Hemsidan är dit hem

I veckan kom den där kärnfulla liknelsen till varför en egen hemsida är viktigare än Facebook. I längden. Det började med att Mark Cuban förklarade varför Facebook hamnar allt längre ner på prio-listan. Sen skrev Dave på Scripting News ett inlägg riktad till Mark Cuban och gav sin version. Scrolla ner bland kommentarerna till Daves inlägg och du hittar den här insiktisfulla liknelsen:

“I enjoy both sides of the argument. This is a subtle reminder that your website is your home and places like Facebook are vacations. And vacation requires timing and resources, as we already know.”

— Christopher Ryan

from http://threads2.scripting.com/2012/november/iHopeMarcCubanReadsThis

Underhåll Sammarbetsgläntan och BSTT våren 2013

BSTT:

  • Romeo och Julia behöver målas ASAP
  • Kanske lite flis.

Sammarbetsgläntan

  • Fixa fram stor kantsten om det går och använd som underlägg för stockar och andra programpunkter.
  • Kanske lite flis
  • Kanske lite grus under de stora kantstenarna
  • Måla i lite roligare färger.

Sammarbetsövningar

(Bild finns från CMC 2011 konferensen)

  • Skaffa fram massor med grova gummisnoddar.
  • Använd knippsare att klippa till ett gäng pinnar av sly.

Styr upp Pionjärarbetes-punkten

Pionjärarbeten är en av våra populäraste programpunkter.

Vi behöver få fram en eller flera rejäla backar till alla rep i stället för repsäckarna. Alternativt så behöver repsäckarna sys i mesh och förses med tydlig märkning plus flyttas från Magasinet nedre.

Repen skulle behövas gås igenom och kompletteras med mer rep enligt programs replängds standard.