Dumbing us Down

Vad är det du lär ut?

“The Lesson of the school bell is that no work is important enough to finnish” är en iaktagelse jag aldrig riktigt kunnat släppa sedan den dag jag läste den.

Den korrekta ordalydelsen hittar du redan i första kapitlet på sidan 6 i  prisbelönte John Taylor Gattos välskrivna underground-klassiker: “Dumbing Us Down – The Hidden Curriculumn of Compulsory Schooling”.

“Indeed, the lesson of bells is that no work is worth finnishing, so why care too deeply about anything?”

Dumbing us Down - the hidded curicolumn of compulsory schooling by John Taylor Gatto

Dumbing us Down – The Hidded Curriculumn of Compulsory Schooling by John Taylor Gatto
Jag har för vana att understryka och märka sidor när jag läser fakta litteratur och jag tror jag har mer understrykningar och anteckningar per sida i denna bok än i någon annan bok.

Enda sedan den dagen jag läste citatet om ringklockan i skolan så har jag varit ytterst skeptisk till att scoutmötet slutar klockan 21:00 prick.

Dumbing Us Down är lätt att läsa men kanske kräver en del eftertanke. Mitt perspektiv efter årtionden som scoutledare är att vi så lätt hamnar vid sidan av vägen. I hjärtat av scouterna
ligger informellt lärande. Inte hus. Inte tävlingar. Inte julmarknader, loppisar, årsredovisningar, solpanerler, parkeringskaos, flagghisningar, raka led eller militärtidiga morgnar.

Att vara scoutledare är att först och främst använda informellt lärande som metod för att skapa lyckliga samhällsmedborgare med meningsfulla liv.

Dumbing us Down handlar inte direkt om inlärning, lärande eller informellt lärande, utan om vad formellt lärande kan och inte kan ställa till med. Speciellt i händerna på byråkrati.

Vad det är man *egentligen* lär sig.

En synnerligen rekommenderad bok.

Dom som lyckas solo får skåla med sig själva