Varför inte mer programutveckling blir gjord

Det här är ett försökt till förklaring av varför programutvcklingen på program ibland kan upplevas gå långsamt.

Vårt arbete på program kan illustreras med en pyramid. I basen har vi olika former av guidningar, programbokningar, lån och mottagander av utrustning, jouren, hantverk mm. Detta är den dagliga programaverksamheten och det som är mest akut. På nivån ovan har vi sedan den dagliga skötseln av material mm. Som ni kanske anar är det här lite som Maslovs behovspyramid, nivån nedanför behöver vara löst innan det finns tid till det på nivån ovanför.

På den tredje nivån har vi långsiktigt underhåll av våra aktiviteter och spår. Ibland har vi så mycket att göra att aktiviteter är trasiga en längre tid, sammarbetsgläntan är ett bra exempel.

På högsta nivån har vi tid för programutveckling och internutbildning.

För att göra det extra tydligt vad som händer när vi på program är relativt underbemanade så har jag ställt pyramiden “i vatten”. De delar som är under vattnet illustrerar det vi har resurser till, det som är över vatten är det som vi får prioritera bort. Se pyramiden nedan. Vattennivån är laggd ungefär som ett normalår är på program. Att sommaren 2009 blev så lyckad beror på att nivån den sommaren var lite högre.

Laga rävtången

Rävtången är sönder och skall få en ny nedre del. Det som återstår att göra är att limma och blugga till den nya nedre pålen med den gamla övre pålen (tången).

Storleken på pluggen är 13 – 1 mm.

Rävtången inne på lagning
Rävtången inne på lagning

Updatering 2010-05-01:

Rävtången lagad och på plats

Påsk på Vässarö

I helgen har vi varit några stycken på Vässarö och börjat arbetet med program inför sommaren.  Det var rätt mycket snö och is på ön, så vi fick åka svävare ut till ön.

Svävare till Vässarö

Till allas glädje har vi avslutat tält-leken inför sommaren, mixerbordet är lagat och symaskinen blev också lagad.

Joel löder på nya regeln

Vi har också hunnit med att ställa ut kan du knopen, ovan molnen, trädtränan och träck-track. Uppe i matsalen har varulagret inventerats.

Delar av tröjförrådet
Delar av tröjförrådet

Lite andra saker vi gjorde i osorterad ordning:

 • Omorganiserade verktygstavlan i pliiiggeboa
 • Omorganiserade och städade lite på Lillgårdsvinden
 • Började laga rävtången till Trapperspåret
 • Mätte alla fönster och andra liknande mått i Kapellet för nya mörkläggningsgardiner
 • Klurade på bättre stolsförvaring i Kapellet
 • Tittade till Sammarbetsgläntan

Maten var som vanligt så bra att det inte är roligt med vardag och lunch-haken i Kista.

Solig vårdag på Vässarö
Solig vårdag på Vässarö

Lite mått från Kapellet för nya mörkläggningsgardiner

Lite interninfo upmätt under helgen i Kapellet, för att kunna tillverka nya mörkläggningsgardiner.

Fyra fönster har fönsterkarmsmåtten:

 • B: 87 cm
 • H: 78 cm

Ett fönster har fönsterkarmsmåtten:

 • B: 66 cm
 • H: 63 cm

Stora drapperiet skall täcka en yta som är ca:

 • B: 715 cm
 • H: 359 cm

Gavelfönstren har måtten (fönster karms mått):

 • B: 453
 • H: 185

Lite tankar kring mörkläggningsgardiner

Fönstren kan täckas med gardiner som fästs med båtkapells-knappar precis som gardinerna som idag sitter på dörrarna.

Gardinen som skiljer av bortre delen av Kapellet kan exempelvis fästas i ett rå om man sätter uppå ett sådant.

Mörkläggningsgardiener över fösntrena på gaveln skulle kunna byggas så att tyget fästs mot väggen i överkant och i botten av gardinen sätter man ett rör eller en trä-stav. Två remmar löper från toppen av gardiner ner runt gardinen och upp till toppen igen och sedan fortsätter remmen (eller övergår i rep) via block till någon form av fästanordning. Ungefär som råna i Magasinet.

När man drar i repen/remmarna så rullas gardinen upp på röret/trästaven.

Största möjliga högtalare

 • B: 93 cm
 • D2: 50 cm
 • H2: 86 cm
 • H1: 135 cm
 • D1: 0 cm
 • Dmax: 113 cm

Om högtalaren är runt 50 cm djup får man in en 400 liters högtalare utan problem.