SR P1 – Atomnotan

SR PI – Klotet kör en serie radioprogram om kärnkraftens pris under samlingsnamnet Atomnotan.

...vår sammanställning av rivningskostnader visar att det kan saknas så mycket som 50 miljarder kronor för att riva Sveriges kärnkraftverk…

från: Mångmiljardbelopp kan saknas för rivningen av kärnkraftverk

Uppdatering 1:

och: Avvecklingen av kärnkraften blir allt dyrare

Updatering 2:

SR skriver kort om responsen hos kärnkraftbolagen på att höja avsättningarna till fonden för att ta hand om allt när det är slut. Överlag har regering på regering lagt avgiften till fonden lägre än SSM rekommenderat och eftersom avsättningen är per levererad kilowattimme och våra Svenska kärnkraftverk har bland den sämsta driftstiden i Europa så har dessutom de årliga inbetalningarna blivit mindre än beräknat samtidigt som man nu börjar misstänka att kärnkraftverken blir dyrare än beräknat att riva.

Allt detta leder tillbaka till frågetecknet kring hur billig kärnkraften egentligen är jämfört andra kraftslag.

– Med de elpriser vi har i dag är det inte någon strålande lönsamhet. Det är tämligen enkelt. Går man från två till sex öre så försvinner fyra öre, och det är naturligtvis en del av förtjänsten som försvinner då, säger Göran Hult på Fortum.

Nej till höjda avgifter för kärnkraft

FP lär oss att säker är ett ord som kan böjas

Nyligen på Sveriges Radios hemsida fanns en kort intressant artikel FP och C spår olika om kärnkraftens framtid. Det är inte så underhållande som man skulle vilja att FP försöker ‘böja’ konceptet säker kärnkraft. Lite grann som FOI som skaffade sig en sektion som jobbar med ‘mindre dödliga vapen’. Så vår kärnkraft var alltså inte riktigt så säker som vi blivit informerade om?

Men folkpartiledaren tror att de nya reglerna som Strålskyddsmyndigheten arbetar fram tvärt om kan gynna byggandet av nya kärnkraftreaktorer.

– Sverige har väldigt säkra kärnkraftreaktorer. Men det är klart att om man bygger nya så blir ju de ännu mycket säkrare än de gamla som avvecklas, säger Jan Björklund.

 

Bakgrunden är att kärnkraften i Sverigen håller på att omvärderas och mitt i allt detta så inträffar jordbävningen i Japan som slår ut det mesta av deras kärnkraft och initierar en katastrof som fortfarande pågår och fortfarande kan bli mycket värre. Detta leder till att SSM omvärderar säkerhetskraven på Svenska kärnkraftverk och nu kommer med nya hårdare regler. Mycket handlar om det som kallas ‘the ultimate heatsink’ och hur kritiskt kylning är.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, utformar nu nya krav på kärnkraftsäkerheten. Det innebär bland annat att alla reaktorer måste ha ett separat kylsystem som dessutom är skyddat från terroristattentat.

Avslutningsvis så tar artikeln upp ekonomin i kärnkraftsverk och FP med Jan Björklund i spetsen väl medveten om att medans vindkraften får stå för sin egen ansvarsförsäkring så får kärnkraften huvudsakligen som bidrag från staten, för utan den skulle ekonomin inte se så bra ut.

– Min övergripande bedömning är att energipriser och elpriser långsiktigt kommer fortsätta att stiga. Och det gör att, med stor sannolikhet, så är ny kärnkraft också långsiktigt mycket lönsam, säger han.

Jämför med artikeln Strängare regler för kärnkraftsbolagen dröjer.

EU-reglerna ska ge kärnkraftbolagen ett “obegränsat” ekonomiskt ansvar vid en olycka som det heter. I praktiken måste bolagen kunna garantera minst 12 miljarder kronor vid en stor olycka. I dag är motsvarande siffra 3 miljarder. Den svenska riksdagen har redan beslutat om förändringen, men regeringen väntar alltså på att alla berörda EU-länder ska besluta om samma regler, innan man låter lagen träda i kraft.

Jämför siffran 12 miljarder SEK med exemplevis .1 What was the economic cost of the Chernobyl accident? som kommer fram till att totala kostanden ligger på hundratals miljarder dollar. 500 miljarder dollar är 3000 miljarder SEK att jämföras med 12 miljarder SEK som ansvarsförsäkringen måste täcka den dagen lagen går igenom.

