Tag Archives: stadgar

De Sju Pelarna

Innan du läser vidare,

1: försök komma på själv vilka de är. När jag satt och skrev det här inlägget kom jag på 6 stycken och sedan tog det stopp…

2: Vilka två av de sju pelarna är viktigast för dig och hur kom du fram till det? (ibland kallas det för de sju elementen i scoutmetoden)

3: På vilket sätt jobbade du med de två pelarna på ert senaste möte/arrangemang/hajk?

4: Vilka pelare är svagast i er grupp? Hur kan det komma sig och vad skulle man kanske eventuellt göra åt saken?


Här är mina svar:

 1. Pelarna:
 • Lag och Löfte
 • Viljan att förbättra världen
 • Learning by Doing
 • Lyssnande och stödjande ledarskap
 • Känsla för naturen/woodcraft/vårt hem
 • Internationellt
 • Cermonier
 • Patrullsystemet

2: Learning-by-doing och Lyssnande och stödjande ledarskap
3: Hängde med scouterna i köket och lyssnade på deras inställning till huvudvärkspiller
4: Cermonier och Viljan att förbättra världen.


Facit hittar du här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Scoutmetoden

Nu tänker du säkert att jag listade åtta punkter och att de inte stämmer med Wikipedia. Eller någon annan källa du slagit upp i.

Alla år i scouterna har lärt mig att vi måste diskutera vad som är poängen och kärnan med verksamheten. Det är inte den exakta formuleringen som är det viktiga så länge vi i det dagliga arbetet inte jobbar med metoden överallt och hela tiden.

Eldorado patrullen

Jag har sagt att jag (och ledarna) inte kan stoppa bildandet av den så kallade Eldorado patrullen om det följer stadgarna.

Stadgarna är spelreglerna som alla i Årsta scoutkår – alla – måste följa.

Här kan ni läsa spelreglrerna: stadgar 2009 – 2011

 

De paragrafer ni skall läsa noga är:

Sektion 1, paragraferna 1 till 3 som säger grundläggande saker om verksamheten.

Sektion 2, paragraferna 1 och framförallt 2:

Scoutpatrullens uppgift är att bedriva scoutverksamhet i enlighet med Svenska Scoutförbundets stadgar. När en ny scoutpatrull bildats ska den gemensamt fatta beslut om att anta Svenska Scoutförbundets stadgar. Beslutet skall protokollföras och sparas för att kunna uppvisas på begäran.

Scoutpatrullen består av medlemmar i samma scoutkår, som tillsammans bestämmer att tillhöra samma scoutpatrull. En scoutpatrull bör ha minst fem och max tio medlemmar.

Scoutpatrullens beslutande organ är patrullmötet där alla patrullmedlemmar har varsin röst.

Patrullmötet skall genomföras minst en gång om året. Patrullmötet har att besluta om scoutpatrullens verksamhet och ekonomi samt välja patrulledare, vice patrulledare och övriga poster patrullmötet beslutar om.
Patrulledaren, vice patrulledare samt de som patrullmötet beslutar utgör scoutpatrullens styrelse. Vid patrullmöte där val av patrulledare, vice patrulledare förrättas eller beslut om ekonomi fattas skall protokoll föras.
Protokollet ska sparas för att kunna uppvisas på begäran.

Scoutpatrullens ekonomi handhas av den patrullmötet utser. Scoutpatrullens inkomster och utgifter skall minst en gång om året redovisas för patrullmötet. Scoutpatrullens verksamhet skall efter kalenderårets utgång redovisas till förbundsstyrelsen i en skriftlig verksamhetsredogörelse.

Läs allt noga.

Om Eldorado patrullen inte följer spelreglerna, så finns den inte. Då är allt mer eller mindre som vanligt.

 

Vi lever i märkliga tider – ungdomarna är serriösare

Vi lever i märkliga tider. Ungdomarna i kåren har sagt i från på kårstämman att de vill ha restriktivare Alkohol – Narkotika – Tobak policies. De unga tycker alltså att de äldre ska skärpa sig. När hände det sist?

På årets kårstämma (2010) lades en motion om att rökning skall behandlas precis som alkohol i SSR:s alkoholpolicy. Det blev en rätt laddad debatt kan man säga. Motionenröstades först otippat igenom med rösterna 9 -8 av de yngre i kåren men sen fick det hela rivas upp för att behålla nån slags frid i kåren. Nu ligger det på styrelsens bord att komma med förslag till policy.

