Naturstigsutbildning av ledare för Naturnäran

Som regel ställer programpersonalen upp och guidar ledare som skall genomföra Naturnäran med sina deltagare. För att du som ledare lättare skall kunna genomföra aktiviteten med dina scouter råder vi dig att deltaga i denna utbildning. Det kan ju också vara skönt att själv få vara deltagare någon gång. Denna ledarguidning förbokas på blanketten Programönskemål.

Deltagare

Den/de ledare som skall gå med deltagarna på Naturnäran

Tidsåtgång

2-3 tim.

One thought on “Naturstigsutbildning av ledare för Naturnäran”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.