Ikväll skrev vi historia

Ikväll skrev vi historia. Vi vet bara inte hur den ser ut än.

Det är årtionden sedan kåren fick sina stadgar enligt principen att vi antar SSFs stadgar som våra egna. Nån gång runt Scout 2001, lägret som hade de fem kardelerna som sammantvinnades som symbol, startade arbetet mot ett gemensamt nytt förbund. I och med att SSF upphör till årskiftet och kåren går in i nya Riksorganisationen Scouterna så behöver vi nya stadgar, och det är dessa vi under två och en halv timmes diskussion nu kommit fram till.

Kårens stadgar kommer nu se ut så här: Stadgar_Årsta_Scoutkår_antagna_2012-11-14

Framöver kommer vi byta så att verksamhetsår och året styrelsen sitter sammanfaller. Det betyder att vi byter styrelse vid årskiftet från och med 2014. Det betyder också att vi kommer att träffas och ha en ordinarie kårstämma på hösten och en ekonomisk kårstämma på våren.

Vi har skrivit in att avdelningarna har adjungerande i styrelsen. Vi har skrivit in tydligare att vi skall ha budget och verksamhetsplan och att stor hänsyn skall tas till avdelningarna.

De nya stadgarna antogs i sin helhet och enhälligt av kårstämman.

Stort tack till Micke och alla andra som förarbetat stadgeförslaget och Stig för alla klockrena formuleringar.

 

After After-Mäss

Det är lika bra att säga et direkt. Det sket sig med UV-ljuset. Armaturerna hamnade i skroten, men vi hade i alla fall en lampa kvar. Fast det är lite synd, det hade gjort After-Mäss epic.

Lördag fm ägnade vi åt att sätta upp fotoutställningen. Fotohörnan var förminskad i år och det fanns lite sämre med uppsättningsmöjligheter nere i mörka hörnan, men vi kom i alla fall på de brilljanta idén att använda högtalarstativ som fotoramshållare. Not till mig själv: Det var grymt bra att ha med Makitan och LS-10:an.

Så fort Scoutgården var tömd på lördagen och Mässan hade satt fart så satte vi igång med städning och riggning av After-Mäss. Det var tredje gången så nu är det tradition men det betyder också att nu är det dags att ta en stor funderare på hur vi vill gå vidare. Vi skulle kunna  bli mer officiella och involvera avdelningsledarna. Vi skulle kunna bli en större tackfest för alla scouter i Stockholm. Vi skulle behöva berätta tydligare vad som händer på kvällen och vilka tider som gäller för de olika åldersgrupperna och vilka som får övernatta.

En till not till mig själv: Glöm inte att stänga av rökdetektorerna när rökmaskinen körs…

I köket hade Tomas hand om bullbaket, som alltid grymt gott och väldigt populärt. En riktig bullfest.

Övriga små spridda utvärderingspunkter:

  • Bygg två nya rullplattor
  • Köp fyra spännremmar
  • DJ-spel lista mot kaos. Kanske DJ-tävling.
  • Delningsfiltret mår inte riktigt bra
  • Mer UV-lina från K-Rauta
  • Du Hast 200%

 

 

Nya spelregler för Årsta Scoutkår

Snart är det dags för extra kårstämma. Det är dags att ändra spelreglerna aka stadgarna för kåren.

Orsaken till allt detta är att våra gamla stadgar var Svenska Scoutförbundets stadgar men i och med att Svenska Scoutörbundet upphör sista december så står vi strax utan stadgar.

Den nya riksorganisationen scouterna har ett annat upplägg, varje kår bestämmer själva sina stadgar och det måste vi nu göra.

Micke har skickat ut styrelsens förslag till nya stadgar som i princip är de exempelstadgar riksorganisationen rekomenderar.

Jag har ändrat lite i stdagarna och kommer att läga mitt eget förslag till  Stadgar Årsta scoutkår.

Mina ändringar syftar till att råda bot på det som vi kan kalla ett ungdoms-demokratiskt underskott i kåren som det ser ut idag. Jag föreslår att verksamhetsår är kalenderår (alltså 1:a januari till sista december) och att styrelsen sitter på samma period. Därmed blir själva verksamheten lika viktig som ekonomin i kåren. En konsekvens är att styrelsen också får tillträda tidigare på året innan vår-paniken är som störst. En annan konsekvens är att vi får dubelt så många tillfällen att lära ut och via upp föreningsdemokrati.

En annan ändring jag föreslår är att budget och verksamhetsplan skall väga tyngre än vad de gör idag. Som kårstämman fungerar idag så bedömmer vi mest historien och säger “det gick som det gick”. Vi borde även titta frammåt och se hur vi vill att kåren skall styras kommande år.

Ett specifikt förslag är att minst 75% av kårens omsättning skall röra barn, ledar och ungdomsverksamheten i kåren. Det finns en poäng här och det är att lokalerna historiskt aldrig blivit speciellt avdelningsanpassade och genom detta något radikala grepp så flyttas viktiga investeringsbeslut till avdelningarna. För att inte göra stadgarna för rigida föreslår jag att avsteg får göras från dessa regler om kårstämman beslutar om detta med kvalificerad majoritet om 3/4.