Styr upp Pionjärarbetes-punkten

Pionjärarbeten är en av våra populäraste programpunkter.

Vi behöver få fram en eller flera rejäla backar till alla rep i stället för repsäckarna. Alternativt så behöver repsäckarna sys i mesh och förses med tydlig märkning plus flyttas från Magasinet nedre.

Repen skulle behövas gås igenom och kompletteras med mer rep enligt programs replängds standard.

Published by

Martin

Founder of this site, scout leader for decades, used to be program manager, PII, Vässarö and this site was started becasue of that. Author of program booking system Hollyrosa. Goose Network Coordinator 2012-2015, Member of planning team for European Guide and Scout Centres Managers Conference 2013, 2015 and 2017.