Hot Particles – inte bara medelvärdet

Utanför fönstret kör vårens sopmaskiner förbi. Det dammar om sopmaskinerna trotts allt vatten som hälts ut på gatan i förväg. Dom är tidiga med städningen här i storstan för alla dessa små partiklar som flyger i luften är inte bra för hälsan.

Det finns partiklar som är för stora för att ta sig ner i lungorna. Man får som grus i näsan. Men det finns också små, små, partiklar som kan ta sig långt in i kroppen.

Plutonium är ett lömskt gift. Det tas lättare upp genom lungorna än via maten, det är dock inte så ofta som man överhuvudtaget stöter på plutonium. Det krävs vindar och en härdsmälta samt att man är på ‘fel ställe’.

The Hottest Particle from Fairewinds Energy Education on Vimeo.

Jag har en ny hjälte – 84:årig nunna bryter sig in på Oak Ridge

Oak Ridge är ett av de ställen i USA där man sysslar med kärnvapen. Man skulle kunna tro att ställen som hanterar höganrikat uran (väldigt användbart för att bygga kärnvapen) har något bättre säkerhet än säg Arlanda. Tre fredsaktivister varav en är en 84:årig nunna klipper en kedja och beger sig in på området för att protestera på fredligast möjliga vis:

Although the protesters set off alarms, they were able to spend more than two hours inside the restricted area before they were caught. When security finally arrived, guards found the three activists singing and offering to break bread with them. The protesters reportedly also offered to share a Bible, candles and white roses with the guards.

From The Guardian

CNN: Nun, 84, sentenced to 35 months for nuclear break-in

The Guardian: Nun, 84, sentenced to three years in jail for nuclear break-in

Sen blir det lite Kafka varning när man lyssnar på USA Today “podcasten”: Nun sentenced to 35 months in nuclear plant break-in när man argumenterar att låga straff inte kan komma på fråga eftersom ändamålen inte helgar medlen. Nähä, men varför har man då kärnvapen?

FP lär oss att säker är ett ord som kan böjas

Nyligen på Sveriges Radios hemsida fanns en kort intressant artikel FP och C spår olika om kärnkraftens framtid. Det är inte så underhållande som man skulle vilja att FP försöker ‘böja’ konceptet säker kärnkraft. Lite grann som FOI som skaffade sig en sektion som jobbar med ‘mindre dödliga vapen’. Så vår kärnkraft var alltså inte riktigt så säker som vi blivit informerade om?

Men folkpartiledaren tror att de nya reglerna som Strålskyddsmyndigheten arbetar fram tvärt om kan gynna byggandet av nya kärnkraftreaktorer.

– Sverige har väldigt säkra kärnkraftreaktorer. Men det är klart att om man bygger nya så blir ju de ännu mycket säkrare än de gamla som avvecklas, säger Jan Björklund.

 

Bakgrunden är att kärnkraften i Sverigen håller på att omvärderas och mitt i allt detta så inträffar jordbävningen i Japan som slår ut det mesta av deras kärnkraft och initierar en katastrof som fortfarande pågår och fortfarande kan bli mycket värre. Detta leder till att SSM omvärderar säkerhetskraven på Svenska kärnkraftverk och nu kommer med nya hårdare regler. Mycket handlar om det som kallas ‘the ultimate heatsink’ och hur kritiskt kylning är.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, utformar nu nya krav på kärnkraftsäkerheten. Det innebär bland annat att alla reaktorer måste ha ett separat kylsystem som dessutom är skyddat från terroristattentat.

Avslutningsvis så tar artikeln upp ekonomin i kärnkraftsverk och FP med Jan Björklund i spetsen väl medveten om att medans vindkraften får stå för sin egen ansvarsförsäkring så får kärnkraften huvudsakligen som bidrag från staten, för utan den skulle ekonomin inte se så bra ut.

– Min övergripande bedömning är att energipriser och elpriser långsiktigt kommer fortsätta att stiga. Och det gör att, med stor sannolikhet, så är ny kärnkraft också långsiktigt mycket lönsam, säger han.

Jämför med artikeln Strängare regler för kärnkraftsbolagen dröjer.

EU-reglerna ska ge kärnkraftbolagen ett “obegränsat” ekonomiskt ansvar vid en olycka som det heter. I praktiken måste bolagen kunna garantera minst 12 miljarder kronor vid en stor olycka. I dag är motsvarande siffra 3 miljarder. Den svenska riksdagen har redan beslutat om förändringen, men regeringen väntar alltså på att alla berörda EU-länder ska besluta om samma regler, innan man låter lagen träda i kraft.

Jämför siffran 12 miljarder SEK med exemplevis .1 What was the economic cost of the Chernobyl accident? som kommer fram till att totala kostanden ligger på hundratals miljarder dollar. 500 miljarder dollar är 3000 miljarder SEK att jämföras med 12 miljarder SEK som ansvarsförsäkringen måste täcka den dagen lagen går igenom.

