Hollyrosa <3 Vässarö-databasen

Våren står i antagande och ett stort arbetsblock som gjorts på Vässarödatabasen och programbokningsystemet Hollyrosa håller på att nå en milstolpe.

Datamodellen för Vässarödatabasen har hittat sin form och det behövdes inte så många vyer (det heter så i CouchDB) för att få fram det data vi söker efter.

Det finns ett rudimentärt sätt att mata in boende och mat, vilket gör att vi kan förutse beläggningen på ön och se vad statusen är på alla lägergrupper. För kansliet så finns en mycket klurig tag-sheet som tillsammans med taggar, attachments och noter bör täcka in alla behov för datalagring. En stor framgång är att vi lyckats unifiera lägergrupper, funk och kurser i systemet.

I år kommer vi därför att inte bara använda Hollyrosa skarpt som programbokningssystem men även använda systemets nya delar för att skarpt testköra att datamodell och grundfunktioner fungerar även för kansli. Går allt bra kan vi ägna hösten åt att partitionera systemet och bygga kopplingar mellan delarna. Att vi först bygger ett gemensamt system och sedan splittar det är för att vi vill ha samma datamodell i hela systemet, annars blir det för dyrt att underhålla.

Lägergruppsöversikt

Published by

Martin

Founder of this site, scout leader for decades, used to be program manager, PII, Vässarö and this site was started becasue of that. Author of program booking system Hollyrosa. Goose Network Coordinator 2012-2015, Member of planning team for European Guide and Scout Centres Managers Conference 2013, 2015 and 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.