Tack alla som slet med Scouternas Natt

Jag inser att jag glömt att tacka alla som ställde upp och gjorde årets Scouternas Natt.

Tack till Ävsjös baskontrollanter och kontrollanter för två riktigt bra kontroller. Kims spel kombinerat med knopar såg till att inte bara den bäste knopkonstnären i patrullen gjorde all sjömaning. Föredömligt. Surrningen var den bästa brokonstruktionen jag varit med om på en tävling och framförallt gillar jag att man särar på ledarna och scouterna. Älvsjö visar att de kan scouting på djupet helt enkelt.

Jag vet inte vem som stod för solurs-kontrollen men den får helt klar godkänt. Jag gillar när frågorna sprids lite i en skogsdunge för det tvingar fram sammarbete i patrullen. Tack.

Tack också till livlinekontrollen i mörkret, det är kula att se nya idéer och engagemangent i utrustningen man bygger. Jag skulle tippa att denna kontroll är den man kommer att minnas längst.

Det var många som ställde upp och gjorde en hjälteinsats för att rädda både sudoku-kontrollen och sammarbete/kommunikation. Tack till er alla.

Tack Viktor för eldningskontrollen. Enkel, praktisk och stabil kontroll som alltid.

Tack till ni som gjorde orienteringen, jag tycker framtida banläggare skall kopiera ert upplägg med två banor. Scouterna lär sig mycket mer om de får orientera med sin ledare fast i mindre grupper. Dessutom är kortare banor med svårare kontroller inte en helt dum idé för det är bättre för inlärningen.

Tack till Örnsbergs stugfogde för allt slit med lägeräng mm.

Tack till Carl för allt slit i ledningen för tävlingen. Du om någon borde blogga så folk förstår allt jobb som ligger bakom.

Tack till TOIS och distriktskontrollanterna. Ni hade det inte lätt i år.

Tack till alla kontrollanter som ställt upp, vi vet hur svårt det är att få kontrollanter.

Jag hoppas jag inte glömt någon nu.

Sist men inte minst, tack till alla deltagare. Vi får inte glömmaa att stämningen på ängen mellan deltagarna var väldigt bra i år. Scouternas Natt känns allt mer som en familjesammankomst än en tävling.

Martin

Ps.

Om någon kontrollant eller arrangör önskar göra ett längre inlägg så kontakta mig för loggin.
Ds.

ScouternasNatt2009-062

Tankar kring 2009 års upplaga av Scouternas Natt

uppdaterad 2009-09-29 med mer om stilpoäng och 2009-09-30 med ett förtydligande oc strykningar gällane stil-poäng.

Årets Scouternas Natt kommer nog att gå till historien som rätt rörig,  det är synd med tanke på hur mycket tid och engagemang folk lagt ner på tävlingen.

Det är lika bra att jag säger på en gång att jag var med som tävlande ledare i patrull Loppan, Årsta, som kom på andra plats. Det här inlägget kommer att ta upp hur lite som skiljde till första platsen och konsekvenserna av det.

Nuförtiden har TOIS (Tävlings och Idrots Sektionen) ett poängräkningssystem där endast patrullernas inbördes placering på en kontroll betyder något. Minst poäng är bäst alltså. En och en halv poängs skillnad till förstaplatsen är alltså en väldigt liten marginal och detta kan slå lite märkligt.

En av kontrollerna på nattslingan under Scouternas Natt var ett slags sudoku. På sju minuter fick man lösa en sudoku. Om man inte han det fick man ytterligare några minuter att lösa sudokun, men ingen bonus. Alla utom två lag klarade sudokun på mindre än sju minuter och därmed fick de dela på första platsen, Loppan klarade sudokun på 7 min 5 sek och missade bonusen med fem sekunder. Med TOIS system innebär det 1p till alla patruller utom två som fick 11 poäng. Jämför dessa 11 poäng med nattorienteringen som är en entimmesorientering i mörker, två banor om totalt 16 kontroller. Loppan får 1 poäng, sämst patrull får 11poäng men klarar man bara ett par kontroller, kanske bara en halv bana så får man hela 6 poäng. Ett par sekunder sudoku värderas lika mycket som en halv nattorientering.

