Vässarös bunkerspår

På Vässarö har en del militär verksamhet tidigare bedrivits. En bunker, på södra Vässarö, har lämnats öppen och kan vara ett utflyktsmål. Vägen dit är markerad och vi arbetar med att utforma informationstext. Det går också bra att nyttja detta spår som en del av en rundtur. När ni besökt bunkrarna kan man lätt följa östra stranden och den vägen ta sig till Överängen. Kontakta Program för närmare information. Vi har utarbetat ett häfte ”Vässarös militära historia”, där du får reda på lite om detta ämne.

Deltagare

Alla åldrar

Ledare

Egen

Tidsåtgång

Fritt val

One thought on “Vässarös bunkerspår”

  1. Vi har även tagit fram litet material om historien bakom byggandet av befästningarna på Vässarö och Stora Roten som finns på program. Där finns även ett häfte om torpederingen av m/s Luleå 1942.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.