Vårt märkessystem i praktiken

Idag hade vi märkestagning som möte. Fyra gånger om året kan man ‘gradera’ och ta märken. Våra märken har flera nivåer – man kan levla som det heter. Vi kallar ivåerna easy, medium och expert. Just nu jobbar vi med nivå ett (easy) som har två syften.

Det ena syftet är att scouterna skall få blodad tand på att lära sig och ta märken och det har visat sig fungera bra. Instant gratification skulle man kalla det inom marknadsföring. Under kvällen var det flera scouter som kom igång och det blev allt intressantare att lära sig och visa vad de kunde. Vi gör lite så att först visar scouten upp det den skall kunna, sen berättar vi hur provet gick och sist lär vi ut det man skall kunna för att få märket. Det är helt ok hos oss att prova att ta märket även om man inte tror sig kunna ens hälften – det man inte kan lär vi ut och så får man gradera nästa tillfälle istället.

Det andra syftet med nivå ett (easy) är att den nivån skall täcka det man behöver kunna för hajk och utfärd. På så sätt kombinerar vi krav på en baskunskapsnivå i scoutteknik med frivillighet och eget intresse.

Det skall bli intressant och se hur många som vill gradera till nivå 2 (medium) framöver.

Påsk på Vässarö

Man vet att våren är här när arbetshelgerna på Vässarö tar fart. Först påskhelgen. I år byggde programkommitéen en ny apbro (en repbro) till Trapperspåret. Vi han också med att sätta ut alla delar av Trapperspåret som varit i vinterförvaring och så lagade vi taket på vindskyddet på Slåttskär. Sammarbetsgläntan reparerades, en ny konstruktion för tunga stenen på Vildmarksspåret gjordes iordning. Klätterväggen är snart klar – se till att ta med grönt kort till ön i sommar om du vill kunna toprepssäkra.

Stereon i Kapellet gicks igenom med damsugare och alla ljuseffekter rengjordes. Vi har nu fyra ljuseffekter att reparera eller ersätta, förhoppningen är att Kapellet skall vara i toppskick till midsommar.

Under helgen han man med att höra både kattugglan och göken. En vit skogshare hoppade också omkring på ön. Det spekuleras också i om en Lokatt kan ha besökt ön under senvintern.

Välkommen till Ön i sommar – som scout gäst eller lägerskola!

Till mina bilder från en av arbetshelgerna i påsk.

En scout är en god kamrat – del “Playstation II”

Vice ordförande tar med sin som till Scoutgården, låser upp seniorlyan (som han inte har att göra med) och hämtar ur seniorlyan hem en Playstaion II och en TV som han inte äger. Från scouterna. Kanske tror han att han äger dom.  Man kan reflektera ett tag över hur man tänker som vice ordförande i en organisation där ledarskap via föredömme är en ledstjärna. Ringer man inte seniorerna och ber om lov?

Jag är förundrad.

Ps.

Seniorerna blev såklart sura så scouten har nog ingen framtid i kåren.

Ds.

Planen vt 2009

My dad said a fool with a plan can beat a genius with no plan.

T Boone. Pickens. (ref)

Här är ett utkast till plan för kårens kommande sex månader. Planen fungerar utan fullbesatt styrelse. Jag vet eftersom jag själv varit ordförande. Det här är prioriterat:

  • Rekrytering
  • Sommarläger
  • Terminsstart och ledarbesättning

Rekrytering

Om vi tror på att det vi gör är rätt, då måste vi sprida det till fler. Om vi inte tror på scouting, då kan vi lägga av. Jag tror på scouting, så här är rekryteringsdelen av planen:

1. i början av april tas rekryteringsbrev, lärarbrev och rekryteringsaffisch fram. Det mesta materialet finns redan nerskrivet, det vi behöver är beslut om:

  • rekryteringsdatum – skolorna börjar 19:e augusti, veckan efter brukar scoutterminen börja, veckan efter det har vi brobyggning och veckan efter det värvning/rekrytering så ett rimligt datum är torsdagen den 10:e september 2009.
  • rekryteringstider
  • kontaktperson på utskick

2. I mitten på april måste allt gå till tryck. OBS. även om det är påsklov måste detta göras.

3. I början av maj kontaktas skolor (Årsta skolan, Skanskvarnsskolan och Årstadals skolan). Runt Kristihimelfärdshelgen går vi ut med utskicken och besöker eventuellt skolorna.

4. I slutet på augusti ser vi till att påminna om rekryteringsdagen med affischering i skolan, ungdomsgården och på tavlor runt om i Årsta

5. Ordentlig uppslutning på rekryteringsdagen. Föräldramöte inomhus, scoutmöte utomhus.

Sommarläger

Sommarläger är kärnan i scouting. I år ser det tunt ut i lägerledningen och tyvärr har vi få anmälda. Mer behöver göras. I värsta fall måste ett alternativt läger snabbt improviseras ihop.

