International Scout Week

Många scouter – främst utmanar- och rover- scouter – från andra länder som kommer till vår ö upptäcker att svenskar förbokar program och håller sig lite i sin egen by. Ofta frågar de efter gemensamma aktiviteter med funk och andra. Ibland finns inte så mycket programtider över om de kommer under högsäsong.

En ide är att vi skulle kunna ha en vecka varje sommar speciellt avsedd för internationella scouter. Exempelvis v3 på II:an. Denna vecka fokuserar vi på ‘soicala’ program, drop in och framförallt marknadsför vi den lite. Om de flesta  utländska scouter som besöker vår ö kommer samma vecka kommer de ha mycket roligare. Speciellt om vi kryddar med turneringar, utediscon och gemensamma lägerbål plus mer drop-in program.

Sommaren 2011 kommer vi med anledningen av världsscoutjamboreen ha två lägerveckor som vi kallar 60 Degrees North där vi försöker göra just det här och lite till.

60 Degrees North – intro

Det är inte alla scouter som kan åka på 2011 års Jamboree i Sverige. Jamboreen är bara för scouter 14 till 18 år och funktionärer. Jamboreen kostar också mycket pengar att deltaga på, så vad skall alla dom som inte åker på Jamboreen göra ett år då scouting i Sverige är riktigt internationell?

Beach volleyboll för alla
Beach volleyboll för alla

Vi på Vässarö har tänkt igenom saken och erbjuder därför ett par speciella dagar på ön 1:a till 14:e augusti. Denna tid kallar vi 60 Degrees North [ länk till officiell info] och vi kommer att ha gjort om sättet Vässarö fungerar på lite grann:

 • för att bättre passa internationella gäster som vi tror kan dyka upp
 • för att ge kårer extra stöd med extrainsatta mini-scout program under dessa dagar
 • för att scouter som inte kan åka på jamboreen skall få chansen till lite internationell festivalkänsla.

60 Degrees North är inget läger som ett distriktsläger utan mer en lägerperiod som mini-scout. Det vi kommer att göra annorlunda är bland annat att vi kommer att ha mer gemensamhets-aktiviteter, en hel del lånade från Boomerang, såsom kanot-bio, ute-discon, hangman (hoppas vi). Vi kommer även att ha bokat kvällar för lägerbål, turneringar, marknadsdag(ar) och olympiad. Är det tänkt. Vi kommer nog inte att hålla i något lägerbål, men vi vet att er planering blir enklare om vi redan på förhand bestämt en dag då man om man vill tillsammans med andra kårer och gäster på ön kan arrangera lägerbål.

Skogs-Röjv vid bastun
Skogs-Röjv vid bastun

Mer info följer. Observera att vi är i början av den detaljerade programplaneringen, så vissa saker kan ändras.

Välkomna till 60 Degrees North.

Utvärdering nya bokningssystemet Holly Rosa (fd Viggen)

Först en liten varning för att det här inlägget mest rör oss på Vässarö och Stockholms scoutdistrikts kansli samt vi som är involverade i programbokningen.

Updatering 2011-01-25

Efter lite funderande på ett nytt riktigt namn för bokningssystemet har jag nu ett nytt namn: Holly Rosa. Systemet har hitills haft arbetsnamnet Viggen, men eftersom vi redan haft en båt på ön som hetat Viggen så får et inte heta Viggen.

Programs maskot är en ko som vi kallar Rosa och dödskalle flaggan Jolly Rosa har vi sen 2006. Lägg därtill att bokningspärmen är näst intill helig. Alltså Holly Rosa.

F.ö. var min favoritbåt Dyning men jag var så trött när jag skapade repositoryt och projektet så jag skrev Viggen när jag menade Dyning.

Sommaren 2010 provkörde vi på program II på Vässarö ett nytt programbokningssystem, det nya systemet är internetbaserat till skillnad från det gamla pappers-baserade systemet. Det pappersbaserade systemet är i sig ett fantastiskt system som rymmer enormt mycket erfarenhet så poängen med det internetbaserat system är inte att ändra på så mycket i hur bokningar fungerar utan snarare bara göra samma sak på internet så att vi kan dela information lättare.

Det nya bokningssystemet har arbetsnamn Viggen (namnförklaringen får vänta till en annan gång).

Planen var att provköra Viggen parallellt med den klassiska pappersbokningen under de två sista veckorna som ett rejält live-test av systemet. Viggen visade sig fungera över förväntan och i stället för att laga en massa buggar ägnade vi mest tid åt att mata in data i systemet och ta fram nya features. Sista veckan hade vi så stort förtroende för systemet att vi faktiskt slutade använda papperssystemet.

Nedan följer två screenshots på systemet och sen den långa utvärderingslistan av det som behöver fixas till våren för att vi skall kunna använda Viggen på riktigt under 2011. Eventuellt.

Screenshot 1 från nya bokningssystemet Viggen
Screenshot 1 från nya bokningssystemet Viggen
Screenshot 2 från nya bokningssystemet Viggen
Screenshot 2 från nya bokningssystemet Viggen

Utvärderingspunkter

En del av dem kanske vi inte kommer ihåg vad de handlade om längre.

