittar på egna.

När man resonerar kring stadgar, precis som andra juridiska dokument, så är det viktigt att man förstår förarbetena, att man ser till syftet bakom texten. När man tolkar lagen så gör man alltid det utifrån förarbetena.

Att en förening överhuvudtaget har stadgar har väldigt mycket med juridik och relationer att göra. En grupp människor kan arbeta tillsammans med uttalade mål och principer utan att för den skull behöva stadgar. När du möter en scout från ett annat land så delar ni båda scoutlag och löfte och det räcker långt. På samma sätt kan man spela fotboll nere på gårdsplanen utan att behöva använda FIFAs fotbollsregler. Det är först när det blir allvar som stadgarna blir viktiga.

När en förening som exempelvis Årsta Scoutkår – en grupp människor – skall agera som en utåt, till exempel köpa tre tält, så behöver denna grupp människor kunna agera som “en”.
Ett väldigt primitivt sätt är att vi hela kåren, en bra bit över 100 personer, tillsammans går till butiken med våra pengar och köper tält. Samma situation uppstår för beslut för gruppen, där all beslut måste tas tillsammans i grupp. Detta kallas direktdemokrati. I längden är detta ofta opraktiskt. Tänk dig att hela kåren hade behövt gå till affären tillsammans varje gång vi behövde toapapper, diskmedel, tvål eller något annat till Scoutgården. Vi behöver ett sätt att låta ett fåtal representanter få agera i kårens namn.

Att överhuvudtaget agera tillsammans i grupp och låta ett fåtal representanter hantera kårens relationer och affärer utåt är inte alltid så lätt, det är långt ifrån säkert att vi alla tycker lika. Dessutom finns alltid risken att någon utnyttjar förtroendeställningen och överför gruppens tillgångar till sig själv.

Jag brukar säga att stadgarna fyller minst två huvudfunktioner. Dels säger stadgarna en del om vart vi tillsammans är på väg, varför och hur. De säger detta för att om vi skulle vara för oense om mål, metod och mening så är det överhuvudtaget inte möjligt att agera som grupp. Dels så är stadgarna en uppsättning säkerhetsföreskrifter så att representanterna för kåren representerar medlemmarna och deras intressen och att medlemmarna kan kontrollera att så är fallet.

Stadgarna är alltså ingenting annat än ett gäng spelregler och som alla regler så behöver man sällan ägna så mycket tid åt dom fören man börjar bli oense. Därför bör man alltid tänka på stadgar utifrån tanken att “tänk om vi är oense…”. Man bör ibland också reflektera över vikten att alla drar åt samma håll och att detta tydligt framgår i stadgarna.

Innan jag går in på stadgarna i detalj så behöver jag gå tillbaka till juridiken. Årsta Scoutkår är i och med sina stadgar en juridisk person. En juridisk person har så kallad rättskapacitet och det är den egenskapen som gör att vi kan agera som en utåt, ingå avtal osv. Du själv är en fysisk person, fysiska personer har (tror jag) alltid rättskapacitet. Lagen gäller fysiska personer men om lagen bara gällde fysiska personer så skulle vi inte kunna ha företag, kommuner, stiftelser etc. Därför finns bland annat konstruktionen juridisk person.

En juridisk person är en slags låtsas-figur som har fått rätt att ingå avtal inom visa gränser. Att som förening vara en juridisk person innebär att man kan ingå avtal, som att köpa saker eller teckna försäkringar. Om Årsta Scoutkår inte vore en juridisk person så skulle vi inte kunna äga hus exempelvis. För den som ingår avtal med en juridisk person så är dels formen av juridisk person samt stadgar och stämmo protokoll av stor betydelse eftersom att dessa beskriver den juridiska person man har en relation med. Enkelt kan man säga att de skapar ett förtroende att man kan jobba tillsammans och att kåren i sin helhet står för de åtaganden som kårens representanter åtar kåren.

Eftersom kårens stadgar reglerar hur kåren representeras så kan kårens stadgar bara ändras av dess medlemmar och detta på kårens högsta beslutande organ som i vårt fall kallas för Kårstämman. Av samma orsak har varje medlem en röst på stämman. Det finns i och för sig inget som säger att man måste ha en röst per medlem, men generellt sett brukar folk inte vilja vara med i föreningar annars och sen är det så att många bidrag kräver att föreningen har en demokratisk grundsyn och verksamhetsstyrning.

Kåres stadgar väger väldigt tungt. Ett kårstämmobeslut som strider mot stadgarna kommer alltid att vara ogiltigt. Det är lite som att göra mål i fotboll efter att dommaren blåst av, visst är det mål, men det räknas aldrig någonsin.

