Kanot/Kustwoodcraft

Se vad du redan kan eller lär nytt. Paddla eller ro till två av våra små öar utanför Fladan. Här kan du lära känna olika naturföremål som på något sätt anknyter till dessa kusttrakter: strandväxter, sjöfåglar, fiskar mm. Låna gärna naturböcker från Program och ta med. Bokas samtidigt som kanotbokning.

Deltagare

Alla åldrar

Ledare

Egen

Eget mtrl

Penna ev. skrivunderlag

Annat mtrl

Häfte och facit får ni på Program eller Fladan

Tidsåtgång

1 1⁄2 – 2 1⁄2 timme

One thought on “Kanot/Kustwoodcraft”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.