Terminsstart Spejarna HT2012

Från Pierre och Amanda som leder avdelningen under hösten så meddelas att alla som var på Spejarna VT2012 träffas torsdag den 30:e augusti 19-21 i Scoutgården.

Jag avslutar nu sakta mitt ledarskap på avdelningen, så jag kommer dyka upp till och från, låt oss säga “gästspela”.

Preliminära tillfällen för gästspelningar är:

  • Två Pumpar
  • Torsdagen innan Scouternas Natt
  • Scouternas Natt.

Mer tillfällen lär tillkomma.

Här på bloggen kommer till och från en del funderingar från åren som aktiv ledare, funderingar som tar lite tid att formulera. Dessutom måste jag avrunda BFÅ-sviten.