Kort intro till programmet på 60 Degrees North

Updaterad 2011-04-20 med nytt dagsschema

På senare tid har jag fått en del frågor om programupplägget på 60 Degrees North eftersom jag sitter med i programgruppen.

På söndag 20:e mars så har vi som jobbar med program på lägerperioden nästa programmöte och därefter kommer en längre rapport.

Enkelt kan man säga att vi har en översiktsplan för hela lägerperioden som man med fölrdel lägger sitt läger efter. Tanken är att alla vi scouter skall vara mer tillsammans samtidigt. Så vi har schemalagt lägerbål, discon, film mm så ni slipper förhandla om bästa tid och plats med era grankårer. Det är redan gjort av oss.

Vi tänkte också underlätta den internationella känslan för scouting 2011 konkret genom att ha mer gemensamhetsaktiviteter än vanligt och genom att göra om befintliga programpunkter till mer drop-in. Sen är det upp till er om ni vill vara för er själva eller möta andra scouter på ön.

Det finns en grov preliminär plan och den kan ändras men ungefär som nedan ser den ut:

updatering 2011-04-02

Viktigt: det ryktas att kansliet tänker föreslå ändringar i schemat utifrån hur bokningsläget på ön ser ut under 60 Degrees North.  Vi återkommer så fort vi vet mer.

updaterad 2011-04-20, 2011-05-13

 * Båthuscafe alla dagar utom möjligtvis dop-dagen
 * Vi hoppas på vildmarkscafe alla dager. Ej klart än.
Datum prel. schema.
---------------------------------------------------------------
1.   inryckning. Gudstjänt[1] (?)
2.   disco[2] (prel. md tonvikt på de yngre scouterna). Miniscout marknadsdag[3]. turneringsdag (fotboll, beachvolleyboll mm). Kanotbio.
3.   miniscout olympiad. drop-in dag i Fladan. stort lägerbål[4].
4.   drop-in på Trapper. kanotbio.
5.   marknadsdag. aktivitet på stora scen (?). ute disco.
6.
7.   aktivitet på stora scen. (WSJ slutar denna dag). Gudstjänst[1].
8.   drop-in på Trapper. stort lägerbål[4].
9.   drop-in dag i fladan. utomhus-bio.
10.  drop-in på Trapper. aktivitet vid stora scen. ute-disco[2].
11.  turneringsdag (fotboll, beachvolleyboll mm).kanotbio.
12.  marknadsdag[3].stort lägerbål[4].
13.  olympiad. aktivitet vid stora scen. disco[2] (förmodligen med tonvikt på de lite yngre).
14.  (utryckning)

Noter:
1. Gudstjänsterna har vi alltid på ön som en del av konfirmandlägrena. 60 Degrees North har ingen med konformationslägret att göra mer än att vi alla är scouter på ön samtidigt. Att vi tar med gudstjänster i veckoschemat är så de ledare (kanske gamla konfirmander) som vill gå skall kunna planera det i god tid.
2. Det är många discon, tanken är att vi skall profilera dom så bara för att det står disco betyder det inte att det är ett standard vässarö disco. Det blir sådana också, men vi kommer också ha mer nishade tillställninger, som skogs-röjet vid bastun.
3. Marknadsdag inträffar på Miniscout, men vi tänkte att det är kanske fler som vill vara med så vissa av marknadsdagarna är för öns alla deltagare.
4. Lägerbålen har vi satt datum för, men vi på 60 Degrees North arrangerar inte, vi synkroniserar bara. Vi tror deltagarna själva har all talang och ledarskap som behövs. Ljudutrustning har vi vid behov

Published by

Martin

Founder of this site, scout leader for decades, used to be program manager, PII, Vässarö and this site was started becasue of that. Author of program booking system Hollyrosa. Goose Network Coordinator 2012-2015, Member of planning team for European Guide and Scout Centres Managers Conference 2013, 2015 and 2017.

One thought on “Kort intro till programmet på 60 Degrees North”

Comments are closed.