Omvärdera programutvärderingen – del 2

Det här är en uppföljning till Omvärdera programutvärderingen.

Förra gången ställde jag frågan vilka färdigheter man får med sig hem av vårt program. Den här gången skriver jag inspirerad av en konversation med Myriam från (Center manager, KISC) och WOSM utbildnings konferens. Scouting har en bra relation till skolan och delar många mål men samtidigt skiljer vi oss väsentligt i pedagogisk metod. Scouting har ibland varit en experimentverkstad för pedagogiska ideer och ibland mer en efterföljare av andras ideer.

Det man kan filosofera över när det gäller det standard utbud som program tilhandahåller är vilken pedagogisk ide som programpunkten bygger på.  Vi brukar ju utvärdera efter hur många som gör programpunkten och vad de tycker, men få gånger funderar vi över vilka pedagogiska metoder vi använder och om de går att förbättra.

Published by

Martin

Founder of this site, scout leader for decades, used to be program manager, PII, Vässarö and this site was started becasue of that. Author of program booking system Hollyrosa. Goose Network Coordinator 2012-2015, Member of planning team for European Guide and Scout Centres Managers Conference 2013, 2015 and 2017.