Miniorientering

En kartskiss med 15 olika kontroller runt Lillgårn. Vid varje kontroll antecknas den bokstav som finns angiven. När alla kontroller är klara- bildar bokstäverna ett ord. Orienteringen genomförs individuellt, par- eller patrullvis.

Deltagare

Spårare och Upptäckare

Ledare

Egen

Material

Pennor, kartskiss från program

Tidsåtgång

1 timme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.