Jag har en ny hjälte – 84:årig nunna bryter sig in på Oak Ridge

Oak Ridge är ett av de ställen i USA där man sysslar med kärnvapen. Man skulle kunna tro att ställen som hanterar höganrikat uran (väldigt användbart för att bygga kärnvapen) har något bättre säkerhet än säg Arlanda. Tre fredsaktivister varav en är en 84:årig nunna klipper en kedja och beger sig in på området för att protestera på fredligast möjliga vis:

Although the protesters set off alarms, they were able to spend more than two hours inside the restricted area before they were caught. When security finally arrived, guards found the three activists singing and offering to break bread with them. The protesters reportedly also offered to share a Bible, candles and white roses with the guards.

From The Guardian

CNN: Nun, 84, sentenced to 35 months for nuclear break-in

The Guardian: Nun, 84, sentenced to three years in jail for nuclear break-in

Sen blir det lite Kafka varning när man lyssnar på USA Today “podcasten”: Nun sentenced to 35 months in nuclear plant break-in när man argumenterar att låga straff inte kan komma på fråga eftersom ändamålen inte helgar medlen. Nähä, men varför har man då kärnvapen?

SR P1 – Atomnotan

SR PI – Klotet kör en serie radioprogram om kärnkraftens pris under samlingsnamnet Atomnotan.

...vår sammanställning av rivningskostnader visar att det kan saknas så mycket som 50 miljarder kronor för att riva Sveriges kärnkraftverk…

från: Mångmiljardbelopp kan saknas för rivningen av kärnkraftverk

Uppdatering 1:

och: Avvecklingen av kärnkraften blir allt dyrare

Updatering 2:

SR skriver kort om responsen hos kärnkraftbolagen på att höja avsättningarna till fonden för att ta hand om allt när det är slut. Överlag har regering på regering lagt avgiften till fonden lägre än SSM rekommenderat och eftersom avsättningen är per levererad kilowattimme och våra Svenska kärnkraftverk har bland den sämsta driftstiden i Europa så har dessutom de årliga inbetalningarna blivit mindre än beräknat samtidigt som man nu börjar misstänka att kärnkraftverken blir dyrare än beräknat att riva.

Allt detta leder tillbaka till frågetecknet kring hur billig kärnkraften egentligen är jämfört andra kraftslag.

– Med de elpriser vi har i dag är det inte någon strålande lönsamhet. Det är tämligen enkelt. Går man från två till sex öre så försvinner fyra öre, och det är naturligtvis en del av förtjänsten som försvinner då, säger Göran Hult på Fortum.

Nej till höjda avgifter för kärnkraft

En detonation för mycket

Kärnkraften har hamnat i rampljuset igen. Det sägs att Svensk kärnkraft är sämst i Europa men andra sidan av myntet är att så länge obekvämligheter som att OKG sätts under speciell översyn av SSM och att Ringhals lyckats få in havsvatten i processvattnet syns i media så är läget inte riktigt så illa som i Japan.

Fairewinds är ute med ny video där de bland annat konstaterar att Tepco nu medger att Fukushima Daichi enhet 3 exploderade med en detonation och inte en deflagration och det runt nio månader efter olyckan. De måste ha vetat om det här mycket tidigare. Det här med detonation är viktigt eftersom så många – även vissa reaktorer som byggs idag – inte är designade att tåla en detonation. En detonation ansågs omöjlig innan Fukushima precis som en vätgasexplosion inte fanns på kartan innan Three Mile Island. Att Three Mile Island enhet 2 (TMI2)  höll för vätgasexplosionen har att göra med att den hade ungefär 18 tum extra betong mot vad designen specificerade eftersom Three Mile Island byggdes under inflygningsrutten till Harrsiburgs militärflygplats (se I Cringley – Truth About Fukushima – Daiichi). 18 tum extra för att tåla eventuella strategiska bombplan rakt in i reaktorbyggnaden.

Nobody died following the nuclear accident at Three Mile Island in 1979. I should know because I was there. But this fact can’t be attributed to any wisdom of the U.S. nuclear industry, but simply to dumb luck….

