Saft och Mariekex

Vår kropp behöver vatten men inte lika mycket varje dag. När vi i scouterna beger oss ut är det inte ovanligt att oerfarna får vattenbrist. Vattenbrist yttrar sig först i nedsatt arbetsförmåga och glädje och i ett senare stadie grav huvudvärk. Regnigt elleer kallt väder är förädiskt för att man inte lika lätt känner hur mycket vatten kroppen gör av med.

Att de flesta av oss sitter inne vid en bänk mest hela dagarna gör det inte bättre. Vi ledares ledare hade det här problemet och det löstes genom att ledarna alltid hade med sig en saft-dunk och såg till att ta gott om pauser med saft. Vi på Spejarna har fortsatt den metoden. Vi har alltid med oss saft och vi toppar med marie-kex. Man får ett marie-kex per kåsa saft man dricker. På senare tid har våra patruller själva tagit denna metod till sig, så på årets upplaga av hajken Två Pumpar hade ledarna och samtlig patruller med sig en stor saftdunk var.

Och det är så den obligatoriska saft-dunks bilden uppstod. Jag hade kameran i högsta hugg och ställde saft-dunken på ängen för att fota den så jag kunde ha den som illustration till denna blogg-post (som tog ytterligare fyra månader att skriva). Arthur frågade vad jag gjorde och jag sa att jag bara fotade “den obligatoriska saft-dunks bilden”. Så på Scouternas natt fotade Arthur givetvis på egen hand “den obligatoriska saft-dunks bilden”.

Den obligatoriska saft-dunks bilden
Den obligatoriska saft-dunks bilden

Ibland frågar folk oss vad vi lär oss i scouterna. En sak vi lär oss handgripligen är att hantera vår egen kropp – det bästa verktyg vi någonsin kommer att äga – och dessa praktiska kunskaper om mat, vatten och arbete har man användning av livet ut.

Scoutböcker på nätet

Vid lägerelden på senaste mötet så kom en massa frågor om scoutings historia, var vi kommer ifrån, varför killar och tjejer är uppdelade, vilka  scoutböcker som finns mm. Här följer därför en kort länksamling till scouthistoria och scoutböcker på nätet.

Buffen jag hade på mig kommer från Kandersteg International Scout Centre (KISC) som ligger i Schweiziska alperna. Två gånger har jag varit där, en gång för att åka skidor privat och en gång på miljö-seminarium. Alla inlägg från SCENEs seminariumet finns på Program II:s blogg Guldkant.

KISC

Scouthistoria

En bra start på nätet för scouthistoria är Pine Tree Web och Scouting Milestones som har massor med intressant läsning:

Scoutböcker av BP

På siten “The Dump” finns en del böcker att ladda ner som pdf. Kom ihåg att de är gamla böcker och del av vår historia och bör ses som det.

 

Google books har också en gammal utgåva av Scouting for Boys av BP.

 

 

RFR möte på tisdag 12:e

Nu på tisdag den 12:e skulle vi haft det länge efterlängtade Per Eld men så är Tomas som håller i det hela i fjällen.

Vi har inget reservmöte till tisdag redo så det blir RFR – Rensa Från Rester. Det här är idéerna so far:

  • Arthur, Sebbe och Gustav får installera RFR-kvarnen. Alla delar som behövs borde finnas nu.
  • Om någon förälder med bil kan hjälpa till så behöver det köras en tur till Östberga. De stänger vid 20 så det borde hinnas med.
  • Lek om det behövs får bli jiip-jiip
  • Vi kan alltid plocka fram märkessystemet.
  • Det är dags att färdigställa nya patrullindelningen. ( Detta kan följas av inventering av patrullådorna. )

 

Tre av fyra motioner fick bifall

Resultatet av dagens kårstämma var att tre av fyra motioner fick bifall och den fjärde skall styrelsen titta noga på så nån slags ändring blir det.

De motioner som bifölls var:

Till kårordförande omvaldes Mikael Roming. Elisabet Sundberg lämnade styrelsen efter sjuk många år och avtackades av stämman.

 

Motion om flytt av verkstaden

På torsdag 7:e april 2011 är det ordinarie kårstämma, detta är en av de motioner jag kommer att lägga.

Motion om flytt av verkstaden

Spejare försöker havtverka i oreda-verkstaden
Spejare försöker havtverka i oreda-verkstaden

 

Spejarhantverk bland röran i verkstaden
Spejarhantverk bland röran i verkstaden

 

Hantverk är en central del av den scouting vi bedriver och vi uppmuntrar scouterna att vara i verkstaden även utanför ordinarie avdelningstid. Att jobba med händer och jobba kreativt är mycket utvecklande. Verkstaden skulle också kunna vara ett stort stöd i verksamheten om man när man hade möte kunde vara i verkstaden och förbereda praktiska saker.

men

I vinter röjdes det upp i verkstaden och saker och ting började organiseras, men hur mycket vi än städar hantverksytor efter andra så dyker det genast upp nya saker på ytorna och det i ett rasande tempo.

