Vässaröinsats

Vässarö är scouternas egen ö. På ön finns alltid jobb som behöver göras. Detta är också ett sätt att få scouten att känna ansvar för lägermarken. Slyröjning, vägförbättring, dikesrensning, reparation av lägerbålsplats är exempel på jobb. Om ni vill göra en insats för Vässarö, kontakta lägerexpeditionen Storgårn senast dagen innan.

Deltagare

(Upptäckare), Äventyrare, Utmanare, Rover och ledare.

Ledare

Egen

Eget mtrl

Meddelas på plats

Tidsåtgång

2-21⁄2tim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.