Tag Archives: styrelse

Spejarnas verksamhetsberättelse 2010

I helgen blev det panik att skriva verksamhetsberättelsen för avdelningen. Här är den nu:

Verksamhetsberättelse för Spejarna verksamhetsåret 2010

VT 2010

Vårterminen 2010 hade spejarna relativt många 3:e års äventyrscouter på avdelningen. Vårens planerade patrullhajker och vandraren fick ställas in pga för få deltagare. Däremot hade vi en riktigt bra vildmarkshajk i samband med Scouternas Dag där vi deltog med en patrull och en tuff träsk-paddelhajk i Sörmland.

Populära möte under terminen var: friluftmatlagning i patrullen, organisationstävlingar och scoutteknik. Vi hade även märkestagning som gick hyffsat och brouppgift inför höstens hajk Två Pumpar.

I början på sommaren deltog avdelningen på försommarlägret Å-va-Kul.

Terminen var tung som vanligt för ledarteamet då det nya förrådet av typ vindsförråd com byggts borta vid patrullyorna har visat sig vara både logistikt klumpigt och tidvis kollidera med patrullernas liv i lyorna. En sak som dock var väĺdigt positivt var att avdelningen fick tre nya assistenter till ledarteamet.

HT 2010

Höstterminen började med att medlemmarna på avdelningen ändrades mycket då en ny stor kull 1:a års äventyrsscoutscout tillkom.

Terminen rivstartade med förberedelse inför hajken Två Pumpar och sedan hajken på Vässarö där de nya scouterna visade att de redan nu kunde planera och genomföra en hajk till stor del på egen hand. I slutet på september deltog rådspatrullen loppan på avdelningen Spejarna på Scouterns Natt ”Silverugglan”.

Populära möten under hösten har varit hantverk, scoutteknik och bild-org. Avdelningen gjorde en stor och engagerad insats på Mårtensmässan och arrangerade dessutom både After-Mäss och JOTI. Rådspatrullen höll även i ett möte under hösten. En övernattning kallad Å-va-Jul bland elaka tomtar han vi också med. Höstens populära lek var helt klart får-med-hår.

Patrullerna har fungerat relativt väl under hösten med rekordmånga assasitenter, vid årsskiftet blev en medlem i ledarteamet utmanarledare vilket glädjer oss.

Ledarstödsindex

Vänner. Vi har ont om ledare i kåren. Vi är en båt som sprungit läck och sjunker. Rätt metod är på sjön är att man först lagar hålet i botten på båten och sen öser ur vattnet. Man kan inte göra tvärt om.

Ett förslag till hur vi kan börja täppa till hålet är att ta fram ett årligt ledarstödsindex. En årlig undersökning där vi sammanställer hur ledarna i kåren upplever stödet till kärnverksamheten.

Sagt och gjort så på mötet den 10:e januari tänkte jag presentera en enkät som underlag för indexet. Vill du redan nu läsa och komma med feedback så skicka mig ett mail så får du en länk till enkäten.

Mindre än en tiondel

Kårstämman 2010 – lite om ekonomin

Årsta Scoutkår har kanske de bästa revisorerna i hela Sverige. På kårstämman gav de skarpa direktiv till styrelsen: ni får absolut inte snåla med pengar till avdelningarna, huset drar för mycket kostnad i förhållande till avdelningarna. Mer precist: 8% av kårens omsättning är direkt avdelningsrelaterad. Sånt värmer att höra i ett läge då kåren går back. Vi har dessutom under 2009 missat både hyresbidrag och en del andra bidrag och med tanke på hur bidragen såg ut på min tid i styrelsen skulle jag tippa att vi talar 50 000 kr i uteblivna intekter ungefär. Illa.

Vi lever i märkliga tider – ungdomarna är serriösare

Vi lever i märkliga tider. Ungdomarna i kåren har sagt i från på kårstämman att de vill ha restriktivare Alkohol – Narkotika – Tobak policies. De unga tycker alltså att de äldre ska skärpa sig. När hände det sist?

På årets kårstämma (2010) lades en motion om att rökning skall behandlas precis som alkohol i SSR:s alkoholpolicy. Det blev en rätt laddad debatt kan man säga. Motionenröstades först otippat igenom med rösterna 9 -8 av de yngre i kåren men sen fick det hela rivas upp för att behålla nån slags frid i kåren. Nu ligger det på styrelsens bord att komma med förslag till policy.

Jag berättade för äventyrarscouterna på Spejarna om motionen ochresultatet. De jublade när de fick höra historien.

