Scouting for Boys

scouting_for_boys

Min första ledarerfarenhet på avdelning fick jag som tonåring, jag och min vapendragare Tomas blev övertalade att ställa upp som assistenter hos minior flickscouterna. Redan då i slutet på 80-talet rådde ledarbrist. Det blev vi två och två föräldrar som fick hålla i avdelningen. Jag och Tomas stod för scout erfarenheten och de två föräldrarna för stabiliteten (?) . Tomas och jag tänkte att hela grejen med samhället är att vi behandlar pojkar och flickor olika från start, så vi hade någon slags ide att bedriva flickscoutvdelningen som en pojkscoutavdelning och eftersom den erfarenhet vi mest kunde relatera till var patrullscouterna så gick vi in till 100% för patrullscoutprogram på minior flickor.

Vi hade en enda ledarbok som vi läste ur hela tiden, som vi beundrade och som vägledde oss hela vägen. Scouting for Boys av B-P.

B-P är en stora berättare och Scouting for Boys är en av det mest sålda böckerna genom tiderna. B-P förstod sig på ungdomar och hur man berättar en historia. Det handlar om motivation. Det handlar om vanor, bra som dåliga. Om förebilder. Om nyckeln till framgång i livet. Men också om hur man bedriver avdelning.

Dom som lyckas solo får skåla med sig själva