Urankapslarna läcker

Hittade några gamla länkar som hör ihop med dagens post: Sydsvenskan om SKB och urankappslarna

Problemet med kärnkraft är dels operativ risk dvs. att en sjukt svår olycka inträffar så vi alla måste lämna landet, dels hur avfallet skall förvaras. Och då bortser jag ändå från jätte problemet med ekonomisk risk.

Avfall från den typ av lättvattenreaktor vi har i Sverige innehåller plutonium och går att upparbeta och tillverka kärnvapen av. I Sverige vill vi inte det, så vi måste långtidsförvara i 100 000 år. Om nu metoden vi tänkt oss att långtidsförvara inte fungerar så är vi lite tillbaka på ruta noll.

Vi har ingenstans att göra avavfallet förutom vapenplutonium.

Eller hoppas på en tredje väg …

Updatering:

En länk om den ekonomiska risken med kärnkraft: Vattenfalls ansvar utan tak | Näringslivsnyheter | SvD

Sammarbetsövning – planket att ta sig över

Patrullen skall ta sig över ett relativt högt plank. På plankets baksida finns en liten avsats. Det betyder att man kan lyfta upp första patrullmedlemmen så den kan ta sig över planket och ställa sig på avsattsen. Från sin position på avsatsen kan medlemmen hjälpa nästa amedlem upp till avsatsen. Tillslut är det bara en medlem kvar som inte kommit upp och denne får då de som står på avsatsen hjälpas åt hjäpa upp. Tricket är att tänka efter vem man skickar först och sist och hur man som patrull tar sig förbi hindret.

Sammarbetsövning – Nätet med rutor man bara kan använda en gång

Den här övningen går till så att man har ett nät med grova hål uppspänt mellan exempelvis två träd.

Patrullen skall ta sig igenom nätet från ena sidan till den andra. Dock får varje ruta bara användas en gång.

Vill man göra övningen svårare så kan man tillföra regeln att man inte heller får vidröra nätet.

Fast ljusspår

Ta fram ett fast ljusspår på Vässarö som gästande grupper med lätthet kan använda. Förslagsvis med fasta skyltar i skogen och kanske till och med lite fast belysning. Skyltarna skall vara nedtecknade så att grupper kan boka spåret och byta några skyltar för att bättre passa gruppens behov.

Denna idé är relaterad till Trosvandrings-idén.

Nya arbetsgruppen: Vässarö Insatsstyrka

Det var Konrad som noterade att program II verkar ses som Vässarös insatsstyrka som man sätter in när det behöver hända något speciellt.

Lek med tanken att vi skapar en ny arbetsgrupp med erfarenhet från alla arbetsgrupper, en arbetsgrupp som på daglig bas kan hoppa in där det behövs. Inten, Program, Fladan, Öregrund…TV4…

I andra sammanhang har liknande lösningar gjort att man fått en jämnare arbetsbelastning och ett bättre flöde i arbetet.