I fallet med en scoutkår så är vi en dessutom del i en större organisation som kallas Scouterna genom att vi ansökt om att få vara en del i scouterna, och som en del att vara med i scouterna så gäller att vår verksamhet och våra stadgar måste uppfylla vissa kriterier. Om vi inte skulle göra detta så skulle vi inte längre få vara med i Scouterna, men vi skulle fortfarande kunna finnas som förening. Många idrottsföreningar har en liknande situation i förhållande till riksidrottsförbundet mm.

 

Demokrati-initiativet Årsta 2015

Vad startar väl ett nytt scout-år som en en extra kårstämma som går till historien, en extra kårstämma för att ändra stadgarna utan proposition eller någon form av skriftligt underlag överhuvudtaget, där ett antal individer försöker trycka ner ett antal ungdomar i kåren med diverse härskartekniker och maktspels manövrar, men där de lungt står upp för att inte ta ett beslut man inte fullt ut förstår. Kan scoutåret starta bättre?

Jag har varit med om en hel del, men det var inte mycket scouting över vissa individers agerande under den extra kårstämman, medan andra imponerade i att i stillhet inte tolerera ett beslut man inte förstår, eller låta sig tystas.

Den extra kårstämman syftade till en stadgeändring, och den extra kårstämman är nu bordlagd, men arbetet för att varje scout skall ha en meningsfull röst på varje kårstämma fortsätter.

Som ni säkert redan gissat å triggar detta en följetong här på bloggen där jag hoppas kunna ta upp en mängd frågor i syfte att skingra dimmorna kring hur systemet med kårdemokrati fungerar, för vi får ofta höra att det är svårt att begripa, men det är det inte alls. Jag tror jag kan förklara för nästan vem som helst hur det fungerar så jag börjar året med att göra ett försök. Några av frågorna vi kommer ta upp:

– Vad var det den extra kårstämman 2015 skulle besluta om och vad innebär det att den är bordlagd?

– Vad är stadgar, hur ser kårens stadgar ut och varför? Förarbeten och vad är ansvarsfrihet?

– Hur fungerar verksamhetsår, verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet?

– Varför har vi en extra kårstämma i stället för en ordinarie kårstämma? och följdfrågan, har vi idag en styrelse i kåren?

– Vad hände egentligen på Kårstämman och vad var det för fel på förslaget att stänga stämman utan beslut i stadgeärende och ta upp det på nästa ordinarie kårstämma?

– Hur ser stadgarna ut idag – med kommentarer, förarbete och ansvarsfrihet?

– Är dagens stadgar juridiskt ohållbara som revisorn hävdar med eftertryck och i så fall vad är argumenten?

– Jag har reserverat mig mot beslutet att kårstämman skulle ha varit behörigen sammankallad och att jag bett att få detta skrivet i protokollet, men vad betyder det att man gör så?

Välkommen tillbaka!

Ps.

Till dig förälder eller Årsta bo som läser detta och funderar på ditt barns / ungdoms framtid i Årsta Scoutkår: Längs svåra vägar möter man goda människor, vi har väldigt bra ungdomar i Årsta och ett par fantastiska ledare. Problemen på kårnivå skall och måste redas ut, och själva den processen är en förstklassig möjlighet att lära sig något väldigt meningsfullt.

Ds.

Idag är det jubileum!

Idag är det den lördag i januari, exakt ett år sedan ground zero för BFÅ. Episoden i Årsta Scoutkårs historia då en alkoholrelaterad vuxenaktivitet helt sonika fick gå före ungdomsverksamheten.

Jag kommer fortsätta skriva om BFÅ här på bloggen till och från av två skäl. För det första för att se vad vi kan lära oss av händelsen och dess mer långsiktiga konsekvenser och dels för att det i Årsta Scoutkår liksom på många andra ställen finns en tendens att tysta ner det obekväma vilket får konsekvensen att någon riktig förändring aldrig blir av. Jag har sagt till företrädare för årsta som rätt högljutt klagat (i privata samtal såklart) över vad jag skriver här, och det jag har sagt, att alla andra gånger under mina år något alvarligt miss-beteende hänt så har man tystat ner det och så har historien upprepats. Så den här gången provar vi att göra annorlunda.

Varje gång någon försöker begrava BFÅ – och det enklaste är att låta tiden gå och helt enkelt inte göra något alls – då gräver jag upp BFÅ igen.

