Naturnäran nerlagd

Naturnäran är ej längre möjlig att genomföra eftersom många av stationerna för tillfället är förstörda av skotaren som högg skog på ön tidigare i sommar. Naturnäran kommer eventuellt tillbaka i reviderad version med ny sträckning om nått år.

Updatering 2011-05-09: Åsa arbetar med en revidering av naturnäran, så den kommer tillbaka.

Published by

Martin

Founder of this site, scout leader for decades, used to be program manager, PII, Vässarö and this site was started becasue of that. Author of program booking system Hollyrosa. Goose Network Coordinator 2012-2015, Member of planning team for European Guide and Scout Centres Managers Conference 2013, 2015 and 2017.