En detonation för mycket

Kärnkraften har hamnat i rampljuset igen. Det sägs att Svensk kärnkraft är sämst i Europa men andra sidan av myntet är att så länge obekvämligheter som att OKG sätts under speciell översyn av SSM och att Ringhals lyckats få in havsvatten i processvattnet syns i media så är läget inte riktigt så illa som i Japan.

Fairewinds är ute med ny video där de bland annat konstaterar att Tepco nu medger att Fukushima Daichi enhet 3 exploderade med en detonation och inte en deflagration och det runt nio månader efter olyckan. De måste ha vetat om det här mycket tidigare. Det här med detonation är viktigt eftersom så många – även vissa reaktorer som byggs idag – inte är designade att tåla en detonation. En detonation ansågs omöjlig innan Fukushima precis som en vätgasexplosion inte fanns på kartan innan Three Mile Island. Att Three Mile Island enhet 2 (TMI2)  höll för vätgasexplosionen har att göra med att den hade ungefär 18 tum extra betong mot vad designen specificerade eftersom Three Mile Island byggdes under inflygningsrutten till Harrsiburgs militärflygplats (se I Cringley – Truth About Fukushima – Daiichi). 18 tum extra för att tåla eventuella strategiska bombplan rakt in i reaktorbyggnaden.

Nobody died following the nuclear accident at Three Mile Island in 1979. I should know because I was there. But this fact can’t be attributed to any wisdom of the U.S. nuclear industry, but simply to dumb luck….

Som bakgrund till videon skall nämnas att USA har relativt många reaktorer av Fukushima snitt i drift idag.

En sak till. Three Mile Island var 1979. Ta en titt på när Svenska reaktorer designades. Wikipedia har listan.

SR: SSM stoppar O2 pga säkerhetsrisk

Strålskyddsmyndigheten (SSM) stoppar Oskarshamns kärnkraftsverks reaktor 2 (O2) pga säkerhetsrisker.

– Det som hände i Fukushima var att man tappade all sin elmatning, så att den fungerar är otroligt viktig för kärnkraftverken, och att man kan lita på sina nödkraftssystem, säger Leif Karlsson.

Konkret handlar det om att SSM inte är nöjda med Oskarshamns Kraft Grupps (OKG) rutiner kring reservkraften till O2. Det som är riktigt intressant i det här är att SSM tydligt säger att avsaknad av elförsörjning precis som i Fukushima förmodligen orsakar härdskada alternativ härdsmälta pga. att reaktorkylningen då inte fungerar. Tydligast sägs detta i en intervju i SVT.

Oskarshamn O2 har en effekt på 630MW. Efter snabbstop är det därmed ungefär 70MW som måste kylas bort och då behövs det pumpar och pumpar behöver el.

Slutnot: SSMs uttalanden kan tolkas som att bortfall av el var den primära orsaken till härdsmältorna i Fukushima. Fairewinds har dock redan pekat på att data från Japan snarare pekar på att förstörda vattenpumpar var det primära problemet i och med att på de ställen i Japan där elen var skadad så var pumparna också alltid skadade. Se Fairewinds – It could have been worse.

Uppdatering 2012-12-18:

wikipedias sida om alla säkerhetssystem som skall skydda en BWR reaktor från haveri så säger General Electric (de som tog fram BWR designen från början) tydligt att:

General Electric defended the design of the reactor, stating that the station blackout caused by the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami was a “beyond-design-basis” event which led to Fukushima I nuclear accidents.[13] According to the Nuclear Energy Institute, “Coincident long-term loss of both on-site and off-site power for an extended period of time is a beyond-design-basis event for the primary containment on any operating nuclear power plant”.[14]

Två av skälen

Två av skälen till att det till och från dyker upp kärnkraftrelaterad info här på bloggen är för det första den uppenbara närheten till Forsmarks kärnkraftverk. Forsmark var f.ö. det kärnkraftverk i Sverige som först upptäckte det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl vilket bland annat berodde på att den stora plym med radioaktivitet som kom in över Sverige passerade över Vässarö in över fastlandet och Forsmark.

Det andra skälet är att vi bedriver barn- och ungdoms- verksamhet på ön. Barn är mycket känsligare för radioaktivitet än vuxna bland annat därför att kroppen fortfarande växer.Den radioaktivitet som spreds efter Fukushima in över USA i mars 2011 har land annat gett avtryck i spädbarnsdödliheten i de mest drabbade områdena i USA:

The rise in reported deaths after Fukushima was largest among U.S. infants under age one. The 2010-2011 increase for infant deaths in the spring was 1.8 percent, compared to a decrease of 8.37 percent in the preceding 14 weeks.

Internist and toxicologist Janette Sherman, MD, said: “Based on our continuing research, the actual death count here may be as high as 18,000, with influenza and pneumonia, which were up five-fold in the period in question as a cause of death. Deaths are seen across all ages, but we continue to find that infants are hardest hit because their tissues are rapidly multiplying, they have undeveloped immune systems, and the doses of radioisotopes are proportionally greater than for adults.”

Från: Medical Journal Article: 14,000 U.S. deaths tied to Fukushima fallout — Streaming audio online at 4pm

Ekonomin i 1-2-3-4-5-6

Dags för en liten kärnkraft-uppdatering.

Vi börjar med rapporter de senaste dagarna om ett jod-131 moln av okänt ursprung. Håll lite koll på utvecklingen, jod-131 har en halveringstid på åtta dagar så det här är färskvara.