I korthet har styrelsena inte gjort så mycket åt saken alls vad jag vet. I princip är det så till dags datum att de som gjorde det här har inte behövt ta några som helst konsekvenser av det. Nu är det dock så att BFÅ skall avhandlas på kommande kårstämma och då får styrelsen själv redovisa vad som hände, deras inställning till det hela och vad de gjort åt saken. Eftersom jag förväntar mig att man kommer säga att en vecka är för kort tid att hitta en festlokal (vilket dåvarande ordförande sa i ett privat samtal) så tog jag lite hjälp av mina vänner på fb i år för att med mindre än en veckas marginal visa att man visst kan boka en lokal. Den här helgen är den minst bokade i hela januari.

Här är resultatet, jag har redigerat rätt hårt och i princip bara behållit själva lokaltipsen:

 

 • http://www.langholmens.fhsk.se/Lusthuset.aspx
  Lusthuset
  Lusthuset byggdes 1990 och har med åren kommit att bli en mycket populär festlok…
 • http://www8.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_452013/cf_57129/Information_om_festv-ningen_2013.PDF
 • Annars en personlig favorit är porslinsfabriken vid St Eriksplan.
 • Kanske lite för stor men Tvålpalatset vid Mariatorget kanske kan vara nått!
  http://www.tvalpalatset.se/ritning%20tvlpalatset_1478183155.pdf
 • Aldrig provat men hört gott om det!
  Tillägg:Trädgårdmed partytält 2000 kr Rum för dans 800 kr Utedansbana 1500 krLus…
 • Pålsundetsmatsal är ett alternativ också!
 • Tvålpalatset är inte att rekomendera tyvärr… dyr och rätt kass. Beror på vad man ska göra iofs…
  men ska man ha lite baluns å dans går den bort. Högtalare sitter i taket vilket gör att det ekar upp till grannarna som blir störda när det inte är nåt tryck
  alls på golvet…;-( Däremot Atlas Copco har en skön lokal i deras anläggning nere i gruvan!
 • Varför inte hyra en scoutlokal…ska de vara lite mer klass så kanske kastellet i Vaxholm..
 • http://lokalbokning.nymble.se/site/faq.html
  Det beror väldigt mycket på om du vill ha egen försäljning av alkohol, ingen försäljning av alkohol eller ett ställe som tillhandahåller försäljning av
  alkohol. Om du inte tänker ha försäljning finns det 2 lokaler i Nymble (Tekniska Högskolans Studentkårs Kårhus) som kan passa bra, Stora Gasque och Kröken.
 • Västbergaträffen / Alvik folketshus

Sista länken, lokalbokning Nymble, visade att i princip hela kårhuset är tomt. Så det gick på ca 24h att hitta lokal: hela_ths_ledigt_for_fest [ pdf ].

I rest my case.

Ikväll skrev vi historia

Ikväll skrev vi historia. Vi vet bara inte hur den ser ut än.

Det är årtionden sedan kåren fick sina stadgar enligt principen att vi antar SSFs stadgar som våra egna. Nån gång runt Scout 2001, lägret som hade de fem kardelerna som sammantvinnades som symbol, startade arbetet mot ett gemensamt nytt förbund. I och med att SSF upphör till årskiftet och kåren går in i nya Riksorganisationen Scouterna så behöver vi nya stadgar, och det är dessa vi under två och en halv timmes diskussion nu kommit fram till.

Kårens stadgar kommer nu se ut så här: Stadgar_Årsta_Scoutkår_antagna_2012-11-14

Framöver kommer vi byta så att verksamhetsår och året styrelsen sitter sammanfaller. Det betyder att vi byter styrelse vid årskiftet från och med 2014. Det betyder också att vi kommer att träffas och ha en ordinarie kårstämma på hösten och en ekonomisk kårstämma på våren.

Vi har skrivit in att avdelningarna har adjungerande i styrelsen. Vi har skrivit in tydligare att vi skall ha budget och verksamhetsplan och att stor hänsyn skall tas till avdelningarna.

De nya stadgarna antogs i sin helhet och enhälligt av kårstämman.

Stort tack till Micke och alla andra som förarbetat stadgeförslaget och Stig för alla klockrena formuleringar.

 

Nya spelregler för Årsta Scoutkår

Snart är det dags för extra kårstämma. Det är dags att ändra spelreglerna aka stadgarna för kåren.

Orsaken till allt detta är att våra gamla stadgar var Svenska Scoutförbundets stadgar men i och med att Svenska Scoutörbundet upphör sista december så står vi strax utan stadgar.

