Programbokningsbekräftelserna 2014 är nu utskickade

Nu är sommarens alla programbokningsbekräftelser utskickade, med ett fåtal undantag.

Om ni inte fått er programbokningsbekräftelse kan det vara idé att kontakta undertecknad.

I år har vi inga ‘storläger’ men vi har ändå väldigt många gästande grupper, speciellt vecka 32, vilket är jättekul, man måste dock förbereda sig på att tillgången på vissa programslag som vi inte har så gott om är minst lika begränsade som under ett storläger. Kanske ännu sämre faktiskt, eftersom vi inte riktigt kan koordinera alla program lika effektivt.

 • Om man ännu inte skickat in sina programönskemål så får man ställa in sig på att just segling och trapper kan bli svårt att få till.
 • Det är jätteviktigt att ändringar i deltagarantal kommuniceras till program.

Programbokningsbekräftelser sommaren 2014 – utskick

Programbokningsbekräftelserna för sommaren 2014 har skickats ut för de som inkommit med önskningarna innan 1:a april med undantag för grupper under perioden 3:e – 8:e augusti, känd som Vild veckan, där vi behöver koordinera lite mer innan vi vågar sätta ner foten helt.

Nytt för i år är att de flesta fått den mer kalender-lika bekräftelsen i stället för listan vi brukat skicka ut, hoppas det nya utseendet är mer användbart.

Under påsken kommer undertecknad att vara på ön som del i planning team för Goose Network Camp Staff Seminar, så inga fler bekräftelser kommer dyka upp förän efter påsken.

Live Calendar Beta i Bokningssystemet

Tänk er två scoutkårer som vill åka på ett läger och tillsammans planera sitt läger men på distans. Hur göra enklast? Ett sätt är att använda ett konferenssystem tillsammans med programbokningssystemet nya kalender vy. Kalender vyn är till för grupper och den visar lägerperioden med flera lager. Varje lager är kopplad till en grupp.

Låt oss säga att Solna sjö och Enskede vill åka på Miniscout tillsammans och ha tillgång till en gemensam kalender där man ser både Solna sjös program, Enskedes program och programmet för Miniscout. Lägg till ett speciellt lager där man själv kan lägga in text i kalendern för att utöka det bokade programmet med ens eget program.

Allt detta finns i en beta-version nu. För de som vågar gå först.

program_layer_illustration

Programbokningsbekräftelser, Miniscout och 60 Degrees North

Vi ligger lite efter i planeringen av sommarens program, men inte så mycket. Jag har börjat att skickat ut programbokningsbekräftelser till de lägergrupper som är på Vässarö under första delen av sommaren.

60 Degrees North poster
60 Degrees North poster

De lägergrupper som kommer frammåt slutet av sommaren får vänta en kort stund till på programbokningsbekräftelser, vi håller på att spika detaljerna för 60 Degrees North programmässigt och behöver någon dag till att tänka efter.

Programbokningsstatus 2012-04-15

updatering 2012-04-23

Programinformation från storlägret 1719 skall vad jag förstår snart skickas ut till deltagande kårer, vilket säkert är aningen förvirrande för de kårer som fått programluntan. Jag har själv inte tillgång till det informationsbrevet.

Det som jag vet är att 1719 programmet kommer att bestämmas åt kårerna och att det förmodligen blir jag som detaljplanerar schemat. Meningen är att alla skall få ett sjöpass och ett trapperpass. För de äldre scouterna skall även ett klätterpass ingå.  Sen tillkommer alla 1719 pass som gör 1719 lägret till ett just 1719 läger.

updatering 2012-04.-17

Efter att ha fått en del svar har jag kunnat skicka ut ännu fler bekräftelser.

Vi har inte fått speciellt många programönskemål för Miniscout än, så trotts att det snart är valborg återstår det mesta av programschemaläggandet.

1719 ligger efter i programplanerandet men så fort gruppstorlekarna är inne så kommer 1719 att schemaläggas. Därefter tar vi specialbokningar under 1719 perioden.

Det ser ut att bli en härligt livfull sommar på ön. Bokningssystemet även känt som Hollyrosa är förberett så långt det går för storlägret 1719 men det är en stund kvar tills programönskningarna kommer in.