Här är det viktigt att understryka något som påpekats tidigare, att det är UN Nuclear Agency som övervakar radioaktivitet och hälsoeffekter och inte WHO som man kan tro. WHO får nämligen inte av skäl som hänger ihop med de atmosfäriska atombombstesterna. Reuters – Low levels of radioactive particles in Europe: IAEA och Gizmodo – Radioactive Particles Are Spreading Across Europe and Nobody Knows Why. updatering 2011-11-17: BELLONA – ANALYSIS: European radiation safety agencies detect traces of iodine-131 in air, source of leak unknown.

Går vi lite vidare i länksamlingen hittar vi DN som börjat komma igång:  DN: Inte säkert att odla nära Fukushima

Sen har vi den mer progressive Greg Palast som tar upp ämnet att man förmodligen fuskat med testerna av hur mycket reaktorbyggnaderna faktiskt tål. Med andra ord, de var inte bara underdimensionerade vid ritbordet utan sen byggdes de inte ens till den låga standarden: Greg Palast – Fukushima: They Knew

Ekonomin i ett kärnkraftverk

I samband med att man diskuterar “billig el” från kärnkraftverk skall man komma ihåg att det är oerhört dyrt att skydda ett kärnkraftverk och för att få någon slags ekonomi i det hela så bygger man väldigt stora reaktorer (i stället för flera små) och så lägger man flera reaktorer på samma plats. Problemet med flera reaktorer på samma plats är flera och nu har SSM kommit fram till det också.

– Det är inte så att någon bryter mot några regler. Men i dag är verken dimensionerade för bara ett haveri åt gången, inte flera samtidigt. Den viktigaste lärdomen från Fukushima är att det måste man klara, säger Hanberg.

Det är väldigt svårt att få ekonomi i kärnkraften om vi inte tar en Fukushima-chansning.

DN – Kärnkraftverk måste förstärkas

Det var allt för den här gången. Det finns förmodligen ett skäl till att Tyskarna sålt sina reaktorer till svenskarna mfl och nu stänger alla sina egna.

Den fjärde reaktorn och Japans framtid

På CMC diskuterade vi lite lite Fukushima och nästa världsscoutjamboree i Japan, så det är dags för en liten Fukushima updatering:

Akio Matsumura – The Fourth Reactor and the Destiny of Japan:

I, along with many eminent scientists, are emphasizing the precarious situation of the fourth reactor that contains 1,535 nuclear fuel rods in the pool and is balanced on the second floor, outside of the reactor containment vessel. If the fuel rods spill onto the ground, disaster will ensue and force Tokyo and Yokohama to close, creating a gigantic evacuation zone. All scientists I have talked with say that if the structure collapses we will be in a situation well beyond where science has ever gone.

Enenews citing Bloomberg: Fukushima began releasing radiation before tsunami; Indicative of structural damage to reactors during quake -Scientists — Contradicts official assertions

Enenews citing French Gov’t: Fukushima to make Pacific TWICE as radioacitve as after atmospheric nuclear testing in ’60s — “Significant” releases could persist

Fukushima Update: New study on xenon-133 and caesium-137 releases from Fukushima – för den som gillar vetenskapliga artiklar.

Fairwinds har släppt nya videor:

Scientist Marco Kaltofen Presents Data Confirming Hot Particles from Fairewinds Associates on Vimeo.

Internationellt döljs kärnkraftsproblem

På den här bloggen diskuterar vi ibland kärnkraft. Ta en titt på kartan och se hur nära Forsmark ligger Vässarö. Jag gjorde en snabb mätning på kartan. I Fukushima tyckte japanerna att 20km evakuerings-zon skulle räcka och USA tyckte (med god anledning visade det sig i efterhand) att 80km är mer lämplig zonstorlek. Vässarö – Forsmark är 33 km. 80 km gränsen är snarare vid Söderbykarl.

Det här inlägget kommer att handla om hur vanligt det är att fakta döljs för allmänheten i den internationella kärnkraftsindustrin.

Whashingtons blog diskuterar kärnkraftsindustrins cover-ups de senaste 50 åren, visserligen med fokus på USA men å andra sidan är det lite viktigt eftersom så många av världens reaktorer kommer från USA: Governments Have Been Covering Up Nuclear Meltdowns for Fifty Years to Protect the Nuclear Power Industry.

Kort därpå rapporterat The Guardian som av en händelse att  Japan doubles Fukushima radiation leak estimate.

och det tog inte lång tid innan Al Jazeera talar klartext: Fukushima nuclear plant may have suffered ‘melt-through’, Japan admits och ett par dagar senare säger Al Jazeera helt enkelt:  It’s much worse than you think. Vilket USA lär ha kunnat räkna ut redan dag1 och därav sätta 80km gränsen.

Japan’s Nuclear Emergency Response Headquarters finally admitted earlier this month that reactors 1, 2, and 3 at the Fukushima plant experienced full meltdowns.

TEPCO announced that the accident probably released more radioactive material into the environment than Chernobyl, making it the worst nuclear accident on record.

Meanwhile, a nuclear waste advisor to the Japanese government reported that about 966 square kilometres near the power stationan area roughly 17 times the size of Manhattan – is now likely uninhabitable.

Det är inte slut än. CBS News tar upp problemet med bristande underhåll i kylsystemen:

“There would be no warning because no one ever checks the integrity of these underground pipes,” Markey said.

DN rapporterar: Brittiska regeringen ville avdramatisera olyckan i Fukushima.

Washingtons blog: Radioactive dust from Japan hit North America days after disaster…

Bonus:

P3 Dokumentär om det Svenska kärnvapenprogrammet innehåller en del intressanta delar och antyder också att även Sverige valt vattenkokar-reaktorer för att det funnits ett intresse att ha kapacitet att skapa plutonium, men det är delvis en annan historia som handlar om hur det kommer sig att just denna reaktordesign är så populär.