Jag berättade för äventyrarscouterna på Spejarna om motionen ochresultatet. De jublade när de fick höra historien.

Det här är en viktig del i kårens historia av flera skäl. Dels för att vi står vid en punkt där en yngre serriösare generation växer upp men också för att vi börjat ge psykologiskt vaccin mot det som psykologer kallar inlärd hjälplöshet. Att man tror att det inte är värt att försöka. I söndags visade de yngre att det är värt att försöka och att det går att få igenom förändringar.

Nu återstår att se till att frågan och motionens intention inte vattnas ur när den landar i styrelsen.

Planen vår-vintern 2010

Det här är nästa del i serien om vad man bör tänka på i kåren de olika tiderna på året. Första delen jag skrev handlade om våren-sommaren, enkelt sgat april-augusti och det inlägget heter planen vt2009 men är ändå rätt allmän. Den här delen berör januri – mars 2010.

Det man måste få rätt på i början av året är:

 • planeringen för resten av året, och detta rätt detaljerat.
 • bidragsansökningarna
 • förberedelserna inför kårstämman såsom bokslut, kallelse och valberedningens arbete.

Januari

Januari är en mycket viktig månad för kårens och avdelningens planering. De flesta månader på året är ledarna fullt upptagna med den dagliga verksamheten och akuta problem att lösa. Våren och speciellt april – maj är fullpackad: hajker, tävlingar, båten skall kanske i vattnet och landstället skall vår fixas. En del ledare åker på arbetshelger på Vässarö.  Sommarmånaderna är det semester och läger som tar all uppmärksamhet. I början på hösten är det rekrytering och intensiv hajksäsong. Oktober behöver ledarna vila ut och i november är det julbazar. December är julstressen och terminsutmattningens tid.

Den allra bästa månaden för att ha en kårplaneringshelg är januari. Den allra bästa månaden för att detaljplanera hela året på avdelningen är januari. Januari är den bästa månaden för programutveckling. Januari är den bästa månaden, för sen blir det inte av.

I januari är det bra om man tippsar avdelningrna om att skriva sina verksamhetsberättelser för den gångna hösten samt fylla i eventuella bidragspapper.

Valberedningen måste sätta full fart i januari

 • Steg 1 är att kontakta alla som redan sitter i styrelsen
 • Steg 2 är att via kårtidning och hemsida upplysa medlemmarna om hur man kandiderar till en post
 • Steg 3 är att skaffa ett utdrag ur medlemsregistret och börja ringa runt till kårens medlemmar och söka nya styrelsemedlemmar.

Information och arrangemang

Avdelningarna bör sent i december eller tidigt i januari skicka ut terminsstart information.

En annan bra sak att ta tag i i början på året är att se till att lägerkommitén skickar ut information om tider för årets läger, detta för att många vuxna planerar sin semester i början av året och finns inte tider för lägret klara då så kommer alla inte kunna åka med.

Planering av eventuellt happening kring World Thinking Day samt informera kåren om detta.

Sista söndagen i januari är det Snåriga skäggen.

Februari

Den 14:e februari är alla hjärtans dag.

Den 15 februari skall alla bidragspapper vara inne, så första två veckorna bör fokusera på detta. Det har varit den 15:e februari de senaste tjugo åren.

Den 16:e februari är det fettisdagen med semlor.

Den 22:a februari är det World Thinking Day.

I februari måste kårens också göra klart sitt bokslut mm eftersom revisorerna måste få tid inför stämman att granska kårens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Mars

I slutet av mars eller eventuellt början av april håller kåren sin årliga kårstämma. Eftersom första veckan i mars brukar vara sportlov, så bör arbetet med kårstämman påbörjas redan direkt efter den 15:e februari.

Det första man gör är att man bestämmer ett datum för kårstämman. Har man datum, plats och tid så kan man skicka ut kallelse och föredragningslista. Här finns en mall för Årsta Scoutkårs kallelse med föredragningslista, bara att ladda ner och återanvända. Regler för stämman finns beskrivna i kårens stadgar.

