Vildmarksspår med pionjärarbeten

Patrullerna får under spåret besöka 5 kontroller. På varje kontroll möts patrullen av en utmaning som ska lösas. Det gäller att kommaåt en ledtråd som hjälper patrullen att hitta till nästa kontroll. Ledtrådarna finns högt och lågt och patrullen måste bygga olika konstruktioner för att komma åt dem. Kreativitet, samarbete och viss surrningskunskap behövs. Vildmarksspåret är ingen tävling. OBS Säg till på program om repen är blöta när ni lämnar igen ryggsäckarna.

Vildmarksspåret kontroll 1 första gången vi provade spåret på riktigt. Stjöstjärnan 2006.

Deltagare

Äventyrare, Utmanare och Rover

Max 5 patruller kan arbeta samtidigt, men det är roligare om man som patrull får hela spåret för sig själv och obegränsat med tid. Spåret kan genomföras såväl dagtid som kvällstid eller till och med kombineras med en liten hajk.

Ledare

En per patrull

Tidåtgång

Ett pass ca 3 timmar

Plats

Vässarös nordligaste del

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.