SCENES – alla inspelningar

SCENES seminariet i våras hade jag med mig en diktafon. Nu är alla inspelningar klippta och normaliserade. Inspelningarna är att betrakta som minnesanteckningar, många av spåren är som att lyssna på protokoll och nästan alla av spåren är inspelade i riktigt dålig akustisk miljö. Seminariet hölls huvudsakligen i den nyuppförda Kanderlodge vilket kan liknas vid ett parkeringshus. Hårda väggar överallt och ett eländigt eko.

Alla inspelningar hittar ni här: http://asplunden.org/dl/SCENES/

Mina tips på lyssningsvärda inspelningar:

Utrustning

För de som undrar om den tekniska utrustningen så använder jag en Olympus LS-10 för inspelning, Audacity Ubuntu Linux för klippning och The Levelator för postprocessning.