Zina Lahr och hennes korta tid i skolan

En del mänsikor är inte som alla andra, inte i närheten. Vissa mäniskor klarar av att lämna ett eko efter sig trots att de fick en så kort tid på vår jord.

Det är inte utan att man funderar varför vissa är sig själv så mycket mer, varför de så hämningslöst lever och skapar. På bokhyllan ligger böcker av John Taylor Gatto. På internet finns en rad framföranden av Sir Ken Robbinsson om hur skolan dödar kreativiteten.

Jag läser och förundras om Zina och där i allt finns kanske en del av förklaringen. Hon gick i ‘home schooling’. Hon pressades inte genom den vanliga skolan som du och jag.

Presentation Zen: The Beautiful Spirit & Creativity of Zina Nicole Lahr

Outdoor Magazine: The Brief, Wondrous Life of Zina Lahr

365 steg över gatan mot ett personligt uttryck

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit”.
— Aristotele

Exhibit 1

Via PetaPixel: “Creative 365-Day Self-Portrait Project by a 17-Year-Old Photographer”. Brendon Burton startar ett 365-självporträtt-projekt och utvecklas allt mer i sitt fotograferande.

Exhibit 2

YouTube: “Girl Learns to Dance in a Year (TIME LAPSE)” Karen X. Cheng jobbar inte med dans men vill lära sig dansa, så hon startar ett 365-projekt att lära sig dansa och ser till att dokumentera det med videokamera.

Exhibit 3

Via PetaPixel: “How a 365 Project Changed My Life” . Marius Vieth startar ett fotografiskt 365-projekt som förändrar hans liv helt, hobbyn utvecklas så långt att han tillslut slutar sitt vanliga 9-5 arbete….

Exhibit 4

Via ByThom: Thom Hogan skriver i sin “teaching point” om hur mycket det pratas nyårslöften vid årets slut. Thom liksom många före honom uppmanar istället oss att ändra våra vanor. Att ta tag i våra vanor är hur vi ändrar vårat beteende långsiktigt.

Ett sätt är att starta ett 365-projekt.

Poäng

Jag har alltid uppfattat Lord Baden-Powell of Gillwell’s texter som att de understryker vikten av att odla goda vanor (tidigt i livet). Som att vara glad eller att vara hjälpsam (se lägereldsberättelse nr 20). Bortom hans texter, i den vardag jag växte upp i, så har jag återkommande upplevt ett skämtande på gränsen till löjeveckande över att hjälpa någon i vardagen. Det inneboende problemet med att göra hjälpa tanter över gatan referensen utan att förstå innebörden i idén om att förändra liv genom vanans makt är att det lätt blir ett spegelvänt uttryck för djup oförståelse för det ledarskap vi står för i scoutrörelsen (eller i alla fall stod för, allt kan förändras). En alternativ tolkning man kan tänka sig är att den gamla stammen av ledare utgick från att utveckla människans karaktär men att våra nutida ledare ser mer till utveckling av individens personliga uttryck, för ingen skrattar väl åt någon som gör ett fotografiskt 365 projekt och därigenom förändrar sitt liv?

Slutnoter:

  1. En orsak att läsa vissa foto-bloggar och fotoböcker är att inom fotografin finns utövare som kan ge djupa perspektiv på livet och tillvaron utifrån sitt hantverk och gärna gör det.
  2. Påpekas bör att i orginal så skrev Lord Baden-Powell om att hjälpa damer och barn över gatan eller hitta vägen. Av någon anledning stryks alltid barn ur sammanhanget och damer blir till tanter när referensen till att hjälpa tanter över gatan görs.