Tag Archives: ekonomi

I en framtid av energibrist och katastrofer

För den som vill sänka sitt humör. Eller börja ta tag i världsproblem. Först lite dystopi via Tom Dispatch och sen Bill Gates TED talk Inventing to Zero

Michael Klare – The coming era of energy disasters

Bill Gates – Inventing to Zero

Bill Gates talar om en viss reaktorteknik för kärnkraft, men den finns även andra, som Thorium-tekniken som beskrivsi Wired Magazine: Uranium Is So Last Century — Enter Thorium, the New Green Nuke

Mindre än en tiondel

Kårstämman 2010 – lite om ekonomin

Årsta Scoutkår har kanske de bästa revisorerna i hela Sverige. På kårstämman gav de skarpa direktiv till styrelsen: ni får absolut inte snåla med pengar till avdelningarna, huset drar för mycket kostnad i förhållande till avdelningarna. Mer precist: 8% av kårens omsättning är direkt avdelningsrelaterad. Sånt värmer att höra i ett läge då kåren går back. Vi har dessutom under 2009 missat både hyresbidrag och en del andra bidrag och med tanke på hur bidragen såg ut på min tid i styrelsen skulle jag tippa att vi talar 50 000 kr i uteblivna intekter ungefär. Illa.

Why the industrial revolution was in Brittain

Om du kan engelska och är intresserad av hur vi kommer lösa energifrågan, då kan presentationen Why the industrial revolution was in Brittain rekommenderas. Den tillför ett historiskt perspektiv om vad billib/dyr energi har för konsekvenser för samhället.

Utan att för mycket gå in på diskussionen om huruvida energi är över- eller under- prissatt, så bör du själv fundera på om du tror miljöpåverkan är inbakad i dagens energipriser. Ta dig tid och fundera på varför kärnkraften måste ha statsstöd och varför billig el verkar stå så högt på dagordningen hos både politiker och näringsliv. Prova också att googla på exempelvis nuclear plant construction too costly

Se filmen/presentationen och avnjut en hel del funderingar om framtiden när den sjunkit in.

Via Paul Kedrosky’s infectios Greed

Tankar om terminsavgiften 2009 – 2010

Varje år på kårstämman diskuteras kommande års medlemsavgifter. I år kunde jag inte deltaga i diskussionen på grund av sjukdom, därav detta inlägg.

Lite bakgrund

Genom åren har medlesavgiften diskuterats flitigt. Ett grundargument för den väldigt låga avgiften i Årsta Scoutkår (ca 150 kronor per termin) har varit att alla skall kunna vara med. De som argumenterat för en höjning har pekat på att vi knappast kan gå runt på medlemsavgifterna. Det var lite av detta jag ville belysa med Äventyr och gemenskap för 17 kronor. Ta årets exempelvis kårstämmo-utskicken och kårfunktionärs-rekrytering. I år har vi åtminstone skickat ut fyra utskick för åtminstone 20 kr per medlem i porto. Tillkommer papper, trycksvärta, kuvert mm. Sen har vi termins-start och slut- utskick mm.

Förslaget

I år kom så förslaget på kårstämman att medlemsavgiften höjs till 250 kronor per termin vilket skulle ge Årsta Scoutkår 117 kronor per termin. Eftersom jag alltid drivit linjen att vi borde ta ut mer har jag nu förvånat mig själv genom en viss tveksamhet till den här höjningen.

Man aldrig skall föra gårdagens krig. Det finns en diskussion som helt lyser med sin frånvaro just nu i kåren (och på många andra ställan) och det är hur vi skall förhålla oss till den nya ekonomiska situationen i världen.

  • Kronan sjunker som en sten (mat och energi blir dyrare). Vill det sig illa står vi på tur för en riktig valutakris.
  • Arbetslösheten och speciellt ungdomsarbetslösheten stiger. Vi vet att ungdomar drabbas hårdast.
  • Många familjer kommer ha det ekonomiskt mycket kärvt vilket alltid går ut över barnen. Mindre semesterpengar så behoven av att komma ut i skog och mark blir större. Dessutom har vi i Årsta många familjer med delad vårdnad.