Det till hör god sed att upplysa medlemmar om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan stämman. Kårstyrelsen bör planera in ett styrelsemöte strax innan stämman så eventuella motioner kan diskuteras i styrelsen innan stämman. I samband med kårstämmoutskicket är det klurigt om det går ut en preliminäranmälan till årets sommarläger.

Sista veckan i mars ungefär bör tid, datum och plats bestämmas för höstens rekrytering. En kontaktperson för rekryteringen behövs också. Detta för att den som skall göra rekryteringspapprena bör få två veckor på sig att göra förlagor och sen bör man ha två veckors marginal för tryck. Sen är det nämligen början på maj och då behöver man två veckor på sig att få ut informationen. Dessutom, i Maj har ingen tid för pappersarbet längre, så är det inte gjort då har man en liten kris.

Tips och hjälp

Kårstämman är sig rätt lik år från år, så jag har lagt upp en version av den dagordning vi brukar hapå kårstämman för  nerladdning. Det är bara att klippa att klistra så passar den nog de flesta kårer.

Creative Commons License
Denna artikel (sida) inklusive bilder, video och ljud är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige Licens.

Innehållet i artikeln (sidan) inklusive bilder, video och ljud är Copyright (c) Martin Eliasson 2010.

För copyright av källkod bakom WordPress, pluggins och tema, se botten av sidan.

Vad har vi lärt oss av det här?

Kårstämman 2008 presenterades en omorganisation av kårstyrelse och arbetsgrupper. Initiativtagarna fick med kåren på förslaget och alla slöt upp även om viss diskussion fanns. När vi nu kommit ett år fram kan man tycka att någon (ordförande eller någon av de andra som drev förändringen) borde ha ställt sig upp på stämman och berättat vad effekten av omorganisationen blivit, vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra. Det är inte konstigt om allt inte gått enligt plan, men man måste kunna vara öppen nog att utvärdera det vi alla ställt upp på och föreslå att antingen avbryta eller fortsätta på inslagen väg med eventuella korrigeringar. Läser man verksamhetsberättelsen kan man leta länge efter en ordentlig beskrivning om denna stora förändring och vad den inneburit.

Jag tycker initiativtagarna är skyldiga alla de som satsat på det här förslaget att få veta hur det går. Att ducka för den här frågan måste uppfattas som ett tecken på svagt ledarskap.

Som det ser ut idag saknas det lite styrelsefolk och folk i arbetsgrupperna, men inget kåren inte kommer kunna hantera. Nu saknar vi en gemensam samsyn på hur vi i kåren korrigerar och går vidare. Eller skall vi avbryta experimentet? Med tanke på att de som drev förändringen redan verkar vilja hoppa av är det kanske det de tycker. I stället för öppen diskussion har den intre kretsen satt sig ner och diskuterat igenom bemanningen (valberedningen är inte involverad i detta arbete så arbetet utförs inte av kårstämman. Ni har kanske sett brevet som Börje och Per skickat ut till kårens medlemmar. Brevet är alltså inte från valberedning eller styrelse). Hursomhelst, medlemmarna verkar inte viktiga.

Som jag förstått bakgrunden till förslaget (jag har suttit ett par år i styrelsen) så fick vi för lite gjort och arbetsbelastningen var hög i de tidigare styrelserna just för att det finns så få ideella krafter och därför att magen inte riktigt är anpassad för matsäcken om man säger så. Förhoppningen var att omorganisationen skulle lösa detta. Nu antyds att orsaken till att omorganisationen inte fungerar är för att vi är så få ideella krafter. Men det var ju precis det grundproblemet som skulle lösas.

Vad kåren behöver är att löpa linan ut och nerteckna erfarenheterna noga. Vi får inte avbryta experimentet för tidigt men ej heller missa att dra lärdom så vi upprepar misstagen senare igen. Vi har en fråga som skriker efter ett svar. Vad har vi lärt oss av det här.

Demokrati måste få ta tid – kårstämman

Min (förenings)-demokratiska uppväxt fick jag i Sätra Scoutkår och det är en av de saker jag verkligen uppskattar och kommer ihåg. Ledarsamlingarna. Kårstämmorna. Styrelsemötena. Det var ordning och reda. Ordentliga kallelser och protokoll. Vi seniorer fick åka på distriktstämmorna och vi hade förmånen att ha vår nuvarande generalsekreterare Johan ‘Stället’ Strid som mötesordförande. Få kan som Johan lära ut och demonstrera föreningsdemokrati och mötesteknik.