Som bakgrund till videon skall nämnas att USA har relativt många reaktorer av Fukushima snitt i drift idag.

En sak till. Three Mile Island var 1979. Ta en titt på när Svenska reaktorer designades. Wikipedia har listan.

Hur man samlar in och mäter radioaktivitet

Det var ett tag sen vi kom med ett inlägg om kärnkraft, så här är Marco Klatofen med en kort pedagogisk film om hur man bär sig åt för att vetenskapligt samla in material att analysera. Den detektor han använder för att avgöra vilket ämne som orsakar den detekterade strålningen är en så kallad scintillations detektor. Dessa detektorer är fascinerande. Många hamnar har sådana och märker direkt av ifall radioaktivt material finns i närheten.

How Citizen Scientists can Sample Radiation

Goose Network Meeting 2012 – Del 5 (new papa)

Det här är sista delen i serien om Goose Network Meeting 2012. Tidigare delar har varit Del 1 Del 2.  Del 3 och Del 4.

Solen har sin gång, delar av dalen lyses upp på förmiddagen för att sedan sjunka in i skugga mot eftermiddagen. El-ledningarna längs daleen gör sig påminnd varenda gång man försöker fotgrafera skönheten. Vi vinkar adjö till de australiensiska flickscouterna som går ner för backen från Our Chalet till bussen för sista gången. Mötet fortsätter och vi diskuterar anmälningsavgifter till mötena och framtiden för nätverket. Preben från Houens Odde och planning team för Camp Staff Seminar har ett förslag för att få mer predikterbarhet i ekonomin för arrangörerna. Beslutet blir att varje center kan säga nej att deltaga med 6 månaders varsel, sen gäller att man måste betala för minst en delegat.

Diskussionerna fortsätter om SCENES nätverket och Goose Network. Det är den allmänna åsikten att Goose Network skall fortsätta som ett informellt nätverk. Det informeras också om att WOSM måste ta initiativ till att få igång SCENES seminar 2013 och att det just nu inte händer bland annat pga. att Farouk som var SCENES kontaktperson hos WOSM har slutat.

Dagen går mot sitt slut, men innan den är slut kommer vi hålla en liten sluten omröstning om nya scoutcenter i nätverket och om en ny koordinator för nätverket aka Papa-Goose.

Det var enkelt att välkomna två nya center i nätverket som visat engagemang och tydlig närvaro. Båda två från Portugal:

När man kommer till ett nytt scoutcenter så vill man såklart se så mycket av det, så när det bjuds på extra rundtur ner till pannrummet för att se pellets-pannan så tackar man inte nej. Vaktmästaren Christoph visar runt. I lagerlokalen för pellets (en cistern som ser ut som ett fyrkantigt rum) ligger tonvis med pellets. De förs på mekansik väg till pelletspannan. Imponerande. Eftersom det var en försöksnläggning de köpte så har den krånglat en hel del. Det här med miljö och ktretslopp verkar helt klart viktigt i Schweiz. Allt källsorteras och Kandersteg har en vedpanna (och även en pelletspanna) som de värmer stora delar av anläggningen med. De egna träden värmer centret.

Kvällen ägnar vi åt en så kallad international evening.

International evening
International evening

På en international evening så presenterar alla sina center på ett eller annat sätt och det slutar i långa samtal nere i T-bar igen till sent in på natten. Utanför tornar gråheten upp sig. Vi tar oss tillslut till våra sängar. Det är en kort men djup sömn. Morgonen därpå är gråkall, det är sista dagen på mötet och vi skall alla till Kandersteg för att hälsa på. Det är tredje gången i Kandersteg för min del. Det är inte utan att man känner sig lite hemma.

Goose Network Meeting participants with guide at Kandersteg
Goose Network Meeting participants with guide at Kandersteg

Tillslut väntar vi alla på tåget som påbörjar resan hem igen efter en intensiv helg.

Jo, en sak till.

