Spår och slingor med frågor av olika slag

Knopspår ”Kan du knopen?”

“Kan du knopen” är en slinga som börjar och slutar på vägen mot bastun. Lämpligen går man spåret en och en eller parvis och slår den knop som visas vid varje station. På station 15 finns en ny knop som är värd att lära in. När scouterna gått ett varv rättas svarsblanketten. Det lilla häftet “Vässarös kan du knopen?” delas ut och scouterna kan eventuellt gå spåret en gång till för att repetera knoparna.

På Program finns Knoplådan, Knopluntor och Knopböcker att låna om ni vill öva mer och lära er fler knopar!

Deltagare

Upptäckare, Äventyrare, Utmanare, Rover och Ledare

Ledare

Egna

Eget mtrl

Ett knoprep per person (kan eventuellt lånas på Program)

Annat mtrl

Svarsblankett och häftet ”Vässarös knopspår” på Program

Ovan Molnen

Ett spår med instruktionsskyltar och tipsfrågor som handlar om vårt solsystem, rymden, stjärnbilder mm. Kan genomföras individuellt, i par eller patrullvis.

Deltagare

(Spårare), Upptäckare, Äventyrare, Utmanare, Rover och Ledare

Ledare

Egen

Eget mtrl

Papper och penna

Tidsåtgång

1⁄2 – 1 tim

Stora Woodcraftspåret

Vårt woodcraftspår består av en slinga med skärmar med olika bilder och naturföremål som på något sätt anknyter till Vässarös mångskiftande natur. Svårigheten kan varieras och anpassas efter deltagarnas olika förkunskaper. Deltagarna kan dels välja mellan att gå spåret med eller utan svarsalternativ och dels kan spåret gås individuellt, parvis eller patrullvis.

Deltagare

Äventyrare, Utmanare, Rover och Ledare

Ledare

Egen

Eget mtrl

Papper och penna (skrivunderlägg)

Annat mtrl

Svarslappar och facit med kommentarer får ni på Program

Tidsåtgång

1 – 11⁄2 timme

Träck-Track

Här får du se en hel del spännande föremål. Vad är en häxring? Har en hare eller en bäver gnagt på pinnen? Hur stort är ett älgspår? Hur ser harpärlor ut? Vem har ätit på kotten? Detta och mycket annat får du veta på Träck-Track. Till spåret har vi utarbetat ett särskilt häfte om de olika djuren. Låna det från Program, gärna dagen innan så hinner du förbereda dig! Spåret inleds med en informationsdel och avslutas med en frågedel.

Deltagare

Alla åldrar

Ledare

Egen

Eget mtrl

Papper & penna

Tidsåtgång

1 – 11⁄2 timme

Träd-Tränan

På det här spåret finns chansen att lära sig känna igen våra träd och buskar både med och utan blad. Hur lär du dig att känna igen ett träd bara på stammen, t ex? Spåret består av två delar. Gå första delen tillsammans och diskutera, testa sedan dina kunskaper på andra delen.

Deltagare

Alla åldrar

Ledare

Egen

Eget mtrl

Papper och penna

Tidsåtgång

1⁄2 – 1 timme

Annat mtrl

Häfte och facit från Program

One thought on “Spår och slingor med frågor av olika slag”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.