Det här är en viktig del i kårens historia av flera skäl. Dels för att vi står vid en punkt där en yngre serriösare generation växer upp men också för att vi börjat ge psykologiskt vaccin mot det som psykologer kallar inlärd hjälplöshet. Att man tror att det inte är värt att försöka. I söndags visade de yngre att det är värt att försöka och att det går att få igenom förändringar.

Nu återstår att se till att frågan och motionens intention inte vattnas ur när den landar i styrelsen.

Nu har vi gått cirkeln runt eller det finns tre rattar att vrida på

Det finns tre rattar för styrelsen att vrida på:

 • Mer eller mindre ledare
 • Mer eller mindre resurser att köpa tid för = effektivitet
 • Mer eller mindre ambition

Det är inte alltid styrelsen kan vrida som den vill på rattarna. Att vi är där vi är med kåren idag beror på att förra styrelsen trodde att de kunde vrida  upp antalet ledare, vrida upp ambitionen och vrida ner resureserna till ledarna. Jag uppfattar resultatet som tragiskt. För det blev inte fler ledare. Någonstans, tvärt om är vi färre ledare med sämre resurser. Alltså kraftigt minskad ambition vilket bland annat ses på vår egen avdelning som inte längre kan hålla ett möte i månaden.

Nyligen hade jag ett samtal med vår nuvarande vice kårordförande. Vi påtalade ånyo den akuta ledarbristen. Fler ledare blir vi inte, förklarade hon, så vi som är kvar får dela på jobbet. Detta var min uppfattning innan den gamla styrelsen vred på fel vred.

Så nu är vi där vi stod för två år sedan och som förra styrelsen byggde hela sin vision på: fler ledare blir vi inte.

Så då är vi tillbaka på de tre rattarna:

Vrider vi ner antalet ledare kan vi bara öka ambitionen genom att ge kraftigt ökade resurser till avdelningarna, bland annat i form av pengar, utrymme och ording och reda.

Som första steg vill styrelsen veta vad vi nu behöver.

Det första vi faktiskt behöver veta är om styrelsen kan och vill vrida på den andra ratten.

Vi har kommit långt i kåren, har ni glömt det?

Micke som varit med i kåren mycket längre än jag påpekade en intressant sak angående kårens utveckling. För en sisådär tio år sedan hade kåren två avdelningar. Man hade en minioravdelning och en gemensam junior-patrullavdelning. Sedan dess har många kämpat hårt i kåren för att föra den frammåt – idag har vi två minioravdelningar, en junioravdelning, en patrullscoutavdelning och ett seniorlag.

Därför kan inte vår fd. kårordförandes mail på temat att han slutar för att kåren inte har någon framtid tas på fullt allvar. Vi har varit betydlig sämre ute än vad vi är nu. Ta en titt på planen vt 2009. Gör vi en hejdundrande rekrytering kommer det gå bra för kåren, för lägret och bemanningen till hösten ser rätt bra ut.

Ps.

Jag kommeri nte publicera mailet här för tillfället.

Ds.

Planen vt 2009

My dad said a fool with a plan can beat a genius with no plan.

T Boone. Pickens. (ref)

Här är ett utkast till plan för kårens kommande sex månader. Planen fungerar utan fullbesatt styrelse. Jag vet eftersom jag själv varit ordförande. Det här är prioriterat:

 • Rekrytering
 • Sommarläger
 • Terminsstart och ledarbesättning

Rekrytering

Om vi tror på att det vi gör är rätt, då måste vi sprida det till fler. Om vi inte tror på scouting, då kan vi lägga av. Jag tror på scouting, så här är rekryteringsdelen av planen:

1. i början av april tas rekryteringsbrev, lärarbrev och rekryteringsaffisch fram. Det mesta materialet finns redan nerskrivet, det vi behöver är beslut om:

 • rekryteringsdatum – skolorna börjar 19:e augusti, veckan efter brukar scoutterminen börja, veckan efter det har vi brobyggning och veckan efter det värvning/rekrytering så ett rimligt datum är torsdagen den 10:e september 2009.
 • rekryteringstider
 • kontaktperson på utskick

2. I mitten på april måste allt gå till tryck. OBS. även om det är påsklov måste detta göras.

3. I början av maj kontaktas skolor (Årsta skolan, Skanskvarnsskolan och Årstadals skolan). Runt Kristihimelfärdshelgen går vi ut med utskicken och besöker eventuellt skolorna.