I Årsta Scoutkår är det anorlunda. Här är det inte så noga med exempelvis stadgar. Under året har styrelseledamöter bytts ut utan kårstämmobeslut (det är bara att läsa kårstämmoprotokoll och jämföra med styrelsemötesprotokoll). Kårstämmobeslut ignoreras ibland. Protokollen är inte riktigt stadgeenliga och kallelse skickas numera inte ut till styrelsemötena.

Under min tid som kårordförande i kåren försökte jag höja standarden lite på kårarbetet och styrelsemötena. Jag tog våra stadgar och gjorde en jätte-poster och satte på väggen, där de viktigaste punkterna ur ett kårperspektiv var färglaggda. Jag såg till att inte bara skicka ut kallelse till styrelsemedlemmar utan även anslå kallelsen i publika utrymmen i tid. I ärlighetens namn gjordes inte allt rätt exempelvis med protokollen.

I måndags kom kallelsen till kårens kårstämma. I kåralmanackan är Årsta scoutkårs kårstämma inplanerad till den 22:a mars. I måndags är därmed en dag försent om man läser stadgarna:

18 § Kallelse till möte med kårstämman
Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast två veckor före mötet till dem som enligt
12 § har rätt att delta i mötet samt till dem som enligt 14 § har rätt att närvara vid mötet. Föredragningslista ska
bifogas kallelsen.

Så på punkten om kårstämmans behöriga sammankallande borde vi kanske säga nej den 22:a. Jag tror inte det kommer att ske. Jag har pratat med folk i kåren och den allmänna uppfattningen är att inte krångla till det. De som är intresserade kommer hur som helst och att flytta kårstämman gör inte att fler kommer. Förmodligen är det så. Om man utgår från att ingen är intresserad av föreningsdemokrati och att man helst själv vill slippa arbeta för mycket, ja då skall man inte krångla.

Men är det inte brist på ambition det handlar om? Låg standard. Kårens mål borde väl i praktiken vara lite högre än att överleva ett år till och samla de närmast sörjande. Speciellt som andra paragrafen säger att:

2 § Grundprinciper
Svenska Scoutförbundet hävdar en kristen livssyn och respekterar varje livsåskådning som låter sig förenas med
scoutlagen och scoutlöftet.
Svenska Scoutförbundet eftersträvar samarbete med hem, skola och samhälle.
Svenska Scoutförbundet har en demokratisk grundsyn och ser politisk medvetenhet hos sina medlemmar som
angelägen
, men är partipolitiskt fritt och tillåter inte partipolitisk påverkan inom sin verksamhet.

(min fetstil)

Borde inte ambitionen kanske vara att sträva mot att fullt följa stadgarna och ha full uppslutning på kårstämmorna? Att kårens ungdommar faktiskt skall känna sig delaktiga?

Jag funderar på att stanna hemma från kårstämman, för om jag går måste jag påpeka dess obehöriga sammankallande och då räknar jag med att andra blir sura på mig. Om jag stannar hemma behöver jag inte ta allt det och de närmast sörjande kan ta hand om kåren ett år till. Såsom vi alltid har gjort.

Verksamhetsberättelsen är vårt viktigaste dokument

Det finns ett dokument som är mycket viktigt när vi skall söka bidrag från kommun stat och stiftelser. Detta dokument är inte bara en snygg folder eller ett torrt protokoll, utan det är ett dokument som är vår av kårstämman godkända beskrivning av vad vi gjort i enlighet med SSF:s regler. Det är verksamhetsberättelsen och det är av nämnda skäl jag tycker att det är ett dokument man skall lägga extra mycket energi på att få riktigt bra.

Några lärdomar för dig som vill höja nivån på verksamhetsberättelsen:

 • Be avdelningar och arbetsgrupper att skriva vad de gjort på vårterminen redan när vårterminen har gått. Då glömmer man inte och det gör inget om folk slutar innan året är slut.
 • Ta med bilder från året som gått. Ha helst bilder på kärnverksamheten och redigera bilderna så att de ser bra ut efter en generations kopia i en vanlig kopiator.
 • Se till att verksamhetsberättelsen finns som pdf-fil att ladda ner från er hemsida.