Klättring

Klätterväggen i Magasinet är delvis i bruk, men färdigställs förhoppningsvis under 2010. Aktiviteten passar bäst för äventyrare och utmanare. Det finns fyra “leder”. Säkringsrep och selar finns. Klättring kräver att någon av er har Svenska Klätterförbundets topprepskort (gröna kortet), för att få säkra den som klättrar. Ett kort – en lina. Ibland kan det finnas Vässaröfunktionärer som kan hjälpa till.

Tillgången på sådana funktionärer varierar från vecka till vecka. Fler kommer att utbildas efterhand. Därför kan man inte förboka klättringen. Titta gärna in på programexpeditionen efter er ankomst, och diskutera
saken, så får vi se om det går att lösa. Bland kårer med egna ledare som har grönt kort har det blivit lite av kultur att man tar med sina utmanare på kvällsklättring i magasinet efter kvällsfikat.

Klättring på klätterväggen i magasinet

Deltagare

Äventyrare, Utmanare, Rover

Ledare

Se nedan ???

Plats

Magasinet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.