SR P1 – Atomnotan

SR PI – Klotet kör en serie radioprogram om kärnkraftens pris under samlingsnamnet Atomnotan.

...vår sammanställning av rivningskostnader visar att det kan saknas så mycket som 50 miljarder kronor för att riva Sveriges kärnkraftverk…

från: Mångmiljardbelopp kan saknas för rivningen av kärnkraftverk

Uppdatering 1:

och: Avvecklingen av kärnkraften blir allt dyrare

Updatering 2:

SR skriver kort om responsen hos kärnkraftbolagen på att höja avsättningarna till fonden för att ta hand om allt när det är slut. Överlag har regering på regering lagt avgiften till fonden lägre än SSM rekommenderat och eftersom avsättningen är per levererad kilowattimme och våra Svenska kärnkraftverk har bland den sämsta driftstiden i Europa så har dessutom de årliga inbetalningarna blivit mindre än beräknat samtidigt som man nu börjar misstänka att kärnkraftverken blir dyrare än beräknat att riva.

Allt detta leder tillbaka till frågetecknet kring hur billig kärnkraften egentligen är jämfört andra kraftslag.

– Med de elpriser vi har i dag är det inte någon strålande lönsamhet. Det är tämligen enkelt. Går man från två till sex öre så försvinner fyra öre, och det är naturligtvis en del av förtjänsten som försvinner då, säger Göran Hult på Fortum.

Nej till höjda avgifter för kärnkraft