Sen har vi kommunikationskontrollen där olika lag hade olika ljudkvalite på den utrustning man fick låna för att överföra chiffer med bokstaveringsalfabet. Utan att gå in på detaljer så var det inget rättvist moment och det gick inte bra för oss i Loppan. För att inte tala om Loppans STIL poäng. Trotts att vi hade baskontrollanter fick vi hela 4p. Vi återkommer till dessa längre ner.

TOIS insåg att ovan nämnda kontroller inte hade rimlig inverkan på slutresultatet så de halverade poängen på sudoku och kommunikationskontrollen. I verkligheten fick Loppan bara 5.5 poäng på sudokun. Trevligt, men det är ändå ca en halv orienteringsbana. Har man väl insett att en kontroll inte höll måtet poängberäkningsmässigt, hur skall man då hantera det? Om två kontroller inte håller måttet?

Frågan måste ställas, för om TOIS hade valt att räkna sudoku kontrollen med 25%, då hade Loppan vunnit. Eller om man räknat kom/sam med 25% istället för 50% och varför skulle inte tiosekunder sudoku skillnad räknas med 25% mot en större nattorientering? Förtydligande: läs föregående text som ett exempel, inte en protest. Loppan har aldrig protesterat formellt mot att endera kontrollen räknades till annat än 100%, det var andra som gjorde det. Dock gynnades Loppsn av halveringen av vikt av båda kontrollerna. Sen har vi STIL poängen som också kommer att diskuteras eftersom vår baskontrollant hävdar att han fått klartecken att slippa ställa upp som kontrollant på kvällsslingan.

Vad säger juryn?

All denna röra är TOIS huvudvärk för nu är man defacto jury för tävlingen och inget annat. Som jury bör man ha en uppfattning om vad som är viktigt och mindre viktigt.

Vem bestämmer grunden för jury-bedömningen?

Grundkriterierna bör väl utgå från vad som är viktigt i scouterna. Kan TOIS bestämma det?

Hur alvarligt skall vi ta tävlingen?

Kanske skall vi påminna oss om att vi är på Scouternas Natt för att ha kul och inte glömma att scouting är en lek i guds fria natur.

Kanske borde vi ha sagt att det var ingen schysst poängbedömnings så i år blir det inga priser alls.

Min lösning hade varit att säga att erkänna att det här var ingen bra tävling när det gäller rimlig poängsättning. Men vi deltagare är vuxna nog att alla vara med i en jury som tillsammans gör de bedömningar som kanske inte TOIS kan eller skall göra – hur vi skall tolka och vikta tävlingsresultat. Det hade varit bra, för frågan är också vad Scouternas Natt skall vara i framtiden. Hur vi än vrider och vänder är 13 startande lag i Silverugglan sorgligt lite. Tävlingen har sett sina bästa dagar som det ser ut nu. Handlar tävlingen om scoutteknik eller är den scouting vi vill premiera en scouting där avdelningarna skall sluta med orientering i skog och mark utan fokusera på att lösa sudoku hemma i källarlokalerna?

Om Scouternas Natt fortsättningsvis skall vara en liten tävling så kommer den må bra av en profilering. En fördjupning av vad den handlar om så att den speglar den scouting de deltagande kårerna vill driva. Om deltagarna fått vara med och bestämma viktingen mellan kontrollerna, då hade vi i år fått reda på hur deltagarna ser på vad som är viktigt i Scouternas Natt, inte TOIS syn (som ändå är en kompromiss).

For the record, som man säger, min syn är att Scouternas Natt skall handla om

  • Sammarbete
  • Kreativitet
  • Organisationsförmåga
  • Kamratskap
  • Scoutteknik

På temat kamratskap:

Vem tackade kontrollanterna?

Jag noterade att man glömde tacka dom som jobbade på årets upplaga av Scouternas Natt.

  • Baskontrollanterna
  • Distriktskontrollanterna
  • Tävlingsledningen
  • Kontrollanter
  • Övriga hjälpande scouter

De brukar av tradition alltid få gå fram och få en applåd vad jag kan minnas.

Nu har TOIS ett till problem – man glömde vad som händer när man glömmer de som jobbar och sliter.

