Tag Archives: förening

En båt som kanske sjönk

Vattnet forsar plötsligt in från ett hål i botten av den rätt stora rodbåten. Patrullen tar förhoppningsvis snabbt tag i en av kilarna ur hinken med kilar och en trähammare, sen pluggar de igen hålet. Det tar inte lång tid innan instruktören längst bak i båten öppnar nästa ventil och än mer vatten läcker in genom nya läckor.

Försök att plugga igen en läckande båt

Övningen slutar som oftast med blöta lyckliga scouter i en båt som kanske sjönk. Vattnet pumpas ur och nästa patrull får prova.

Förhoppningsvis har patrullen också lärt sig grundprincipen för att rädda ett sjunkande skepp. Laga hålen först, innan man ställer sig och öser ur vattnet. Lös roten till problemet först, sen symptomen.

Om man inte lyckas lösa roten till problemet, det som gör att båten sjunker, så är inte rätt lösning att övertyga alla ombordvarande att allt är ok och att man hursomhelst kan stanna i båten. Då vidtar istället en säker och ordnad evakuering.

Fallet Sätra Scoutkår del 2

Nu är Sätra scoutkår som jag skrev om tidigare i Faller Sätra scoutkår vilande och därmed har verksamheten uphört. Inte bara vilande, för nu har hyreskontraktet sagts upp och kårmaterialet skingrats.

Patrullådorna som generationer av scouter använt

Sätra Scoutkår, grundat 1968 om jag minns rätt

Boden töms på det sista

Övervåningen, speciallbyggt med lyor och seniorlya.

Man kan fundera på vad som kunde ha gjorts annorlunda. Det hade varit bra med en rapport inifrån om alla nya vägar de provat när de gamla inte fungerade.

Om du frågar mig: Loosing Andrew Carnegie.

Naturen i Årsta är ett viktigt ledarstöd

På ordinarie kårstämma 2011 lade jag ett par motioner.

En motion som är grundad i frågeställningen varför Stinas ledare slutade handlar om att till verksamhetsberättelsen skall ett ledarstödsindex bifogas. Varje år. Så att vi kan se, följa och åtgärda ledarnas situation.

Till 2011 års ordinarie kårstämma så hade jag tagit fram ett första förslag till enkät för indexet samt sammanställt det.

Här finns nu hela sammanställningen av ledarstödsundersökningen för verksamhetsåret 2010. Svarsfrekvensen är inte så fantastisk direkt, men tittar man på vad vi ledare på avdelning är helt överens om i kåren så framträder ett par mindre självklara saker.

Glad partystämning – På frågan om vad vi behöver mest av allt i Årsta dominerade helt klar glad partystämning.


Glad partystämning

Material – i princip alla säger att avdelningens material fungerar bättre än kårens gemensamma material. Det syns också i material-delen av undersökningen att materiel som MÅS-gruppen köpt är illa anpassat till verksamheten och de avdelningsledarna själva köpt in är mycket väl anpassat. Jämför North-Face tälten med Tentipina.

Mer tid med ungdomarna – när man frågar hur mycket tid en avdelningsledare tillbringar med ungdomar och barn ser vi att som mest ägnar man 50% av sin tid till det. De flesta tillbringar mindre tid än så. Om man ovanpå det lägger till all tid kårfunktionärer lägger ner i kåren som hamnar vi nära 15%. Det är inte bra, för vår kärnverkamhet är att möta ungdomar. Kanske är det dags att fokusera på att eliminera massor av den tid vi inte lägger på att möta ungdomar.

 

Ungdomar

Ute i Årsta – det fanns en del av ledarstödsundersökningen som jämförde vilka utrymmen i våra lokaler som är mest välanpassade och vilka som är viktigast för oss. Det var inte väntat alls att utrymmet innom och runt Årsta IP skulle vara både det viktigaste utrymmet för ledarnas arbete och samtidigt det mest välanpassade. Vi borde kanske ta upp att inte bara vårda husen utan också satsa lite på vår omgivning i Årsta.

Djur i Årsta nära Scoutgården

Fotnoter:

* Att avdelningarnas material-inköp rankas så mycket högre än MÅS gruppens inköp (och andra centrala inköp) har fått oss på Spejarna att bestämma oss för att köpa vår egen utrustning till årets sommarläger istället för att lämna in en beställningslista. Det finns ingen anledning att upprepa gamla misstag.

* Sätra Scoutkår (finns bland annat beskrivet i posten Fallet Sätra Scoutkår) – hade en gång en källarlokal i Gransätra och det sammanföll rätt bra med kårens storhetstid. Sen flyttade Sätra Scoutkår till den underbara kvarngården, men det blev aldrig lika bra.

