Scouternas Dag 2010 – kort utvärdering

Stort tack till alla baskontrollanter, kontrollanter och tävlingsledningen. Årets evenemang kändes väldigt positiv. Scouternas Dag skall ha stort plus för att alla kontroller hölls samlade, det gör dagen till den vårdag då alla stockholms scouter verkligen träffas.

Bästa kontroll var Älvsjö Scoutkårs handikapp kontroll, Ävsjö (och Brune o co) tycker jag f.ö. förtjänar ett eget pris någon gång för att de alltid har genomarbetade kontroller som är lite annorlunda.

Om något negativt skall sägas om Scouternas Dag så är det kanske att få om någon av kontrollerna egentligen visade på fördelarna med att vara en patrull jämfört att jobba solo och principen att de deltagande scouterna en dag om året skall få visa vad de kan. För oss på Spejarna som valt att prioritera bort scouthistoria, anti-teknik tänkande och chiffer som vilken dator som helst kan knäcka med enkelhet, för oss fanns inte mycket att visa upp. Fast vi hade rätt kul ändå, och så fort vi kom hem till Scoutgården så gjorde vi det som är vår grej – vi drog ut på hajk, tältade vid en sjö, lagade mat på öppen eld. Lekte i guds fria natur.

Chiffer på Scouternas Dag – tradition står mot filosofi

Det hör till ovanligheterna att man skriver en utvärdering innan man utför, men för att slippa diskussionen i efterhand har jag kommit fram till att jag redan nu skall recensera chiffer som tävlingskontroll på Scouternas Dag, Älghornet 2010.

Chifferkontrollens första fel är att den inte är anpassad till de ungdomar som har läs- och skriv- svårigheter (jag brukar räkna med 15% av ungdomarna i Scouterna). Vi bör ta hänsyn till alla former av handikap i scouterna.

Chiffer som sådan borde endast finnas som lek i scouterna, ej som serriös tävlingsmoment. Man kan diskutera om Scouternas Dag är en serriös tävling eller inte. Den frågan får TOIS besvara, jag tycker dock chiffer inte bör förekomma.

När Robert Baden Powel skrev Scouting for Boys i förra seklets början tog han upp vikten att kunna kommunicera hemligt. Lägereldsberättelsen nummer 7 i Scouting for Boys. Redan från början försökte vi i scouterna lära ut viktiga saker i livet och dold kommunikation var viktigt då och är viktigt nu. Skillnaden är att relativt primitiva chiffer och steganografi var relativt svårlösta på den tiden. Sen kom världskrigen.

Idag är samtliga förskjutningschiffer inklusive scoutchiffer, brädgård mfl busenkla att knäcka med enkla datorer. Allt man gör är att använda statistik över vanligt förekommande tripletter i språk och matchar dess förekomster mot det hemliga meddelandet man har.
Om vi skall göra som vi alltid har gjort (= tradition), då kan vi hålla på med omoderna chiffer, eller så kan vi i rörelsen hålla oss till grundfilosofin att lära för livet. Då måste vi börja lära ut modern kryptering och signering. Hur man skickar mail med GPG eller SMIME. Det är kunskap för livet som världen ser ut idag.

Rekryteringsaffisher 2010

Det här är en enkel uppföljning till Ny rekryteringsaffisch (och delvis Ser du scouten?). Det finns nu uppdaterade affishcer för 2010 års rekrytering. Som vanligt är de producerade i Linux med Scribus. Skicka ett mail om du önskar orginalfilerna.

Miniorrekryteringsaffisch 2010 v1
Miniorrekryteringsaffisch 2010 v1
Miniorrekryteringsaffisch 2010 v2
Miniorrekryteringsaffisch 2010 v2

Årets upplaga av värvningsbreven hittar du här:

Mindre än en tiondel

Kårstämman 2010 – lite om ekonomin

Årsta Scoutkår har kanske de bästa revisorerna i hela Sverige. På kårstämman gav de skarpa direktiv till styrelsen: ni får absolut inte snåla med pengar till avdelningarna, huset drar för mycket kostnad i förhållande till avdelningarna. Mer precist: 8% av kårens omsättning är direkt avdelningsrelaterad. Sånt värmer att höra i ett läge då kåren går back. Vi har dessutom under 2009 missat både hyresbidrag och en del andra bidrag och med tanke på hur bidragen såg ut på min tid i styrelsen skulle jag tippa att vi talar 50 000 kr i uteblivna intekter ungefär. Illa.

Storyboard till planeringsmall

updatering:

Erfarenheter av att ha använt story-borden som beskrivs nedan ett tag har gjort att jag tagit fram en storyboard_4x4_inv_gray_v2 som har tydliga rutor för händelse- eller stations- beskrivning.

Som en liten uppföljning till När du behöver rutat papper, linjerat papper, yatzy-poäng-mall så har jag gjort en storyboard_4x4_inv_gray som är till för att användas när man planerar äventyr på avdelningen. Man nedtecknar helt enkelt äventyret som ett manus till en film eller teaterföreställning.

Storyboard 4x4 A4 gray

Storyboarden är dessutom framtagen med inverterade linjering för att vara bättre anpassad för de som har läs- och skriv- svårigheter.

Vi lever i märkliga tider – ungdomarna är serriösare

Vi lever i märkliga tider. Ungdomarna i kåren har sagt i från på kårstämman att de vill ha restriktivare Alkohol – Narkotika – Tobak policies. De unga tycker alltså att de äldre ska skärpa sig. När hände det sist?

På årets kårstämma (2010) lades en motion om att rökning skall behandlas precis som alkohol i SSR:s alkoholpolicy. Det blev en rätt laddad debatt kan man säga. Motionenröstades först otippat igenom med rösterna 9 -8 av de yngre i kåren men sen fick det hela rivas upp för att behålla nån slags frid i kåren. Nu ligger det på styrelsens bord att komma med förslag till policy.

Jag berättade för äventyrarscouterna på Spejarna om motionen ochresultatet. De jublade när de fick höra historien.

Det här är en viktig del i kårens historia av flera skäl. Dels för att vi står vid en punkt där en yngre serriösare generation växer upp men också för att vi börjat ge psykologiskt vaccin mot det som psykologer kallar inlärd hjälplöshet. Att man tror att det inte är värt att försöka. I söndags visade de yngre att det är värt att försöka och att det går att få igenom förändringar.

Nu återstår att se till att frågan och motionens intention inte vattnas ur när den landar i styrelsen.