Här är listan på de grupper som vi är klara med programbokningarna för:

 • Frilufts & Seglarläger I
 • Classic Krate
 • Familjen Johansson
 • Scoutkåren Granen KM
 • Hallstavik Scoutkår (fast ni kan inte få er bekräftelse förrän jag har en email-adress som fungerar till er)
 • Habilliteringen (fast ni kan inte få er bekräftelse förrän jag har en email-adress som fungerar till er)
 • Hjärtebarnen
 • Jordbro scoutkår
 • Krusboda scoutkår
 • Mari Käll scoutkår
 • Turinge scoutkår
 • Lidingö-Brevik sjöscoutkår
 • Gullbrandstorp & Hortlax
 • STF Norra upplandskretsen
 • Vårbergs Scoutkår
 • Äventyrslägret

Utöver dessa så är vi nästan klara med konfirmationslägren och ALU, vi har bara en liten lokalfråga att lösa kvar. För Vårbergs scoutkår och Äventyrslägret så är det nästan helt klart, vi väntar på några programönskemål som lär ha inkommit i tid men som jag ännu inte sett.

Välkomna till ön i sommar och jag hoppas få träffa så många av er som möjligt.

Programbokningsstatus mars 2012

Vårt bokningssystem för program, Hollyrosa, är online så grupper och bokningar läggs just nu in. I själva verket har systemet varit i drift en månad på en av utvecklingsservrarna men nu börjar vi kunna släppa in fler folk via huvudservern.

Sommarens grupper är preliminärt inlagda så vi kan få ut beläggningsstatistik vilket är ett stort hjälpmedel eftersom vi direkt kan se vilka veckor vi får anstränga oss för att jämka ihop bokningarna och vilka veckor som blir enkla.

Vi har även hunnit med att lägga in program för vissa speciella grupper: Frilufts och seglar läger (aka FS) och Konf II (Konf I är på gång).

1719

Sommarens storläger 1719 är lite sena med information, så deadlinen för inskick av programönskemål den 1:a april kan inte riktigt gälla 1719. Det vi gör är att vi utifrån preliminärbokningarna förbokar slottar för 1719:s program.

1719 har ungefär 1400 preliminärbokade deltagare och med övriga grupper på ön den veckan kommer vi upp i 1800 deltagare preliminärt. Så vi kommer få använda skohorn för att få ihop programmet.

Rimligen borde det hursomhelst gå relativt smidigt för vi har redan ett gott sammarbete på bokningsfronten med 1719 och vi kommer schemalägga 1719 avdelningsvis med Hollyrosa. What can possibly go wrong?

Menybokning – föslag på hur vi bygger upp menyerna

Nu har man brottats ett tag med tanken på hur man får ihop menybokning av program med insikten att tiden man är på läger kan vara så olika för olika grupper och sen att mognadsgraden kan vara så olika.

Efter en titt i programluntan 2011 och funderande på allt vi har att erbjuda så kom idén att visst program gör alla och visst program är för olika ålders/mognadsgrupper. Man skulle kanske kunna bygga upp en meny genom att ha cirka tre paket som följer på varandra, och så får det bli så att riktigt korta läger använder bara paket 1, längre läger använder paket 1 och paket 2 och riktigt långa (ca 10 dagar) använder alla tre paketen. Varje paket är i sin tur uppdelat efter programstegringen. Utöver detta finns ett baspaket som löper hela lägerperioden och som är lika oavsett vilken meny man önskar. Detta baspaket är också uppdelat efter ålder/mognad.

För de allra yngsta som aldrig är på läger speciellt lång tid så tror jag inte man behöver paket 2 och paket 3.

Nedan är en liten skiss på hur en meny byggs upp.

Förslag på hur man bygger upp menyerna

Programstegring – trappan

Förra gången som jag ritade programstegringstrappan så hade vi andra namn på scoutgrenrna. När vi nu drar igång arbetet med menybokning av program så kände jag att trappan behövde finnas tillgänglig för diskussion, så här är den i ny version.

Det trappan försöker illustrera är stegen upp i programutvecklingen i scouterna, hur ledarna bit för bit lämnar över till scouterna.

I korthet: på spårarna så är det ledarna som redan kommit fram till vad som är problemet, hur det skall lösas och tillsammans med scouterna löser man problemet. Alla spårarledare har varit med om korvgrillning. Ledarna bestämde att korv skulle grillas, var, när, hur osv. Spårarna fick vara med och titta på när elden tändes och kanske hjälpa till lite.

När man blir upptäckare så tar man ett steg upp samtidigt som ledaren tar ett litet steg tillbaka. Scouterna som är upptäckare löser själva problemen, men ledarna berättar och bestämmer nästan jämt hur.Upptäckare tycker det är toppen att få följa med till affären inför en övernattning och handla med ledarna, men det är ledarna som bestämt menyn och övernattningsplats.

När man sedan kommer till äventyrarna så kommer det där stora klivet när man själv måste lösa problemet. Man har gått från att hjälpa till i köket till att själv göra matsedel, inhandla den och laga till den. Man kastas ut på hajk, men patrullen planerar själv sin utrustning och mat.