* Ett sätt att uppnå mer tid med ungdomarna är att faktiskt inte utestänga ungdomarna från arbetet med våra hus mm utan istället bjuda in dom RFR-kvarn style.

Spejarnas verksamhetsberättelse 2010

I helgen blev det panik att skriva verksamhetsberättelsen för avdelningen. Här är den nu:

Verksamhetsberättelse för Spejarna verksamhetsåret 2010

VT 2010

Vårterminen 2010 hade spejarna relativt många 3:e års äventyrscouter på avdelningen. Vårens planerade patrullhajker och vandraren fick ställas in pga för få deltagare. Däremot hade vi en riktigt bra vildmarkshajk i samband med Scouternas Dag där vi deltog med en patrull och en tuff träsk-paddelhajk i Sörmland.

Populära möte under terminen var: friluftmatlagning i patrullen, organisationstävlingar och scoutteknik. Vi hade även märkestagning som gick hyffsat och brouppgift inför höstens hajk Två Pumpar.

I början på sommaren deltog avdelningen på försommarlägret Å-va-Kul.

Terminen var tung som vanligt för ledarteamet då det nya förrådet av typ vindsförråd com byggts borta vid patrullyorna har visat sig vara både logistikt klumpigt och tidvis kollidera med patrullernas liv i lyorna. En sak som dock var väĺdigt positivt var att avdelningen fick tre nya assistenter till ledarteamet.

HT 2010

Höstterminen började med att medlemmarna på avdelningen ändrades mycket då en ny stor kull 1:a års äventyrsscoutscout tillkom.

Terminen rivstartade med förberedelse inför hajken Två Pumpar och sedan hajken på Vässarö där de nya scouterna visade att de redan nu kunde planera och genomföra en hajk till stor del på egen hand. I slutet på september deltog rådspatrullen loppan på avdelningen Spejarna på Scouterns Natt ”Silverugglan”.

Populära möten under hösten har varit hantverk, scoutteknik och bild-org. Avdelningen gjorde en stor och engagerad insats på Mårtensmässan och arrangerade dessutom både After-Mäss och JOTI. Rådspatrullen höll även i ett möte under hösten. En övernattning kallad Å-va-Jul bland elaka tomtar han vi också med. Höstens populära lek var helt klart får-med-hår.

Patrullerna har fungerat relativt väl under hösten med rekordmånga assasitenter, vid årsskiftet blev en medlem i ledarteamet utmanarledare vilket glädjer oss.

Mindre än en tiondel

Kårstämman 2010 – lite om ekonomin

Årsta Scoutkår har kanske de bästa revisorerna i hela Sverige. På kårstämman gav de skarpa direktiv till styrelsen: ni får absolut inte snåla med pengar till avdelningarna, huset drar för mycket kostnad i förhållande till avdelningarna. Mer precist: 8% av kårens omsättning är direkt avdelningsrelaterad. Sånt värmer att höra i ett läge då kåren går back. Vi har dessutom under 2009 missat både hyresbidrag och en del andra bidrag och med tanke på hur bidragen såg ut på min tid i styrelsen skulle jag tippa att vi talar 50 000 kr i uteblivna intekter ungefär. Illa.

Vi lever i märkliga tider – ungdomarna är serriösare

Vi lever i märkliga tider. Ungdomarna i kåren har sagt i från på kårstämman att de vill ha restriktivare Alkohol – Narkotika – Tobak policies. De unga tycker alltså att de äldre ska skärpa sig. När hände det sist?

På årets kårstämma (2010) lades en motion om att rökning skall behandlas precis som alkohol i SSR:s alkoholpolicy. Det blev en rätt laddad debatt kan man säga. Motionenröstades först otippat igenom med rösterna 9 -8 av de yngre i kåren men sen fick det hela rivas upp för att behålla nån slags frid i kåren. Nu ligger det på styrelsens bord att komma med förslag till policy.

Jag berättade för äventyrarscouterna på Spejarna om motionen ochresultatet. De jublade när de fick höra historien.

Det här är en viktig del i kårens historia av flera skäl. Dels för att vi står vid en punkt där en yngre serriösare generation växer upp men också för att vi börjat ge psykologiskt vaccin mot det som psykologer kallar inlärd hjälplöshet. Att man tror att det inte är värt att försöka. I söndags visade de yngre att det är värt att försöka och att det går att få igenom förändringar.

Nu återstår att se till att frågan och motionens intention inte vattnas ur när den landar i styrelsen.

