Programboknings-systemet Hollyrosa är nu redo för 2023

Programboknings-systemet Hollyrosa är nu redo för 2023.

2022 påbörjades arbetet att migrera systemet till att servas från nginx + wsgi och den migreringen är nu helt klar. Samtidigt avslutades migreringen till python 3 och CouchDB 2.

Published by

Martin

Founder of this site, scout leader for decades, used to be program manager, PII, Vässarö and this site was started becasue of that. Author of program booking system Hollyrosa. Goose Network Coordinator 2012-2015, Member of planning team for European Guide and Scout Centres Managers Conference 2013, 2015 and 2017.