Nu finns nya ledarboken. Treeware.

Nu finns den nya ledarboken att köpa på kansliet.

Om jag fick drömma lite så skulle jag drömma att boken släpptes direkt som e-bok. Att vi sprider ideer med webben som så många andra. Som What Matters Now.

Om jag fick drömma lite till uppmuntrade man också remixer, i linje med Kevin Kellys respons på att en Andreas Lloyd remixade Out of Control och släppte remixen fri på nätet: Bootstrapping Complexity.

Om jag fick drömma.

SOU: Föreningsfostran och Tävlingsfostran

Det var ett tag sen, men debatten fortsätter. Dags att läsa på.

Föreningsfostran och tävlingsfostran – En utvärdering av statens stöd till idrotten

Utredaren föreslår bland annat att:
– målen för statens stöd till idrotten kompletteras med ett barnperspektiv
– idrottsrörelsens nuvarande vinstdelningssystem med AB Svenska Spel ersätts med ett behovsprövat och i förväg fastställt spelbidrag
– en bred och förbundsövergripande talangsatsning med syfte att stärka svenska idrotters internationella konkurrenskraft

Updatering

På Madeleine Sjösteds blogg dök nyligen följande inlägg upp:

Idrottens problem handlar om prestige och pengar

Planeringen av året 2010 på Spejarna

Två månader har man på sig att planera scoutverksamheten. November och Januari.

Det är tyvärr så att kåren inte tog tillfället att planera kommande års läger i November 2009. Mässan har sitt pris med andra ord och det är därför som lägerutskick dröjer.

Nu i Januari har vi ledare på Spejarna börjat med en telfonkonferens för att planera datumen under vårterminen, vi har också hunnit med att träffas och få ur oss ideer och tankar om vad vi skall göra i vår. Detta gör vi som vanligt kollektivt på stort blädderblock, så nu återstår att planera vad som skall göras vilka veckor, prioritera och detaljplanera.

Terminsstarten är nu preliminärt satt till tisdagen den 19:e januari.

Ta tillfället att lär dig mer om vargar och politik

Den uppmärksammande vargjakten ger oss scouter ett bra konkret exempel på hur politik, samhälle och naturvård fungerar i praktiken, något man kan jobba med de lite äldre scouterna med.

Naturvård och friluftsliv

Det finns massor med bra information hos de5stora.com som drivs av en samling rovdjursforskare och de skriver om Sveriges fem stora rovdjur. Rekommenderas.

Ett besök på en djurpark kan varapå sin plats.

Politik

När det gäller politik, samhälle och demokrati blir det intresant. Regeringsmakten har delegerat naturvårdsfrågor till sin miljöminister Andreas Carlgren (Centerpartiet).
Anders Carlgren har motiverat jakten på en starkt utrotningshotad art med att det behövs för generna.

I både debattartiklar och intervjuer har miljöminister Andreas Carlgren motiverat regeringens beslut att för första gången på nästan femtio år tillåta generell jakt på 27 vargar med att vargarna inte är genetiskt friska. Han har bland annat hävdat att den snabba tillväxten av genetiskt sjuka vargar riskerar att äventyra målet för hela rovdjurspolitiken.

Se

Dock verkar det saknas just stöd i forskningen för detta. Tydligen är det så att när inaveln (som är problemet) leder till genetiska fel är det mest reproduktionen som störs, så jakt hjälper inte. Men det blir bättre, för nu visar det sig att man i år nästan bara skjuter friska djur, se exempelvis SR:De skjutna vargarna var friska.

Frågor att jobba med på scoutavdelningen är exempelvis:

  • Hur kan en miljöminister driva miljöpolitiksom går emot miljöforskning?
  • Finns det andra intressen än natruvården som fått påverka politiken och hur lyckas de så bra?
  • Vad skulle det betyda för regeringsmakten om miljöfrågorna delegerats till en minister som inte driver dom? Har regeringen fortfarande en legitim miljöpolitik? (och vad innebär att föra en legitim politik)

Tsutomu Yamaguchi har gått ur tiden

Idag kom nyheten om att Tsutomu Yamaguchi som överlevde både Nagasaki och Hiroshima gått ur tiden. Se bland annat DN.se: Överlevare från Hiroshima och Nagasaki död.

Ju mer tiden går, ju intresantare blir historien om atombomben men även mer tragisk. Titta på bilderna i DN, man kan bara känna sorg när man ser dom. Det är också en historia om övermod, för är det något som överaskat med atombomben så är det just hur oanvändbar den är.

Läs gärna mer i artikeln om Enola Gay och atombomben som jag skrev på Årsta Scoutkårs hemsida för något år sedan.

Nu har vi gått cirkeln runt eller det finns tre rattar att vrida på

Det finns tre rattar för styrelsen att vrida på:

  • Mer eller mindre ledare
  • Mer eller mindre resurser att köpa tid för = effektivitet
  • Mer eller mindre ambition

Det är inte alltid styrelsen kan vrida som den vill på rattarna. Att vi är där vi är med kåren idag beror på att förra styrelsen trodde att de kunde vrida  upp antalet ledare, vrida upp ambitionen och vrida ner resureserna till ledarna. Jag uppfattar resultatet som tragiskt. För det blev inte fler ledare. Någonstans, tvärt om är vi färre ledare med sämre resurser. Alltså kraftigt minskad ambition vilket bland annat ses på vår egen avdelning som inte längre kan hålla ett möte i månaden.

Nyligen hade jag ett samtal med vår nuvarande vice kårordförande. Vi påtalade ånyo den akuta ledarbristen. Fler ledare blir vi inte, förklarade hon, så vi som är kvar får dela på jobbet. Detta var min uppfattning innan den gamla styrelsen vred på fel vred.

Så nu är vi där vi stod för två år sedan och som förra styrelsen byggde hela sin vision på: fler ledare blir vi inte.

Så då är vi tillbaka på de tre rattarna:

Vrider vi ner antalet ledare kan vi bara öka ambitionen genom att ge kraftigt ökade resurser till avdelningarna, bland annat i form av pengar, utrymme och ording och reda.

Som första steg vill styrelsen veta vad vi nu behöver.

Det första vi faktiskt behöver veta är om styrelsen kan och vill vrida på den andra ratten.