Är det verkligen nu vi skall höja avgifter? Är det inte nu vi skall ta av de goda årens besparingar och med flit gå back?

Ledarskap, det är att se in i framtiden, förbereda oss och att ha en plan. Att vara redo. Det är därför jag är tveksam.

Fotnot

För den som inte orkar läsa artikeln står vi på tur för en riktig valutakris jag länkat till så är här ett nyckelparti:

But one thing is certain. If the EU Commission’s estimate of £16.3 trillion of impaired assets is correct, then the crisis is far worse than any of us could ever imagine. Not only would we have to get used to the prospects of a systemic meltdown of our banking system, but entire nations may go down as well.

Kort kommentar till liemannen

Det här är en kort uppföljning till Sopåkarna och liemannen .

USA:s ekonomi har tvärnitat. Sveriges är ett åldrande land med exportberoende ekonomi. När nu allt fler löntagare får sänkt lön reverserar vi (av tvång) Henry Fords insik att bra betalda arbetare får fart på ekonomin.

Vi blir nu av med våra största exportmarknader, och den relativt lilla inhemska konsumntion som skulle kunna ersätta rycks nu snabbt undan av löneavtal där man går med på sänkt lön.

Den här recessionen kommer bli lång och smärtsam för oss nordbor.

Sopåkarna och liemannen

Stockholms sopåkare strejkar för att slippa sänkta löner, från kanske 31000kr/mån till 28000kr/mån. Jag vet inte om sopåkarna har oförtjänt hög eller oförtjänt låg lön, men Henry Ford viste, att välavlönade arbetare är grunden för konsumtionstillväxt (om man nu tycker detta är ett bra mål i sig är en annan sak).

Om detta handlar en av 2008 års intresantare inlägg jag skrivit om tidigare vid civilisationens utkanter: Thomas Palley – it was destined to come a cropper.

I korthet påpekar Thomas att USA:s arbetare reelt sett sett sina löner pressas tillbaka i över ett årtionde, och den kompensation som getts har varit inflation i tillgångspriser (skenade huspriser och låg kärninflation). Känns det igen? Men hur länge kan ständig sjunkande reallöner kompenseras med skenande huspriser i en lånekarusell västvärlden själv aldrig tidigare genomlevt (i alla fall inte sen 30-talet)?

År 2009 kommer ge svaret. När IT bubblan sprack var det en kris som drabbade ca 10% av USAs konsumtionsbas (företagen). Konsumentera – de där sopåkarna som ser sina löner pressas tillbaka – de står för ca 70% i USA. I svergie är de inte speciellt många – sopåkarna – men vi andra lär rimligen få erfara samma upplevelse.

Sveriges dilemma idag – och det är ett politiskt orsakat dillemma – är att vår höga bankutlåning till Östeuropa gör devalvering och inflation till om inte ekonomiskt självmord så åtminstone till ett ordentligt rop på liemannen. Om Henry Ford hade rätt i att stigande arbetarlöner är basen i stigande konsumtion och välstånd, och om vi nu inte kan höja lönerna utan måste sänka dom för att ta oss ur vår nuvarande situation, och om vi inte kan belåna oss ännu mer än vi redan gjort…

Peak Fish?

På temat vår mat och något inspirerat av Peak Oil har Financial Times en kolumn/artikel på temat. Peak Oil är den dag i världshistorien då vi pumpar upp mest olja. Efter den dagen kommer allt mindre olja finnas tillgängligt till ett allt högre pris

Peak Fish syftar på att många biologiska system är hårt ansträngda – utfiskning av Kanadas torsk är ett kännt exempel – och när vi nu blir fler och rikare så blir fler ekosystem hårt ansträngda. Fisk och olja är såklart lite olika, men (och nu påminner vi oss att Darwin fyller 200 år i år) om all stor bra matfisk fiskas hårt så kommer evolutionen garanterat premiera små äckliga oätliga fiskar. Samma biomassa som förr i havet,  fast de oätliga premieras.