Samarbetsgläntan

I Samarbetsgläntan finns flera olika samarbetsövningar att prova på. Samarbete behöver ofta övas och uppmuntras och här kan det ske under lekfulla former utan krav på kunskap eller med tävlingsinslag. Övningarna görs patrullvis och går att utföra med deltagare i alla åldrar, från barn till vuxna. Upp till åtta patruller kan arbeta samtidigt om de gör övningarna i olika ordning, men färre grupper fungerar utmärkt. Efteråt är det bra att prata igenom hur samarbetet fungerat, kanske både på dessa övningar och i patrullen för övrigt.

En av stationerna på Sammarbetsgläntan
En av stationerna på Sammarbetsgläntan

Deltagare

Alla åldrar

Ledare

Gärna två (egna)

Material

Kontakta Program

Tidsåtgång

1 – 2 timmar

One thought on “Samarbetsgläntan”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.