Det nya programåret börjar sakta ta form

Idag:

  • Diskussion med Taggen över telefon där vi bollade en massa idéer om musik och dans på Boomerang 2012. Det ser lovande ut för alla dans och musikälskare. Börjar redan längta till augusti.
  • Möte på kansliet med Mattias för genomgång av funderingar och uppdateringar för programluntan 2012. Preliminära datum är att 13:e april kommer vi behöva ha fått in bokningsönskemål för att kunna garantera bokningsbekräftelse till den 23:e och 26:e april då det är lägerledarmöte på kansliet.
  • Valdemar har fixat en virtuell maskin till programbokningssystemet Hollyrosa vilket är vältajmat för nu har arbetet med att färdigställa 2012 års version satt fart. Hollyrosa 2012 kommer se ut ungefär som 2011 års version, under skalet kommer dock databasen bytas ut mot CouchDB som är en distribuerad databas. Därmed kommer skydd mot allehanda it-avbrott finnas inbyggt i systemet från början. CouchDB passar som databasmodell mycket bättre än en SQL-databas så det blir dessutom smidigare att lägga till nya features.

God Fortsättning önskar Ers PL

Menybokning – föslag på hur vi bygger upp menyerna

Nu har man brottats ett tag med tanken på hur man får ihop menybokning av program med insikten att tiden man är på läger kan vara så olika för olika grupper och sen att mognadsgraden kan vara så olika.

Efter en titt i programluntan 2011 och funderande på allt vi har att erbjuda så kom idén att visst program gör alla och visst program är för olika ålders/mognadsgrupper. Man skulle kanske kunna bygga upp en meny genom att ha cirka tre paket som följer på varandra, och så får det bli så att riktigt korta läger använder bara paket 1, längre läger använder paket 1 och paket 2 och riktigt långa (ca 10 dagar) använder alla tre paketen. Varje paket är i sin tur uppdelat efter programstegringen. Utöver detta finns ett baspaket som löper hela lägerperioden och som är lika oavsett vilken meny man önskar. Detta baspaket är också uppdelat efter ålder/mognad.

För de allra yngsta som aldrig är på läger speciellt lång tid så tror jag inte man behöver paket 2 och paket 3.

Nedan är en liten skiss på hur en meny byggs upp.

Förslag på hur man bygger upp menyerna

Programstegring – trappan

Förra gången som jag ritade programstegringstrappan så hade vi andra namn på scoutgrenrna. När vi nu drar igång arbetet med menybokning av program så kände jag att trappan behövde finnas tillgänglig för diskussion, så här är den i ny version.

Det trappan försöker illustrera är stegen upp i programutvecklingen i scouterna, hur ledarna bit för bit lämnar över till scouterna.

I korthet: på spårarna så är det ledarna som redan kommit fram till vad som är problemet, hur det skall lösas och tillsammans med scouterna löser man problemet. Alla spårarledare har varit med om korvgrillning. Ledarna bestämde att korv skulle grillas, var, när, hur osv. Spårarna fick vara med och titta på när elden tändes och kanske hjälpa till lite.

När man blir upptäckare så tar man ett steg upp samtidigt som ledaren tar ett litet steg tillbaka. Scouterna som är upptäckare löser själva problemen, men ledarna berättar och bestämmer nästan jämt hur.Upptäckare tycker det är toppen att få följa med till affären inför en övernattning och handla med ledarna, men det är ledarna som bestämt menyn och övernattningsplats.

När man sedan kommer till äventyrarna så kommer det där stora klivet när man själv måste lösa problemet. Man har gått från att hjälpa till i köket till att själv göra matsedel, inhandla den och laga till den. Man kastas ut på hajk, men patrullen planerar själv sin utrustning och mat.

Sista stegtet i trappan är utmanarsteget, detta steg handlar om att tänka efter vad det är man tycker är viktigt. Att själv välja om ‘problemet’ är hajk eller social insats. Scoterna måste själva fundera ut och komma fram till hur dom förhåller sig till scouting och vad de vill göra.

Programstegringen – trappan

Klicka för att förstora bilden.