Den nya riksorganisationen scouterna har ett annat upplägg, varje kår bestämmer själva sina stadgar och det måste vi nu göra.

Micke har skickat ut styrelsens förslag till nya stadgar som i princip är de exempelstadgar riksorganisationen rekomenderar.

Jag har ändrat lite i stdagarna och kommer att läga mitt eget förslag till  Stadgar Årsta scoutkår.

Mina ändringar syftar till att råda bot på det som vi kan kalla ett ungdoms-demokratiskt underskott i kåren som det ser ut idag. Jag föreslår att verksamhetsår är kalenderår (alltså 1:a januari till sista december) och att styrelsen sitter på samma period. Därmed blir själva verksamheten lika viktig som ekonomin i kåren. En konsekvens är att styrelsen också får tillträda tidigare på året innan vår-paniken är som störst. En annan konsekvens är att vi får dubelt så många tillfällen att lära ut och via upp föreningsdemokrati.

En annan ändring jag föreslår är att budget och verksamhetsplan skall väga tyngre än vad de gör idag. Som kårstämman fungerar idag så bedömmer vi mest historien och säger “det gick som det gick”. Vi borde även titta frammåt och se hur vi vill att kåren skall styras kommande år.

Ett specifikt förslag är att minst 75% av kårens omsättning skall röra barn, ledar och ungdomsverksamheten i kåren. Det finns en poäng här och det är att lokalerna historiskt aldrig blivit speciellt avdelningsanpassade och genom detta något radikala grepp så flyttas viktiga investeringsbeslut till avdelningarna. För att inte göra stadgarna för rigida föreslår jag att avsteg får göras från dessa regler om kårstämman beslutar om detta med kvalificerad majoritet om 3/4.

Ship to Gaza, Beirut och kriget för civilisation

Idag rapporterar Sverigesradio om två utmärkande händelser i mellanöstern.

Bomben i Beirut river upp gamla sår i Libanon
Ship to Gaza fokuserar på det omänskliga i blockaden

Det finns en journalist som heter Robert Fisk. Jag sitter och tar mig igenom The Great War for Civilization – Conquest of the Middle East och jag kan bara rekomendera den starkt för att få dessa händelser i sitt sammanhang. Lägg den på din köp-lista.

 

Kårstämman 2012 – utan stolthet

Det här är lite av en uppföljning till BFÅ och Two Tribes samt motionerna till ordinarie kårstämma 2012. 

 

It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.
— Sir Winston Churchill

Enligt principen att lyfta (eskalera som det heter i företagsbyråkratiska sammanhang) problem till en högre chefs-nivå, så lade jag ett antal motioner på kårstämman 2012. Som vi alla vet så är kårstämman kårens högsta beslutande organ.

Samtliga motioner bifölls i sin helhet av stämman utom Motion om Stefans skruvdragare och dator, som jag drog tillbaka i sista stund i och med att styrelsen löst problemet. Bifall i sin helhet betyder att dessa beslut är bindande för kåren och styrelsen.

Se Motion om personliga verktygMotion om kallelse och föredragningslista till styrelsemöteMotion om flytt av verkstadenMotion om det som är viktigtMotion om att lägerkommité skall vara utsedd och arbeta innan andra helgen i novemberMotion om bokningsprocess för ScoutgårdenMotion om att styrelsen skall ha en publikt tillgänglig verkställighetskontroll som går att följa.

Kårstämman 2012 var kanske inte den vackraste i kårens historia, men framförallt exponerade den en form av demokratiskt underskott i kåren. Att det är svårt att hålla någon ansvarig för det som hänt i kåren. Det som på engelska kallas accountabillity. En viktig del i en representativ demokrati är att de som av folket fått sin makt också har ett ansvar gentemot folket för hur makten används. Punkten ansvarsfrihet på stämman tar upp det här med hur våra förtroendevalda (styrelsen mfl)

Du är välkommen att leta upp motionerna som gick igenom på 2011 års kårstämma och jämföra med hur styrelsen valt att arbeta utifrån dom. På kårstämman har varje medlem en röst. Kårstämman är vår mini-modell av hur folkstyre fungerar och det bästa verktyg vi har att lära ut folkstyre i praktiken. På kårstämman är en spårarscouts röst och fråga lika mycket värt som en 50+ ledares. Eller borde vara, för vad händer med kårdemokratin när kårstämman väljer att prioritera en viss form av verksamhet i kåren – motioner får ses som en prioritering av styrelsens arbetet – och styrelsen sedan väljer att prioritera annorlunda?

