Programbokningsstatus 2011-05-11

Schemaläggningen av sommarens program på Vässarö fortskrider. Det har varit många eftersläntrare men det skall vi nog klara av. Jag har prioriterat att få klart önskemål från de grupper som har läger i början på sommaren så nu har följande grupper gjorts klart och bör ha fått sin bekräftelse (utöver de som nämnts i Bokningsläget för sommaren 2011 – Valborg edition ) :

  • Skeppet Sigtuna
  • SMU Gamla Uppsala
  • Skönsmos församling
  • Hjärtebarnen
  • Äventyret (Camp adventure)
  • GVB upptäckare
  • VCP Stam Totila Karlshuld

Välkomna till ön i Sommar.