Tag Archives: quote

Scouternas Natt 2011 – vår väg

Att nattsudda på en äng efter sen nattorientering, att få krypa ner i sovsäcken i en av eld uppvärmd kåta, att äta friluftsmiddag vid dukat bord med kandelaber och allt. Det är så vi på Spejarna genomför Scouternas Natt.

Vår väg

Vi har vårt eget sätt att deltaga på. Sättet vi i Spejarna genomför kontroller kan för utomstående te sig som en slags kaotisk diskussion som aldrig tar slut.Vår metod bygger på att stanna upp, tänka till, organisera och sen genomföra. Ta eldningen som är vår paradgren. Vi diskuterade säkert i 15 minuter hur vi skulle göra, vem som skulle göra vad, exakt hur elden skulle se ut. Skulle vi köpa en eller två plankor? Vi kom på delad första plats på kontrollen, inte för att vi var snabbast, men för att vi vann på att bara köpa två träbitar.

Om jag skulle illustrera den metod vi lär ut och som vi lever så ser den ut som nedan:

ILLUSTRATION FRÅN DROPBOX.

Det finns en sak vi på Spejarna tror på, och det är att lära för livet i scouterna, och vi tror att organisation är en sån sak. En annan sak är att musik och kultur är viktigt liksom att må bra och ha det bekvämt i fält. Så vi tränar inte inför Scouternas Natt, istället lagar vi mat, plockar ihop all möjlig utrustning och förbereder nattens fikastunder. Vi gör iordning inbjudan till Snårigaskäggen 2012 och fixar ved till kaminerna i tälten.

FOTON.

Det finns en sak till och det är det här med nattorienteringen. I år gjorde vi inte så bra ifrån oss för vi missade grovt på kontroll 2. Vi hittade den tillslut men vi hade fått mycket mer poäng om vi struntat i den och sprungit till mål så vi inte blev 25 minuter för sena. När man är ute på nattorienteringen har man ett val.

John Taylor Gatto har skrivit:

Indeed, the lesson of the bells is that no work is worth
finishing, so why care too deeply about anything? Years of bells will condition all but the strongest to a world that can no longer offer important work to do. Bells are the secret logic of schooltime; their argument is inexorable. Bells destroy the past and future, converting every interval into a sameness, as an abstract map makes every living mountain and river the same even though they are not. Bells inoculate each undertaking with indifference.

http://www.newciv.org/whole/schoolteacher.txt

Att lära för livet är att lära sig att jobb skall avslutas. Att lyckas är att fullfölja. Ett par poäng avdrag på en orientering är inte skäl nog att ta ett steg från den filosofin. Inte när vi stod på kontroll 2 och inte nu heller.

Alla landningar som man kan gå ifrån

För någon vecka sedan var det en nyhet i tidningen om ett litet plan som kraschat pga motorstopp kort efter start. Alla tre ombord överlevde och kunde ta sig själva ur planet. En journalist på platsen frågade en flygtekniker som var en av de första att komma fram till nedslagsplatsen för att hjälpa till efter kraschen:

Piloten måste ha gjort en bra landning?

– Alla landningar som man kan gå ifrån är bra landningar.

Det är ett sätt att tänka när man som ledare prövar nya saker, som att leda ett läger, eller tar sig an mer ansvar på avdelningen. Eller byta karriär. Allt behöver inte bli perfekt. Kan vi gå ifrån landningen så var det en bra landning.

Permanent förändring – Permanent förbättring

Varför göra sig obekväm i kåren, på kårstämmor, i styrelsen mm och försöka driva förändring? Seth Godin säger det bättre än jag kan. Därför att Non-Profits har ett uppdrag att åstadkomma permanent förättring via permanent förändring.

Seth Godin: Non-profits have a charter to be innovators

 

 

365 steg över gatan mot ett personligt uttryck

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit”.
— Aristotele

Exhibit 1

Via PetaPixel: “Creative 365-Day Self-Portrait Project by a 17-Year-Old Photographer”. Brendon Burton startar ett 365-självporträtt-projekt och utvecklas allt mer i sitt fotograferande.

Exhibit 2

YouTube: “Girl Learns to Dance in a Year (TIME LAPSE)” Karen X. Cheng jobbar inte med dans men vill lära sig dansa, så hon startar ett 365-projekt att lära sig dansa och ser till att dokumentera det med videokamera.

Exhibit 3

Via PetaPixel: “How a 365 Project Changed My Life” . Marius Vieth startar ett fotografiskt 365-projekt som förändrar hans liv helt, hobbyn utvecklas så långt att han tillslut slutar sitt vanliga 9-5 arbete….

Exhibit 4

Via ByThom: Thom Hogan skriver i sin “teaching point” om hur mycket det pratas nyårslöften vid årets slut. Thom liksom många före honom uppmanar istället oss att ändra våra vanor. Att ta tag i våra vanor är hur vi ändrar vårat beteende långsiktigt.

Ett sätt är att starta ett 365-projekt.

Poäng

Jag har alltid uppfattat Lord Baden-Powell of Gillwell’s texter som att de understryker vikten av att odla goda vanor (tidigt i livet). Som att vara glad eller att vara hjälpsam (se lägereldsberättelse nr 20). Bortom hans texter, i den vardag jag växte upp i, så har jag återkommande upplevt ett skämtande på gränsen till löjeveckande över att hjälpa någon i vardagen. Det inneboende problemet med att göra hjälpa tanter över gatan referensen utan att förstå innebörden i idén om att förändra liv genom vanans makt är att det lätt blir ett spegelvänt uttryck för djup oförståelse för det ledarskap vi står för i scoutrörelsen (eller i alla fall stod för, allt kan förändras). En alternativ tolkning man kan tänka sig är att den gamla stammen av ledare utgick från att utveckla människans karaktär men att våra nutida ledare ser mer till utveckling av individens personliga uttryck, för ingen skrattar väl åt någon som gör ett fotografiskt 365 projekt och därigenom förändrar sitt liv?

Slutnoter:

  1. En orsak att läsa vissa foto-bloggar och fotoböcker är att inom fotografin finns utövare som kan ge djupa perspektiv på livet och tillvaron utifrån sitt hantverk och gärna gör det.
  2. Påpekas bör att i orginal så skrev Lord Baden-Powell om att hjälpa damer och barn över gatan eller hitta vägen. Av någon anledning stryks alltid barn ur sammanhanget och damer blir till tanter när referensen till att hjälpa tanter över gatan görs.

The Sports Photographers Doctrine

En av mina favoritsidor på nätet om fotografi är Tom Hogans sida, mycket för att man lär sig så mycket mer än fotografi. Nyligen skrev han om  Learning from Others (Sports Photographers) där följande prinicper om sportsfotografi sammanfattats likt the The Bill Parcels Doctrine.

  1. What’s likely to happen?
  2. What do I want to happen?
  3. Where do I want to be when #1 or #2 happens?
  4. What do I need to capture it?

Översatt till svenska:

  1. Vad kommer troligen hända?
  2. Vad vill jag att skall hända?
  3. Var befinner jag mig bäst när #1 och #2 händer?
  4. Vad behöver jag för att fånga ögoblicket?

Ser lite ut som bra råd för livet tycker jag.