Sista stegtet i trappan är utmanarsteget, detta steg handlar om att tänka efter vad det är man tycker är viktigt. Att själv välja om ‘problemet’ är hajk eller social insats. Scoterna måste själva fundera ut och komma fram till hur dom förhåller sig till scouting och vad de vill göra.

Programstegringen – trappan

Klicka för att förstora bilden.

Programbokningsstatus 2011-05-11

Schemaläggningen av sommarens program på Vässarö fortskrider. Det har varit många eftersläntrare men det skall vi nog klara av. Jag har prioriterat att få klart önskemål från de grupper som har läger i början på sommaren så nu har följande grupper gjorts klart och bör ha fått sin bekräftelse (utöver de som nämnts i Bokningsläget för sommaren 2011 – Valborg edition ) :

 • Skeppet Sigtuna
 • SMU Gamla Uppsala
 • Skönsmos församling
 • Hjärtebarnen
 • Äventyret (Camp adventure)
 • GVB upptäckare
 • VCP Stam Totila Karlshuld

Välkomna till ön i Sommar.

Förstå din programbokningsbekräftelse rätt

updatering 2012-04-12: Längst ner på bokningsbekräftelsen finns lite viktig info text. Tiderna på trapper har blivit förtydligade. Tekniskt sett kör vi numera med couchdb istället för MySQL.

updatering 2011-05-17: tiderna på programbokningsbekräftelserna är lite ändrade nu så de stämmer bättre med verkligheten.

 

Du som följt den här bloggen vet att vi på program har börjat flytta in programbokningen i datorn.

Från vårt datorprogram som vi nu använder fullt ut så får vi ut det program som finns bokat och schemalagt för dig och din grupp. Vi skulle manuellt kunna föra in detta på din bokningsblankett, men då finns alltid risken för misstag. Därför gör vi inte det.

Den programbokningsbekräftelse som du istället får kanske inte är helt solklar. För datorn är det solklart men vissa mindre uppenbara saker bör dock förklaras.

Tider

På Vässarö är programverksamheten indelad i förmiddag, eftermiddag och kväll. Datorn tolkar exempelvis förmiddag som strikt 09:00:00 till 12:00:00. Om du läst programluntan ser du säkert att andra tider gäller. Det är programluntan som gäller överlag när det gäller tider så läs 09:00:00 – 12:00:00 som förmiddag och inget annat.

Samma sak gäller övriga tider. 13:00:00 – 16:00:00 är eftermiddag och ofta pågår programpassen 13:30 till 16:45. 17:00:00 – 20:00:00 är kvällspasset och det pågår 18:30 till 20:30 ca (!),  Tiden 21:00:00 – 23:59:00 är speciell och indikerar att aktiviteten eller lokalen är bokad över natten eller det vi kallar after hours.

Generellt är det så att för verksamhet som inte är direkt beroende av öns funktionärer så kan man tekniskt sett hålla på mellan 09:00:00 och 12:00:00, exempelvis om man går Stora Woodcraft.

Trapper tider

Om du bokat trapper så kan det stå en tid angiven i bokningstexten. Exempelvis 13:30. Det betyder att er guide är redo för er vid trapperstarten 13:30 och det är den tid ni skall befinna er där.

Dubbelkolla gärna tider när ni kommer till ön.

Skillnaden på approved och booked

I er bokningsbekräftelse kan de stå saker som booked och approved. I år betyder de samma sak för er och det är att den är bokad för er. Skulle det stå preliminary så är det en preliminärbokning. Preliminärbokningar gör vi när vi kanske vill föreslå ett alterntiv till er eller när vi bokar sådant som man normalt bokar först när man är på ön.

Några tekniska förklaringar (du kan sluta läsa här)

För att vara bakåtkompatibel med papper så använder vi strikta tider för all programverksamhet. Datorn kan hantera de tider som egentligen gäller och olika aktiviteter kan ha olika upplösning tidsmässigt, men det blir så svårt att få det till papper så tillsvidare kör vi som det är.

Vi har funderat på att publicera vis information utåt, men vi avvaktar lite arbetet med Vässarödatabasen först som är tänkt att vara lite mer av en frontend.

Vårt datorprogram modelerar kommunikation och inte programverksamhet. Vi förväntar oss att folk tänker själva. Precis som ritprogram.

Att allt är på engelska beror på att programmet förbereds för att kunna översättas och då vill man ha allt på engelska från början. Scoutnet, vårt nya medlemsregister, skrevs på Norska från början…

För den som undrar är allt byggt på Turbogears 2 och MySQL. Vi drar dagliga backuper och utvecklar nya funktioner varefter vi behöver.