Peak Fish?

På temat vår mat och något inspirerat av Peak Oil har Financial Times en kolumn/artikel på temat. Peak Oil är den dag i världshistorien då vi pumpar upp mest olja. Efter den dagen kommer allt mindre olja finnas tillgängligt till ett allt högre pris

Peak Fish syftar på att många biologiska system är hårt ansträngda – utfiskning av Kanadas torsk är ett kännt exempel – och när vi nu blir fler och rikare så blir fler ekosystem hårt ansträngda. Fisk och olja är såklart lite olika, men (och nu påminner vi oss att Darwin fyller 200 år i år) om all stor bra matfisk fiskas hårt så kommer evolutionen garanterat premiera små äckliga oätliga fiskar. Samma biomassa som förr i havet,  fast de oätliga premieras.

Kraftkabel vann skäggpriset

Kraftkabel vann skäggpriset i årets upplaga av Snårigaskäggen, i år arrangerat av Örnsbergs Scoutkår.

Årets upplaga av tävlingen hade agenttema och alla lag rörde sig i centrala Stockholm för att lösa agentuppdrag. Uppdragen löste vi i vårt lag Kraftkabel med slughet, mutor, fusk och chansningar – en taktik som gav utdelning. Lag Kraftkabel kom på 2:a plats i Snårigaskäggen, nybörjarna från Waxholm scoutkår lyckades vinna och får därmed arrangera nästa år. Låt det bli en läxa för framtiden.

Kraftkabel vann däremot i en annan gren – skäggpriset. Detta ärofyllda pris går till det lag som tillverkat det absolut bästa skägget. Kraftkabels agentskägg utklassade konkurensen genom dess fiffiga konstruktion med fickor på insidan där all agentutrustning kan smusslas undan.

Tack Örnsberg för en väl arrenagerad tävling.

Mina foton finns som så ofta förr vid civilisationens utkanter.

Äventyr och gemenskap för 17 kronor

Idag fick jag den nya medlemsavgiftsavin från Svenska Scoutförbundet. För alla er icke-scouter så är det lite av en händelse, för traditionellt sett (100 år ungefär) har medlemsavgiften skickats ut av kåren och betalats till kåren. Sedan betalar kåren avgifter till distrikt och förbund. Från och med i år fakturerar förbundet alla avgifter, sen betalar förbundet ut till distrikt och kår.

På den nya fakturan får man reda på att medlemsavgiften om 150 kronor per termin fördelar sig som följer:

  • Försäkring halvår: 3.50 kr
  • Medlemsavgift Vt 2009 Stockholms Scoutdistrikt 37.50 kr
  • Medlemsavgift Vt 2009 Svenska Scoutförbundet 92 kr
  • Medlemsavgift Vt 2009 Årsta Scoutkår 17 kr

Bäst av allt är hur medlemsavgiftsvin börjar:
“Välkommen till en ny termin i scouterna!

Här kommer inbetalningskortet för medlemsavgiften i scouterna vårterminen 2009 – en termin full av äventyr, gemenskap, internationella möten och värdebaserat ledarskap.”

Not: min fetmarkering av citatet

Eftersom jag är ledare i kåren och tillbringar stor tid där måste det här betyda att för det facila priset av 17 riksdaler får jag både gemenskap och äventyr i ett halvår. Jag hoppas återkomma med en utvärdering senare i vår om detta erbjudande som knappt går att motstå.

Den fria lekens väg

I tisdags hade vi vårterminens första möte på patrullscoutavdelningen Spejarna. Patrull Uttern tog kvällens möte serriöst, patrull Vesslan flamsade mest runt. Ungefär som vanligt. Det är viktigt att vi har kul i scouterna – vår idé är att lära genom att leka och ha kul.

Dagens tanke är om den fria leken är på tillbakagång i vårt land. Lekplatserna har blivit tristare och mer styrda. Dagens unga körs runt till organiserad fritidsverksamhet av taxiföräldrar.

Jag är böjd att tro att bara genom att skapa en miljö för fri lek så har vi skapat något väldigt unikt och värdefullt.

Det sägs att vi lever i en ungdomskultur, att modet riktar sig mot unga vuxna och att vi förväntas eftersträva en ung livsstil. Men vill vi växa upp och bli vuxna eller inte? Leker vi så lite att vi inte lekt färdigt till vuxenåren eller leker vi för mycket – vägrar ta ansvar och gå vidare? Två skilda svar som ger två skilda sätt att leda i scouterna. Antingen mer fritt utrymme för spontanlek och flams eller mer strikt uppstyrning och mer disciplin.

Man måste välja väg.

En användbar mötesmall

Har ni en bra mall för avdelningsmötena på er avdelning? Vi i Spejarnas ledarpatrull har under årens lopp arbetat fram en variant på de mötesmallar man brukar stöta på i scouting. I vår mall har vi lagt in alla fasta punkter från början. Dessutom använder vi baksidan för närvaro och andra anteckningar, speciellt noter om lappar som skall delas ut och lappar som skall ha inkommit. Varje termin gör vi dessutom en översiktsplan över alla möten och övernattningar.

Våra mötesmallar har vi i en pärm kronologiskt ordnade under en flik ‘framtida möten’. Vi gör dessutom så att även helgaktiviteter mm får en egen mötesmall så vår pärm blir som en almanacka. Det är enkelt att bara bläddra frammåt i tiden. Möten som vi haft, de flyttar vi till en annan flik där vi sparar gamla möten, för det är sällan man behöver slå upp information bland gamla mötesmallar.

Vi gör också så att vi lägger in lappar som skall delas ut på ett avdelningsmöten bland mötesmallarna, så har vi allt samlat på ett och samma ställe.

Vi i Spejarna återanvänder sällan program och vi använder inte något färdigt terminsprogram. Vi utgår från att i scouterna leder man genom att vara en god förebild, och eftersom kreativitet är an av de viktigaste sakerna vi lär ut, så bör vi utmana oss själva att komma på massor med möten.

Kollo i sommar – dags att söka

I mitten på februari skall anmälning till sommarens kollovistelse vara inne, missa inte det. Ett av Sveriges större kollon ligger i Stockholms norra skärgård på Vässarö, scouternas ö. Kollot på Vässarö drivs av utepedagogik, och de har varit på ön i ett par år nu. Se även kollokatalogen för Ensked-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

Optimistjollebränboll i Fladan, Vässarö
Optimistjollebränboll i Fladan, Vässarö

Not. undertecknad brukar vara programledare på Vässarö på II:ans period (mitten på juli – mitten på augusti) på sommrarna.

Mer bilder från Vässarö, dock ej speciellt många kollo bilder, finns vid civilisationens utkanter.

Jag citerar Joel som citerar Seth om att ha mål

“Having goals is a pain in the neck, the people who get things done, who lead, who grow and who make an impact… those people have goals.”

Seth Godin (via Joel Spolsky)

Så i stället för nyårslöften, här är mina mål för 2009

  • Kokboken (en del av att utveckla scouting)
  • Ta upp muciserandet och skapa ett nytt musikalbum
  • Hälsa på fler vänner ute i världen

Hur skall jag få tid till allt det här?

Steg 2: är att ägna mindre tid åt kårgemensamma arbetet.

Steg 1: är att sortera alla gamla scoutpapper och saker, och det är snart gjort.