Planen vår-vintern 2010

Det här är nästa del i serien om vad man bör tänka på i kåren de olika tiderna på året. Första delen jag skrev handlade om våren-sommaren, enkelt sgat april-augusti och det inlägget heter planen vt2009 men är ändå rätt allmän. Den här delen berör januri – mars 2010.

Det man måste få rätt på i början av året är:

  • planeringen för resten av året, och detta rätt detaljerat.
  • bidragsansökningarna
  • förberedelserna inför kårstämman såsom bokslut, kallelse och valberedningens arbete.

Januari

Januari är en mycket viktig månad för kårens och avdelningens planering. De flesta månader på året är ledarna fullt upptagna med den dagliga verksamheten och akuta problem att lösa. Våren och speciellt april – maj är fullpackad: hajker, tävlingar, båten skall kanske i vattnet och landstället skall vår fixas. En del ledare åker på arbetshelger på Vässarö.  Sommarmånaderna är det semester och läger som tar all uppmärksamhet. I början på hösten är det rekrytering och intensiv hajksäsong. Oktober behöver ledarna vila ut och i november är det julbazar. December är julstressen och terminsutmattningens tid.

Den allra bästa månaden för att ha en kårplaneringshelg är januari. Den allra bästa månaden för att detaljplanera hela året på avdelningen är januari. Januari är den bästa månaden för programutveckling. Januari är den bästa månaden, för sen blir det inte av.

I januari är det bra om man tippsar avdelningrna om att skriva sina verksamhetsberättelser för den gångna hösten samt fylla i eventuella bidragspapper.

Valberedningen måste sätta full fart i januari

  • Steg 1 är att kontakta alla som redan sitter i styrelsen
  • Steg 2 är att via kårtidning och hemsida upplysa medlemmarna om hur man kandiderar till en post
  • Steg 3 är att skaffa ett utdrag ur medlemsregistret och börja ringa runt till kårens medlemmar och söka nya styrelsemedlemmar.

Information och arrangemang

Avdelningarna bör sent i december eller tidigt i januari skicka ut terminsstart information.

En annan bra sak att ta tag i i början på året är att se till att lägerkommitén skickar ut information om tider för årets läger, detta för att många vuxna planerar sin semester i början av året och finns inte tider för lägret klara då så kommer alla inte kunna åka med.

Planering av eventuellt happening kring World Thinking Day samt informera kåren om detta.

Sista söndagen i januari är det Snåriga skäggen.

Februari

Den 14:e februari är alla hjärtans dag.

Den 15 februari skall alla bidragspapper vara inne, så första två veckorna bör fokusera på detta. Det har varit den 15:e februari de senaste tjugo åren.

Den 16:e februari är det fettisdagen med semlor.

Den 22:a februari är det World Thinking Day.

I februari måste kårens också göra klart sitt bokslut mm eftersom revisorerna måste få tid inför stämman att granska kårens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Mars

I slutet av mars eller eventuellt början av april håller kåren sin årliga kårstämma. Eftersom första veckan i mars brukar vara sportlov, så bör arbetet med kårstämman påbörjas redan direkt efter den 15:e februari.

Det första man gör är att man bestämmer ett datum för kårstämman. Har man datum, plats och tid så kan man skicka ut kallelse och föredragningslista. Här finns en mall för Årsta Scoutkårs kallelse med föredragningslista, bara att ladda ner och återanvända. Regler för stämman finns beskrivna i kårens stadgar.

Det till hör god sed att upplysa medlemmar om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan stämman. Kårstyrelsen bör planera in ett styrelsemöte strax innan stämman så eventuella motioner kan diskuteras i styrelsen innan stämman. I samband med kårstämmoutskicket är det klurigt om det går ut en preliminäranmälan till årets sommarläger.

Sista veckan i mars ungefär bör tid, datum och plats bestämmas för höstens rekrytering. En kontaktperson för rekryteringen behövs också. Detta för att den som skall göra rekryteringspapprena bör få två veckor på sig att göra förlagor och sen bör man ha två veckors marginal för tryck. Sen är det nämligen början på maj och då behöver man två veckor på sig att få ut informationen. Dessutom, i Maj har ingen tid för pappersarbet längre, så är det inte gjort då har man en liten kris.

Tips och hjälp

Kårstämman är sig rätt lik år från år, så jag har lagt upp en version av den dagordning vi brukar hapå kårstämman för  nerladdning. Det är bara att klippa att klistra så passar den nog de flesta kårer.

Creative Commons License
Denna artikel (sida) inklusive bilder, video och ljud är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige Licens.

Innehållet i artikeln (sidan) inklusive bilder, video och ljud är Copyright (c) Martin Eliasson 2010.

För copyright av källkod bakom WordPress, pluggins och tema, se botten av sidan.