Nattorientering

Kanske en ny upplevelse? En del av Vässarös fasta orienteringskontroller lämpar sig att använda vid nattorientering, dessa kontroller är markerade med fasta reflexband. Att öva nattorientering på Vässarö är en säker verksamhet. Tala med Program för närmare information.

Deltagare

Äventyrare, Utmanare, Rover och Ledare, parvis eller patrullvis

Material

Pannlampa eller ficklampa, papper, penna, karta (kan köpas) och eventuellt kompass (kan lånas på Program)

Tidsåtgång

Fritt val