Den riktigt tunga motionen var den om bokningsprocessen. Den motionen rör vid styrelsens ansvar för efterspelet till hela BFÅ / Snårigaskäggen historien. Vad gjorde styrelsen och vilket ansvar den har.

Nu är det så att i Årsta Scoutkår har vi helt bokföringsår (alltså 1:a hanuari till 31:a december) och det är bara den perioden som får tas upp på kårstämman under punkten ansvarsfrihet. Dock sitter styrelsen på perioden mellan kårstämmorna. Så frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det som hänt i och med Snårigaskäggen 2012 kan bara tas upp på 2013 års ordinarie kårstämma och då är det en annan styrelse som får stå till svars.

Så i praktiken kan ingen i styrelsen ställas till ansvar för det som har hänt och därmed är en viktig del av kårdemokratin satt ur spel tills någon av oss (d.v.s. ers bloggare) som för länge borde ha förstått bättre, tar och gör något åt saken.

Jag får erkänna att det har tagit alldeles för lång tid att ta tag i det här.

 

Motion om personliga verktyg

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

 

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

Det är inte så gott om ledare i kåren längre. Många har långt till jobbet och uppenbarligen flera sidointressen. Tittar man på ledarstödsundersökningen så är det ett fåtal ledare som lägger väldigt mycket tid och sen är vi många som inte har så mycket tid och det märks.

Vi kan lägga den tid som finns på

(A) vuxennärvaro och att leda genom att vara förebilder eller

(B) så kan vi springa runt och göra en massa annat.

Givet kårens situation med bara en spåraravdelning känns (B) mer rätt än (A). Ett av många sätt att underlätta för ledarna så de har mer tid till (A) är att helt enkelt förenkla ledarnas tillvaro genom en logisitks manöver, för som det är idag så ägnar man mycket tid till att hela tiden flytta runt privat utrustning som man behöver. Det vore så mycket bättre om alla ledare hade ett skåp där man kan förvara privata och personliga saker. Datorer, skruvdragare, symaskiner, specialknivar, böcker, kök, kranier, kvitton.

Yrkande

– Att ledare och scouter skall få förvara personliga och privata saker som används i samband med avdelnings- och patrull- arbete i Scoutgården i rimlig omfattning.

– Att det byggs ordentliga låsbara ledarskåp i Scoutgården så att ledare kan förvara personliga saker där.

– Att de låsbara skåpen skall finnas i lite olika storlekar i och med att olika ledare har olika behov av förvaring av personliga saker.

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om Stefans skruvdragare och dator

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

 

Bakgrund

I det inbrott som var i Scoutgården runt jul 2011 så försvann Stefans skruvdragare och dator.

Dessa verktyg har kåren haft stor nytta av då många läger och utfärder planerats med hjälp av den bärbara datorn och skruvdragaren har använts till att bygga otaliga konstruktioner.

Motionären anser att dessa två verktyg är att betrakta som stulna under arbete i scoutverksamhet och de av princip skall ersättas av kåren. Jämför exempelvis med en arbetshelg med kåren då någon råkar slå in fönstret på en bil som används i samband med arbetshelgen.

Yrkande

– Att kåren skaffar fram en ny bärbar dator till Stefan anpassad att skriva dokument på..

– Att kåren skaffar fram en ny likvärdig skruvdragare till Stefan (Bosch GSR modell)

– Att detta skall vara utfört innan 1:a juni 2012.

 

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om kallelse och föredragningslista till styrelsemöte

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

I scouterna leder vi genom att vara förebilder. En viktig del av vår sammhällsinsats är att vi aktivt förmedlar en demokratisk kultur. Demokrati betyder folkstyre och det förutsätter att folk förstår hur beslutsprocessen går till, när möten skall hållas, vad som kommer tas upp på möten så att man kan förbereda sig på ämnet osv. Insyn i styrelsearbetet är också viktigt.

En gång i tiden lärde vi oss att sätta upp kallelse och föredragningslista på anslagstavlorna i scoutgården i god tid inför styrelsemötena. Även om alla inte kan komma kan alla komma med en åsikt, synpunkt eller skrivelse utifrån det som kallelsen säger skall tas upp.

Tyvärr har det under året hänt ett flertal gånger att mail skickats ut om styrelsemötet endast till styrelsemedlemmarna och ett urval av ledarna i kåren och då utan föredragningslista.

Yrkanden

– Att kallelse och dagordning till styrelsemöte skickas ut senast en vecka innan styrelsemöte.

– Att kallelse och dagordning anslås i Scoutgården senast en vecka innan styrelsemöte.

 

/Martin Eliasson, Spejarna