 

En detonation för mycket

Kärnkraften har hamnat i rampljuset igen. Det sägs att Svensk kärnkraft är sämst i Europa men andra sidan av myntet är att så länge obekvämligheter som att OKG sätts under speciell översyn av SSM och att Ringhals lyckats få in havsvatten i processvattnet syns i media så är läget inte riktigt så illa som i Japan.

Fairewinds är ute med ny video där de bland annat konstaterar att Tepco nu medger att Fukushima Daichi enhet 3 exploderade med en detonation och inte en deflagration och det runt nio månader efter olyckan. De måste ha vetat om det här mycket tidigare. Det här med detonation är viktigt eftersom så många – även vissa reaktorer som byggs idag – inte är designade att tåla en detonation. En detonation ansågs omöjlig innan Fukushima precis som en vätgasexplosion inte fanns på kartan innan Three Mile Island. Att Three Mile Island enhet 2 (TMI2)  höll för vätgasexplosionen har att göra med att den hade ungefär 18 tum extra betong mot vad designen specificerade eftersom Three Mile Island byggdes under inflygningsrutten till Harrsiburgs militärflygplats (se I Cringley – Truth About Fukushima – Daiichi). 18 tum extra för att tåla eventuella strategiska bombplan rakt in i reaktorbyggnaden.

Nobody died following the nuclear accident at Three Mile Island in 1979. I should know because I was there. But this fact can’t be attributed to any wisdom of the U.S. nuclear industry, but simply to dumb luck….

Som bakgrund till videon skall nämnas att USA har relativt många reaktorer av Fukushima snitt i drift idag.

En sak till. Three Mile Island var 1979. Ta en titt på när Svenska reaktorer designades. Wikipedia har listan.

SR: SSM stoppar O2 pga säkerhetsrisk

Strålskyddsmyndigheten (SSM) stoppar Oskarshamns kärnkraftsverks reaktor 2 (O2) pga säkerhetsrisker.

– Det som hände i Fukushima var att man tappade all sin elmatning, så att den fungerar är otroligt viktig för kärnkraftverken, och att man kan lita på sina nödkraftssystem, säger Leif Karlsson.

Konkret handlar det om att SSM inte är nöjda med Oskarshamns Kraft Grupps (OKG) rutiner kring reservkraften till O2. Det som är riktigt intressant i det här är att SSM tydligt säger att avsaknad av elförsörjning precis som i Fukushima förmodligen orsakar härdskada alternativ härdsmälta pga. att reaktorkylningen då inte fungerar. Tydligast sägs detta i en intervju i SVT.

Oskarshamn O2 har en effekt på 630MW. Efter snabbstop är det därmed ungefär 70MW som måste kylas bort och då behövs det pumpar och pumpar behöver el.

Slutnot: SSMs uttalanden kan tolkas som att bortfall av el var den primära orsaken till härdsmältorna i Fukushima. Fairewinds har dock redan pekat på att data från Japan snarare pekar på att förstörda vattenpumpar var det primära problemet i och med att på de ställen i Japan där elen var skadad så var pumparna också alltid skadade. Se Fairewinds – It could have been worse.

Uppdatering 2012-12-18:

wikipedias sida om alla säkerhetssystem som skall skydda en BWR reaktor från haveri så säger General Electric (de som tog fram BWR designen från början) tydligt att:

General Electric defended the design of the reactor, stating that the station blackout caused by the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami was a “beyond-design-basis” event which led to Fukushima I nuclear accidents.[13] According to the Nuclear Energy Institute, “Coincident long-term loss of both on-site and off-site power for an extended period of time is a beyond-design-basis event for the primary containment on any operating nuclear power plant”.[14]

Hur man samlar in och mäter radioaktivitet

Det var ett tag sen vi kom med ett inlägg om kärnkraft, så här är Marco Klatofen med en kort pedagogisk film om hur man bär sig åt för att vetenskapligt samla in material att analysera. Den detektor han använder för att avgöra vilket ämne som orsakar den detekterade strålningen är en så kallad scintillations detektor. Dessa detektorer är fascinerande. Många hamnar har sådana och märker direkt av ifall radioaktivt material finns i närheten.

How Citizen Scientists can Sample Radiation

Liten länk: put children before politics

Nothing would constitute a more serious “man-made calamity” than destroying the future of children through the egotistic games of grown-ups.

From: Put children before politics

och

Chernobyl still affects Norway

Food Safety Authority officials underline the meat is perfectly eatable without risk to members of the public following this process, but Magnar Grudt exclaims, “We were given measuring equipment in 1987 and learnt how to us it.”

“Nonetheless, we never thought we would still be measuring radioactivity in sheep today. It’s unthinkable.”

Cancer-risk för barn vs. vuxna till följd av strålning

Fairewinds går igenom ny forskning som undersöker hur ålders- och köns- skillnader påverkar hälsoeffekterna av exponering för strålning. Resultaten är klart tänkvärda om man jobbar med barn och ungdomar.

Cancer Risk To Young Children Near Fukushima Daiichi Underestimated from Fairewinds Energy Education on Vimeo.

Bonsulänk:

Global reserch: Fukushima: A Nuclear War without a War – The Unspoken Crisis of Worldwide Nuclear Radiation