Det blev Martin från Vässarö som valdes att ta över som koordintor för Goose Network. Papa-Goose.

Stort tack till alla arrangörer, Our Chalet och Kandersteg.

Cancer-risk för barn vs. vuxna till följd av strålning

Fairewinds går igenom ny forskning som undersöker hur ålders- och köns- skillnader påverkar hälsoeffekterna av exponering för strålning. Resultaten är klart tänkvärda om man jobbar med barn och ungdomar.

Cancer Risk To Young Children Near Fukushima Daiichi Underestimated from Fairewinds Energy Education on Vimeo.

Bonsulänk:

Global reserch: Fukushima: A Nuclear War without a War – The Unspoken Crisis of Worldwide Nuclear Radiation

Internationellt döljs kärnkraftsproblem

På den här bloggen diskuterar vi ibland kärnkraft. Ta en titt på kartan och se hur nära Forsmark ligger Vässarö. Jag gjorde en snabb mätning på kartan. I Fukushima tyckte japanerna att 20km evakuerings-zon skulle räcka och USA tyckte (med god anledning visade det sig i efterhand) att 80km är mer lämplig zonstorlek. Vässarö – Forsmark är 33 km. 80 km gränsen är snarare vid Söderbykarl.

Det här inlägget kommer att handla om hur vanligt det är att fakta döljs för allmänheten i den internationella kärnkraftsindustrin.

Whashingtons blog diskuterar kärnkraftsindustrins cover-ups de senaste 50 åren, visserligen med fokus på USA men å andra sidan är det lite viktigt eftersom så många av världens reaktorer kommer från USA: Governments Have Been Covering Up Nuclear Meltdowns for Fifty Years to Protect the Nuclear Power Industry.

Kort därpå rapporterat The Guardian som av en händelse att  Japan doubles Fukushima radiation leak estimate.

och det tog inte lång tid innan Al Jazeera talar klartext: Fukushima nuclear plant may have suffered ‘melt-through’, Japan admits och ett par dagar senare säger Al Jazeera helt enkelt:  It’s much worse than you think. Vilket USA lär ha kunnat räkna ut redan dag1 och därav sätta 80km gränsen.

Japan’s Nuclear Emergency Response Headquarters finally admitted earlier this month that reactors 1, 2, and 3 at the Fukushima plant experienced full meltdowns.

TEPCO announced that the accident probably released more radioactive material into the environment than Chernobyl, making it the worst nuclear accident on record.

Meanwhile, a nuclear waste advisor to the Japanese government reported that about 966 square kilometres near the power stationan area roughly 17 times the size of Manhattan – is now likely uninhabitable.

Det är inte slut än. CBS News tar upp problemet med bristande underhåll i kylsystemen:

“There would be no warning because no one ever checks the integrity of these underground pipes,” Markey said.

DN rapporterar: Brittiska regeringen ville avdramatisera olyckan i Fukushima.

Washingtons blog: Radioactive dust from Japan hit North America days after disaster…

Bonus:

P3 Dokumentär om det Svenska kärnvapenprogrammet innehåller en del intressanta delar och antyder också att även Sverige valt vattenkokar-reaktorer för att det funnits ett intresse att ha kapacitet att skapa plutonium, men det är delvis en annan historia som handlar om hur det kommer sig att just denna reaktordesign är så populär.

 

I en framtid av energibrist och katastrofer

Det här är ett dupplikat av en blogg-post från bloggen Ett år med Spejarna. Den är tillräckligt viktig och relaterar bra till tidigare poster om kärnkraft på den här bloggen för att kopieras:

För den som vill sänka sitt humör. Eller börja ta tag i världsproblem. Först lite dystopi via Tom Dispatch och sen Bill Gates TED talk Inventing to Zero

Michael Klare – The coming era of energy disasters

Bill Gates – Inventing to Zero

Bill Gates talar om en viss reaktorteknik för kärnkraft, men den finns även andra, som Thorium-tekniken som beskrivsi Wired Magazine: Uranium Is So Last Century — Enter Thorium, the New Green Nuke