 • Inget namnförslag när man skriver in namn – ajax

Övriga förbättringar

 • Pop-up edit dialiog (med ajax) direkt för en booking. Google Calendar Style.
 • [ DB ändring ] Lägg till nödvändiga fält i databasen för att kunna hantera GCalendar integration. GoogleCal id per kår, Google Cal id per slot boking och så lite status fält så man vet om en bokning är ‘dirty’ och måste pushas till Google. Rimligen har man en RPC server likt ShellDaemon som köar arbetsordrar mot Google.
 • färdigställ tid-fält för booking som kan användas för trapper. Kommer nog se mycket snyggare ut när vi renderar dagsscheman. Eller?
 • [ på G ] enklare att göra move mellan activiteter och move mellan tidsslottar
 • [ OK/Obsolete ] mySql utf8 konvertering
 •  [ OK/Obsolete ] InnoDB & replication

Clarification needed

 • [ Obsolete ] Ta bort view över Juli calendar overview
 • Går inte att tabba i inforutorna
 • Skriv maximalt antal på båtarna
 • Vid tält låning flera?
 • Fler färger på …
 • när man disaprove röd-rutan?

Fixat

 • [ OK ] Lägg in storkanot bland aktiviteterna
 • [ OK ] Egen slot för magasinet klättring, (klättring längre upp)
 • [ OK ] Problem att radera unscheduled booking
 • Show knappen under view groups fungerar inte
 • Delete knapp saknas för att ta bort en visting group
 • [ DB ändring ] Slot för kontaktperson med mobilnummer.
 • [ DB ändring ] URL till både extern beskrivning och intern instruktion per aktivitet.
 • [ DB ändring] GPS koordinater så vi kan integrera mot google maps. Både för aktiviteter och deltagares position på ängarna.
 • Går att boka folk som inte är på ön på pass.
 • [ DB ändring] Antal deltagare i åldersboxar + äng. Ett annat alternativ jag skissat på är att använda variabler. I grupp-deffinitionen sätter man sp=15 och sen kan man i bokningstexk skriva saker som “Trapperspår $(sp) spårare” – en annan tanke är att ha ett fält i databasen som är orginal och ett fält som är rendered, så updaterar man rendered med data bara vid skrivningar till en variabel. Eftersom variabler ändras sällan är det rimligt att cacha resultatet av variabelsubstitution. Ytterligare en cool ide är att “$spar” substitueras mot värdet så det blir “22”, men “$$spar “substitueras mot värde + description så det blir “22 spårare”
 • [ OK ] 2 rader för trapperspåret. En för tid, en för antal scouter och ålder. Löses med variabler: “Vasa uppt $uppt st” excell-style
 • [ css ] större name-frame i edit visiting groups
 • [ tw.dojo ] för att välja vilka aktivitestgrupper som syns. Åtminstone spår / fladan / program + vindskydd / lokaler + materiel. Jag tror att man helst vill låta servern veta vilka rader som är aktuella, det borde snabba upp responstider. Annars är cookies på browsern och några krysrutor en möjlighet.
 • [ Obsolete ] Inte automatiskt scrolla upp till översta delen av sidan vid editering, det blir en massa scrollande hit och dit. Kanske använda #link för att länka in mer precist på en sida. Anchors?
 • Prolong booking skall inte gå i en blocked slot.
 • Vid bokning av lokal, boka lokal block slot fast i konf namn dvs, i dialogen finns en kryssrutan man kryssar om man vill att bokningen samtidigt skall boka och blockera slotten för ytterligare bokningar.
 • Mer arbete med menyer, snygga upp gå-till-dag med en almanacka. Och en popup för actions/more… eller?
 • Lägga in bokningsbekräftelserna i ny flik
 • [ OK ] prolong booking – se till att hopp till nästa dag fungerar
 • [ OK ] Visa status på bokningsbekräftelse – funkar inte med img i bakgrund när man skriver ut
 • [ OK ] Ladda visiting group när man editerar bokning med redan vald visiting group, men ändra inte i requested date?
 • Fixa buggen i validators.py
 • Förbättra new booking request / edit booking request så det blir snyggare och man automagsikt kan klicka in properties. Vid edit, ladda direkt existerande grupp.
 • [ första implementation finns ] Vill kunna markera flera samtidigt, ev sortera booked and approved under egna flikar. Kanske en multiple-booking dialog där man har en rad per dag och fyra kolumner och där man kan kryssa för de kolumner man är intresserad av och på så sätt få till en multiple-booking.
 • [ OK/Obsolete ] eager load & joins
 • [ OK ] Gå från gamla SQLite databashanteraren till MySQL – lite förändringar i ORMen
 • lite mer ajax i book-existing-group – det är inte riktigt lika som i new booking request
 • Drop-down menyer i booking day
 • [ OK ] Vad sägs om att $#spar skriver ut 14 spårare, att $spar blir 14 och #spar blir spårare? Så kan man tracka properties även vid en trapper bokning som nog inte använder $#spar eftersom man splittar på gruppen?
 • [ OK ] varna om datum i visiting_group_properties används utanför sitt område

Wont fix / fix in another way

 • Egen slot med alla kårens avdelningar med antal scouter per avdelning. Avdelningarna bör sedan sorteras efter vistelsedatum. Vi har en annan slags implementation
 • Går inte att ordna om aktivitier i dagsvyn (jag har funderat på flera vyer så man inte behöver se varenda rad hela tiden…)
 • Större plats för grupp-namn i dagsschema

Sommarfix

 • Edit activity förbättras avsevärt.
 • Google Maps till activity coordinates
 • Generera dagsschema pdf eller dagsschema odf.
 • list activities of name ser inte riktgt ut som när man listar en visting group.
 • ajax load fladan/program capacity

Nästa år = 2012

 • [ tw.dojo ]så olika aktiviteter kan ha olika tidsupplösning. Koden finns redan, men det kommer inte synca bra mot papper år 2011 så lösningen får vänta.
 • material slot som går att boka över flera pass, gäller även fladan
 • Rubrik hoppar ner vänsterkant – aha- activity div taggen lägger sig på botten i bokking day viewn – löses med dojo.position – kräver et annat sätt att generera booking day sidan