Knoplådan

Knoplådan som kan bokas på Program, innehåller materiel för följande:

Knopidentifiering

I lådan finns 30 st skärmar med knopar och svarsblanketter.

Knopinstruktion – Inlärning

I lådan finns knopluntor som beskriver hur de olika knoparna slås och exempel på användningen av dem.

Knoparnas användning

Efter instruktionen kan det vara lämpligt att ta fram svarslappen och låta scouterna individuellt, par- eller patrullvis besvara frågorna.

Deltagare

Upptäckare, Äventyrare, Utamanare, Rover och Ledare

Ledare

Egna

Eget mtrl

Penna och skrivunderlägg

Mtrl i lådan

  • Knoprep, 30 st
  • Knopluntor: 10 st
  • Svarsblanketter identifiering
  • Svarsblanketter användningsområde
  • Facit

Tidsåtgång

1-3 timmar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.