  • Att tänka på: det bör gå ca fem scouter per ledare/förälder på lägret för att det skall gå smidigt. Saknas ledare måste vi försöka få med fler föräldrar.
  • Infrmationsmöte behöver hållas. Det finns ofta fler än man tror som önskar vet mer om lägret och om praktiska detaljer kring lägret.
  • Efter midsommar går landet på semester, så se till att vara klar med allt som behöver göras innan dess.

Terminsstart och ledarbesättning

Redan nu behöver vi ha en plan för höstens ledarbesättning på avdelningarna, för i sommar är det för sent att ta tag i frågan.

Steg 1 är att kalla till AL-samling om höstens ledarbesättningar. Runt 20:e april är ett bra datum. På AL-samlingen diskuteras ENDAST ledarbesättningsfrågan.

Förhandsinfo är att vi har ledare till senior och junior. Patrull hankar sig fram. Återstår två minioravdelningar. I samband med diskussionerna måste man se till att alla ledare har en lagom utmaning och utvecklas. Man måste vara öppen för omstuvningar i ledarpatrullerna och ny ledarkonstellationer.

Bonus

Hinns det med vore det bra om uppfarten till scoutgården blev asfalterad. Kontakta Sophie för lite mer bakgrundsinfo.

PL-kurs återträff på Scouternas Dag?

För ett litet tag sen skickade jag ett par idéer via mail till TOIS (Tävlings och Idrotts Sektionen):

1. Borde inte TOIS ha en blogg så diskussioner som den som dök upp i DEMED kan föras på riktigt? Säg till om ni behöver hjälp att komma igång eller vill att jag ska berätta mer varför just en blogg är så viktig om man vill föra en kreativ diskussion.

2. Våra patrullscouter vill inte med på kårens läger i Dalarna, för alla deras PL-kurs polare skall till Mysteriet på Vässarö. Om PL-kursen hade återträff på Scouternas Dag tror jag våra tredje års scouter (i alla fall på min avdelning, men den är å andra sidan lite udda) skulle boka in Scouternas Dag.

3. Man skulle kunna ha en fotoutställning under evenemanget. Mer precist: vi i Årsta har utställningsskärmar gjorda för ändamålet, så med bra väder eller ett partytält så kan vi (jag) fixa det mesta om foto-folket i distriktet hjälper till med att få fram framkallade bilder. Man skulle exempelvis kunna ha en Scouternas Natt skärm, en Blå Hajk skärm och en Lägerskola skärm.

Vad har vi lärt oss av det här?

Kårstämman 2008 presenterades en omorganisation av kårstyrelse och arbetsgrupper. Initiativtagarna fick med kåren på förslaget och alla slöt upp även om viss diskussion fanns. När vi nu kommit ett år fram kan man tycka att någon (ordförande eller någon av de andra som drev förändringen) borde ha ställt sig upp på stämman och berättat vad effekten av omorganisationen blivit, vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra. Det är inte konstigt om allt inte gått enligt plan, men man måste kunna vara öppen nog att utvärdera det vi alla ställt upp på och föreslå att antingen avbryta eller fortsätta på inslagen väg med eventuella korrigeringar. Läser man verksamhetsberättelsen kan man leta länge efter en ordentlig beskrivning om denna stora förändring och vad den inneburit.

Jag tycker initiativtagarna är skyldiga alla de som satsat på det här förslaget att få veta hur det går. Att ducka för den här frågan måste uppfattas som ett tecken på svagt ledarskap.

Som det ser ut idag saknas det lite styrelsefolk och folk i arbetsgrupperna, men inget kåren inte kommer kunna hantera. Nu saknar vi en gemensam samsyn på hur vi i kåren korrigerar och går vidare. Eller skall vi avbryta experimentet? Med tanke på att de som drev förändringen redan verkar vilja hoppa av är det kanske det de tycker. I stället för öppen diskussion har den intre kretsen satt sig ner och diskuterat igenom bemanningen (valberedningen är inte involverad i detta arbete så arbetet utförs inte av kårstämman. Ni har kanske sett brevet som Börje och Per skickat ut till kårens medlemmar. Brevet är alltså inte från valberedning eller styrelse). Hursomhelst, medlemmarna verkar inte viktiga.

Som jag förstått bakgrunden till förslaget (jag har suttit ett par år i styrelsen) så fick vi för lite gjort och arbetsbelastningen var hög i de tidigare styrelserna just för att det finns så få ideella krafter och därför att magen inte riktigt är anpassad för matsäcken om man säger så. Förhoppningen var att omorganisationen skulle lösa detta. Nu antyds att orsaken till att omorganisationen inte fungerar är för att vi är så få ideella krafter. Men det var ju precis det grundproblemet som skulle lösas.

Vad kåren behöver är att löpa linan ut och nerteckna erfarenheterna noga. Vi får inte avbryta experimentet för tidigt men ej heller missa att dra lärdom så vi upprepar misstagen senare igen. Vi har en fråga som skriker efter ett svar. Vad har vi lärt oss av det här.