 

Hur man samlar in och mäter radioaktivitet

Det var ett tag sen vi kom med ett inlägg om kärnkraft, så här är Marco Klatofen med en kort pedagogisk film om hur man bär sig åt för att vetenskapligt samla in material att analysera. Den detektor han använder för att avgöra vilket ämne som orsakar den detekterade strålningen är en så kallad scintillations detektor. Dessa detektorer är fascinerande. Många hamnar har sådana och märker direkt av ifall radioaktivt material finns i närheten.

How Citizen Scientists can Sample Radiation

Cancer-risk för barn vs. vuxna till följd av strålning

Fairewinds går igenom ny forskning som undersöker hur ålders- och köns- skillnader påverkar hälsoeffekterna av exponering för strålning. Resultaten är klart tänkvärda om man jobbar med barn och ungdomar.

Cancer Risk To Young Children Near Fukushima Daiichi Underestimated from Fairewinds Energy Education on Vimeo.

Bonsulänk:

Global reserch: Fukushima: A Nuclear War without a War – The Unspoken Crisis of Worldwide Nuclear Radiation

Uppdrag granskning tar en titt på mörkläggningen inom Svensk kärnkraftsindustri

Allt är bra i konungsriket Sverige, vår kärnkraft är helt säker. Eller?  Uppdrag granskning tar sig an branden i Ringhals och vad som sagts och vad som egentligen hände.

Ungefär 47 minuter in så går de in på Forsmark.

SR: Avslöjanden om missar på Ringhals

SVT: Nya fakta om Ringhalsbranden: Ledningen valde att tumma på säkerheten

Fotnot:

Det har blivit lite väl många kärnkraftsinlägg, men just nu händer det mycket på den fronten och det är väl ett tecken i tiden att uppdrag granskning tar en titt på det här också.

Inom kort kommer inlägg om sommaren 2012 på ön, det är en hel del möten och beslut på gång just nu och servern för bokningssystemet är snart uppe också så håll ut.

Fukushima updatering aug 2011

Updaterad 2011-09-09

Vi gör en liten kort paus här på bloggen i 60 Degrees North eftersnacket och återvänder kort ill kärnkraftstemat med lite mer analys och kommentarer utifrån sommarens utveckling.

Vi börjar med en Engelsk forskare som hör till dom som forskat mycket på strålningsrisker och anser att strålningsnivåerna i Japan är alvarliga. Videon är väl värd att se och lyssna på. Om ni undrar varför man undersöker radioaktiviteten i luftfilter i bilar så är det för att radioaktivitet i luften är mycket farligt för oss däggdjur eftersom lugorna är otroligt känsliga för radioaktivitet jämfört huden.

http://enenews.com/researcher-frightened-closer-100-km-meltdowns-after-radiation-levels-ive-quite-shocked-amount-video

http://www.washingtonsblog.com/2011/08/radiation-will-pollute-area-around.html

http://enenews.com/nrc-chunks-radioactive-materials-found-around-fukushima-reactor-cores-spent-fuel-pools-worse-sfps-nuclear-engineer-video

Sen en lite äldre nyhet jag inte hunnit länka till, den här gången handlar det om att omständigheter så här i efterhand pekar på att jordbävningen i sig skadade reaktorerna i Fukushima så illa att de troligtvis råkat ut för härdsmälta även utan tsunamin. The Independent Asia: The explosive truth behind Fukushima’s meltdown

En sak till. I Kalifornien har man hittat väldigt höga halter av svavel-35 (som kommer från Japan via vindarna). Svavel-35 av den isotop man hittat har kort halveringstid och bildas när klor-joner i saltvatten bombarderas av neutroner. Exempelvis i en reaktor som är i kritiskt tillstånd, dvs den inte är avstängd. En Japansk reaktor med saltvatten i betyder mer problem i Fukushima.

New Data Supports Previous Fairewinds Analysis, as Contamination Spreads in Japan and Worldwide from Fairewinds Associates on Vimeo.

updatering 2011-09-09

Det rapporteras om att jod-131 (iodine-131) hittats vid flera reningsverk i Japan som sent som 25:e augusit. Se “Fukushima in recriticality”? — Iodine-131 detected in 4 locations: Tokyo, Iwate, Nagano, Niigata (CHARTS) och Iodine-131 now being detected in large amounts almost 200 km from Fukushima meltdowns.

Jod-131 har en halveringstid på 8 dagar, så på 80 dagar finns endast ca 0.098 % av jod-131 kvar. Räknar man 80 dagar bakåt från 25:e augusti hamnar man i mitten på april. Eftersom jod-131 endast produceras vid fission i en kärnreaktor eller en atombombsexplosion och vi kan observera att inget atomkrig pågår återstår ett par möjligheter.