4. I slutet på augusti ser vi till att påminna om rekryteringsdagen med affischering i skolan, ungdomsgården och på tavlor runt om i Årsta

5. Ordentlig uppslutning på rekryteringsdagen. Föräldramöte inomhus, scoutmöte utomhus.

Sommarläger

Sommarläger är kärnan i scouting. I år ser det tunt ut i lägerledningen och tyvärr har vi få anmälda. Mer behöver göras. I värsta fall måste ett alternativt läger snabbt improviseras ihop.

 • Att tänka på: det bör gå ca fem scouter per ledare/förälder på lägret för att det skall gå smidigt. Saknas ledare måste vi försöka få med fler föräldrar.
 • Infrmationsmöte behöver hållas. Det finns ofta fler än man tror som önskar vet mer om lägret och om praktiska detaljer kring lägret.
 • Efter midsommar går landet på semester, så se till att vara klar med allt som behöver göras innan dess.

Terminsstart och ledarbesättning

Redan nu behöver vi ha en plan för höstens ledarbesättning på avdelningarna, för i sommar är det för sent att ta tag i frågan.

Steg 1 är att kalla till AL-samling om höstens ledarbesättningar. Runt 20:e april är ett bra datum. På AL-samlingen diskuteras ENDAST ledarbesättningsfrågan.

Förhandsinfo är att vi har ledare till senior och junior. Patrull hankar sig fram. Återstår två minioravdelningar. I samband med diskussionerna måste man se till att alla ledare har en lagom utmaning och utvecklas. Man måste vara öppen för omstuvningar i ledarpatrullerna och ny ledarkonstellationer.

Bonus

Hinns det med vore det bra om uppfarten till scoutgården blev asfalterad. Kontakta Sophie för lite mer bakgrundsinfo.

Vad har vi lärt oss av det här?

Kårstämman 2008 presenterades en omorganisation av kårstyrelse och arbetsgrupper. Initiativtagarna fick med kåren på förslaget och alla slöt upp även om viss diskussion fanns. När vi nu kommit ett år fram kan man tycka att någon (ordförande eller någon av de andra som drev förändringen) borde ha ställt sig upp på stämman och berättat vad effekten av omorganisationen blivit, vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra. Det är inte konstigt om allt inte gått enligt plan, men man måste kunna vara öppen nog att utvärdera det vi alla ställt upp på och föreslå att antingen avbryta eller fortsätta på inslagen väg med eventuella korrigeringar. Läser man verksamhetsberättelsen kan man leta länge efter en ordentlig beskrivning om denna stora förändring och vad den inneburit.

Jag tycker initiativtagarna är skyldiga alla de som satsat på det här förslaget att få veta hur det går. Att ducka för den här frågan måste uppfattas som ett tecken på svagt ledarskap.

Som det ser ut idag saknas det lite styrelsefolk och folk i arbetsgrupperna, men inget kåren inte kommer kunna hantera. Nu saknar vi en gemensam samsyn på hur vi i kåren korrigerar och går vidare. Eller skall vi avbryta experimentet? Med tanke på att de som drev förändringen redan verkar vilja hoppa av är det kanske det de tycker. I stället för öppen diskussion har den intre kretsen satt sig ner och diskuterat igenom bemanningen (valberedningen är inte involverad i detta arbete så arbetet utförs inte av kårstämman. Ni har kanske sett brevet som Börje och Per skickat ut till kårens medlemmar. Brevet är alltså inte från valberedning eller styrelse). Hursomhelst, medlemmarna verkar inte viktiga.

Som jag förstått bakgrunden till förslaget (jag har suttit ett par år i styrelsen) så fick vi för lite gjort och arbetsbelastningen var hög i de tidigare styrelserna just för att det finns så få ideella krafter och därför att magen inte riktigt är anpassad för matsäcken om man säger så. Förhoppningen var att omorganisationen skulle lösa detta. Nu antyds att orsaken till att omorganisationen inte fungerar är för att vi är så få ideella krafter. Men det var ju precis det grundproblemet som skulle lösas.

Vad kåren behöver är att löpa linan ut och nerteckna erfarenheterna noga. Vi får inte avbryta experimentet för tidigt men ej heller missa att dra lärdom så vi upprepar misstagen senare igen. Vi har en fråga som skriker efter ett svar. Vad har vi lärt oss av det här.

Det hjälper med ett förberedande utskick

I år skickade vi (jag) i valberedningen för kåren ut ett ordentligt utskick i god tid innan kårstämman där vi förklarade hur valberedningsarbetet kommer att gå till. I brevet stod att vi börjar med att fråga sittande förtroendevalda om de önskar sitta kvar ett år till.
Detta brev förberedde de sittande personerna mentalt på att få frågan muntligen och det har lett till många enkla ‘ja’ svar när man ringt runt.