Att förutspå deltagarantal per åldersgren inför Arcanum

Så mitt i “vintern” sitter man och funderar på frågan hur många deltagare vi kommer att få per åldersgren under storlägret Arcanum. Tyvärr får jag inte fram data från storlägret 1719 men utgår man från lägret Vilda 2014 och jämför med intrycken från 1719 så får jag fram följande för 5:e augusti 2014:

  • 221 spårare (18% av deltagarantalet på ön)
  • 281 upptäckare (23% av deltagarna)
  • 239 äventyrare (20% av deltagarna)
  • 111 utmanare (9 % av deltagarna)
  • 27% övriga

Med tanke på Japan jamboreen 2015 har rekordstort deltagarantal från Sverige så skulle jag gissa följande fördelning för Arcanum 2015, och då tror jag f.ö. att vi landar på ca 1000 deltagare.

  • Spårare: 22%
  • Upptäckare: 28%
  • Äventyrare: 14%
  • Utmanare: 5%
  • Övriga: 30%