En parentes ang. Loppans STIL poäng

Från TOIS till baskontrollanten från Årsta:

Jag förstår dina synpunkter men så här är reglerna f.n (som jag uppfattar dem).:
1. På lö em hade ni kontroll, du var baskontrollant och inget poändavdrag drogs.
2. På kvällen räknade vi dig som som en kontrollant (eftersom du var baskontrollant), men det fanns ingen annan från Loppan. Allså 2 p avdrag (tidigare 15 p)
3. På sö fm brukar vi normalt ha 2 kontrollanter och hade det varit som vanlig hade ni fått 2 p avdrag eftesom inge kontrollant fanns från er. Nu var det sagt att alla lag/ptr måste ha en kontrollant på plats. Ni hade ingen – alltså 2 p avdrag.
Summa 4p

Postscript

Det är lika bra att vi inte vann. För det första är det Tomas och min grej att vad vi än gör blir det en massa rabalder. Eftersnacket i kåren och alla hårda tongångar efter något vi varit med om rätt många gånger vid det här laget. PL-kurs, ledarlyan, hyllor, kök, avdelningstävlan, Jiingijamborii – you name it. Vad vi än gör. Det hade inte varit vår grej att vinna.

Vi nöjer oss med att konstatera att räknar man de rena scoutteknikska kontrollerna: Surrning, Livlina, Eldning, Orietering, Knopar, Woody – då visar det sig att tre 1:a års äventyrarscouter och en andra års äventyrare tillsammans är bland det bästa vi har i distriktet nuförtiden. Och senast jag kollade var de rätt stolta över det.

Resultat från Scouternas Natt 2009 Silverugglan

Tävlingsresultat Scouternas Natt 2009 Silverugglan där rådspatrullen Loppan kom på andra plats.

Kommentarer till hur poängen givits vid tävlingen får jag kommentera vid ett senare tillfälle (jag är glad att jag inte sitter i TOIS just nu).

Om rådspatrullen

Rådspatrullen består av patrullledare och vice-patrulledare på avdelningen samt avdelningsledaren och vice avdelningsledaren. Rådspatrullen är tänkt att vara en exempel-patrull som föregår med ett exempel som patrullledarna kan kopiera och använda i sitt eget patrullarbete. I scouterna leder vi genom att föregå med gott exempel.

Nu sätts dina gränser

Tre år naturvetenskapligt gymnasium och en civilingenjörsexamen och lite till. Ett par år i livet som utvecklare och konsult. Nu kan jag berätta vad man skall fokusera på att lära sig i skolan: mattematik.

I scouterna skall man se till att verklign lära sig friluftstekniken, för efter det att du slutar studera – när du än gör det – så kommer du säkert gå många kurser och lära dig massor md nya saker. Du resonerar säkert redan nu att det jag inte kan i framtiden, det tar jag reda på. Sant, men med mattematiken är det anorlunda. Kurser i matte, det får man aldrig gå för sin arbetsgivare eller sitt fack eller sin idrottsklubb eller sitt studiefrämjandet. Den matte du kan när du slutar studera, det är den matte du kommer att kunna livet ut. Det är en gräns få kommer förbi.

Det är lite samma sak med din förmåga att ha det bra i skog och mark, på sjö och på å: den friluftsteknik och filosofi man har med sig från scouttiden, det är en gräns livet ut.

I alla fall för stadsbor.

Två Pumpar 2009

Norra ängarna. Sensommar värme i skärgården, tidig höst. Löven på björkarna gulnar i roslagens skärgård.
Nätterna är svala men inte kalla, daggen vägrar lägga sig på ängarna och nätterna bjuder på vintergatans alla miljoner stjärnor som tak till vårt nattläger i skogsgläntan.

Bild på såg och händer

Två Pumpr 2009 - sågen

Det är septemberhajken Två Pumpar, upptakten till Vandraren och scouternas tid. Tid till lägerliv och matlagning. Tid att sköta patrullen. Tid att leka med såg, yxa och eld. Det enkla livet i guds fria natur. Här hör den ungdomliga energin hemma. Överaktivitet stavas fler fällda träd och ett bättre boende. En tjockare matta av granris att sova på, en större eld att värma sig vid. Och finns det tid kvar har vi hela ön som lekplats.

Regeringen avsätter 15 miljoner i budgetförslaget för kommande jamboree

“Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2010 att 15 miljoner kronor ska tillföras den svenska scoutrörelsen för anordnandet av 22nd World Scout Jamboree 2011, som kommer att hållas på Rinkabyfältet i Kristianstads kommun.”

Källa: http://regeringen.se/sb/d/11289/a/131945

Rätt användning av skattepengarna om du frågar en något jävig scout: Barn, Skola, Omsorg.