Såvida det inte finns fler reaktorer i Japan som läcker radioaktivitet, så måste det komma från Fukushima, men reaktorerna där stoppades 11:e mars, men om nu jod-131 produceras i april så säger logiken att minst en reaktor har blivit kritisk igen efter att den stoppats.

Avslutningsvis ett länktips till en podcast med Arnold Gundersen: http://ifyoulovethisplanet.org/?p=4952

Internationellt döljs kärnkraftsproblem

På den här bloggen diskuterar vi ibland kärnkraft. Ta en titt på kartan och se hur nära Forsmark ligger Vässarö. Jag gjorde en snabb mätning på kartan. I Fukushima tyckte japanerna att 20km evakuerings-zon skulle räcka och USA tyckte (med god anledning visade det sig i efterhand) att 80km är mer lämplig zonstorlek. Vässarö – Forsmark är 33 km. 80 km gränsen är snarare vid Söderbykarl.

Det här inlägget kommer att handla om hur vanligt det är att fakta döljs för allmänheten i den internationella kärnkraftsindustrin.

Whashingtons blog diskuterar kärnkraftsindustrins cover-ups de senaste 50 åren, visserligen med fokus på USA men å andra sidan är det lite viktigt eftersom så många av världens reaktorer kommer från USA: Governments Have Been Covering Up Nuclear Meltdowns for Fifty Years to Protect the Nuclear Power Industry.

Kort därpå rapporterat The Guardian som av en händelse att  Japan doubles Fukushima radiation leak estimate.

och det tog inte lång tid innan Al Jazeera talar klartext: Fukushima nuclear plant may have suffered ‘melt-through’, Japan admits och ett par dagar senare säger Al Jazeera helt enkelt:  It’s much worse than you think. Vilket USA lär ha kunnat räkna ut redan dag1 och därav sätta 80km gränsen.

Japan’s Nuclear Emergency Response Headquarters finally admitted earlier this month that reactors 1, 2, and 3 at the Fukushima plant experienced full meltdowns.

TEPCO announced that the accident probably released more radioactive material into the environment than Chernobyl, making it the worst nuclear accident on record.

Meanwhile, a nuclear waste advisor to the Japanese government reported that about 966 square kilometres near the power stationan area roughly 17 times the size of Manhattan – is now likely uninhabitable.

Det är inte slut än. CBS News tar upp problemet med bristande underhåll i kylsystemen:

“There would be no warning because no one ever checks the integrity of these underground pipes,” Markey said.

DN rapporterar: Brittiska regeringen ville avdramatisera olyckan i Fukushima.

Washingtons blog: Radioactive dust from Japan hit North America days after disaster…

Bonus:

P3 Dokumentär om det Svenska kärnvapenprogrammet innehåller en del intressanta delar och antyder också att även Sverige valt vattenkokar-reaktorer för att det funnits ett intresse att ha kapacitet att skapa plutonium, men det är delvis en annan historia som handlar om hur det kommer sig att just denna reaktordesign är så populär.

 

DN: Ansökan om kärnbränleförvaring i Forsmark inlämnad

DN: Ansökan om kärnbränsleförvaring i Forsmark

Clip-n-save som man säger:

Är du helt säker på att er metod håller?

– Det där är en filosofisk diskussion. Vi är övertygande om att detta är oerhört mycket bättre än att på obestämd tid ha det som i dag.

Detta är en uppföljning till Urankapslarna läcker och Sydsvenskan om SKB och urankappslarna.

Updatering

Från Financial Times ‘rolling’ blog om jordbävningen i Japan, dag 9.

Att lagra använt kärnbränsle är inte bara ett problem för Sverige och Japan utan även i hög grad för USA. Miljörprotesterna och tveksamheterna har även funnits i USA, Obamas administration har bland annat lagt ner planerna på kärnbränsleförvaring i Yucca bergen, Nevada, efter 20 års planering och investeringar på ungefär 57 miljarder SEK.

0120 – Opponents of nuclear power generators are pointing to more problems facing the US power plants – issues associated with storing spent fuel. Here is a story on Bloomberg

US nuclear plants had an estimated 63,000 metric tons (138.9 million pounds) of spent fuel stored on site as of January 2010, according to a report from the US Nuclear Regulatory Commission. About 2,000 metric tons a year is expected to be added to that total, the NRC said.

Och senare om problemet med mellanlagring i basänger:

The fuel, which contains uranium and radioactive byproducts … Without cooling, the spent fuel would overheat and release harmful radiation.