Skogsryggsäcken

Naturdeckare – Uppdrag i naturen
En packad ryggsäck lånas för att patruller ska kunna utföra olika uppdrag i naturen. Ryggsäcken innehåller förslag på olika aktiviteter som patrullerna kan välja bland samt det materiel som behövs. Fyra patruller kan jobba samtidigt. Uppdragen kan utföras på valfri plats. Inga förkunskaper behövs, varken hos deltagarna eller ledarna. När ni lämnar igen ryggsäcken på program säg till om innehållet är blött.

Deltagare

Alla åldrar

Ledare

Egen

Annat mtrl

Hämtas på Program

Tidsåtgång

Valfritt

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.