Det är uppenbart att ett problem är att ytterdörren till verkstaden gör att mycket förrådssaker hamnar i verkstaden eftersom verkstaden idag har en placering som gör den till ett placerings- och jag-ställer-det-här-och-tar-hand-om-det-senare -rum .

Det fungerar inte.

Om det rum där verkstaden är idag vore ett förråd, då skulle det fungera bättre.

Yrkande

– Att verkstaden under verksamhetsåret 2011 flyttas till ett ställe i lokalen som dels går att låsa om och ha uppsikt över och dels inte är ett ställe man naturligt passerar med saker man bär omkring på.

Updatering 2011-04-07

Motionen avslogs men skickades till styrelsen för vidare processande bland annat utifrån ledarstödsundersökningen.

Motion om arrangemangsansvarig

På torsdag 7:e april 2011 är det ordinarie kårstämma, detta är en av de motioner jag kommer att lägga.

Motion om arrangemangsansvarig

Efter Trälhajken
Efter Trälhajken

Vi ledare måste alldeles för ofta offra avdelningstid till att städa efter andra. Det här året har kort och gott varit illa. Jag kan inte minnas en enda gång då vi i Spejara gått in i verkstaden för att ha hantverk och sluppit börja med att röja hela verkstaden efter andra.

Månader efter sommarlägret var kåken belamrad med saker. Rutten frukt bland annat. Efter Mårtensmässan stod det plötsligt mäss-saker i lyorna som ingen tagit hand om förän in på nya året. En månad efter Trälhajken och verkstaden är sitt vanliga bombnedslag av saker som bara ställts där (inte bara Trälhajkens sakerför den delen).

Vi skulle aldrig acceptera att scouterna lämnade sker huller om buller i kök och klubbrum.

Yrkande

– att när arrangemang genomförs där Årsta Scoutkårs lokaler eller material används så skall en tydlig arrangemangsansvarig finnas.

– att arrangemangsansvarige ansvarar för och ser till att lokal och material är helt återställt senast två veckor efter arrangemanget.

– att det tydligt skall framgå om ett arrangemang genomförs i kårens namn eller ej.

Noter

Övernattningar, hajker mm som avdelningarna genomför har AL som arrangemangsansvarig på ett naturligt sätt och det är få gånger vi måste städa efter andra avdelningar. Undantaget köket.

updatering 2011-04-07

Motionen bifölls på kårstämman.

Motion om att kårstämmohandlingarna kompletteras med ledarstöds-index och rekryterings-index

På torsdag 7:e april 2011 är det ordinarie kårstämma, detta är en av de motioner jag kommer att lägga.


Motion om att kårstämmohandlingarna kompletteras med ledarstöds-index och rekryterings-index

 

I år har vi i Årsta Scoutkår för första gången på länge uppnått nolltillväxt (det var sant när motionen skrevs) sett på 15 års basis. Med andra ord, av alla scouter som börjat i kåren de senaste åren har 0 (noll som i ingen) valt att vara ledare i kåren. (nu är det 1)

Antalet ledare i kåren begränsar kärnverksamheten.

Det är dags att lyfta fram och tydliggöra för oss själva överlevnadsfrågorna för kåren och därför föreslår jag följande:

Yrkande

-att de årliga kårstämmohandlingarna kompletteras med ett rekryterings-index, så att vi tillsammans med revisorsberättelse, ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse får en tydlig överblick över framstegen på rekryteringsområdet.

-att de årliga kårstämmohandlingarna kompletteras med ett ledarstöds-index, så att vi tillsammans med revisorsberättelse, ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse får en tydlig överblick över förbättringarna för scoutledarnas villkor i kåren.

Noter

-att kåren lyckas med nolltillväxt innebär förmodligen kårdöd oavsett om själva föreningen överlever på det sättet att det snart inte finns några ledare kvar som kan Årsta Scoutkårs traditioner och historia, så på många sätt har vi nu en ny kår. Det ger också en frihet att söka nya vägar mot framgång.

Ledarstöds index för 2010-2011 har redan börjat genomföras.

Updatering 2011-04-06

Nu är jag klar med sammanställningen av ledarstödsindex för 2010 och den finns nu på kårens hemsida under kårarbete / kårstämma / ordinarie kårstämma 2010. Man måste vara inloggad.

updatering 2011-04-07

Motionen bifölls på kårstämman med tilläggsyrkande att de skall ingå som bilagor till verksamhetsberättelsen.