Käpphästar

Jag bara måste nedteckna Joars idé till sommarens läger 1719:

Utöver mantlarna så bygger vi oss käpphästar så vi kan rida runt på ön hela öägret. Av cykelkärran så bygger vi oss en klassisk 1700-tals vagn!

 

Motion om personliga verktyg

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

 

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

Det är inte så gott om ledare i kåren längre. Många har långt till jobbet och uppenbarligen flera sidointressen. Tittar man på ledarstödsundersökningen så är det ett fåtal ledare som lägger väldigt mycket tid och sen är vi många som inte har så mycket tid och det märks.

Vi kan lägga den tid som finns på

(A) vuxennärvaro och att leda genom att vara förebilder eller

(B) så kan vi springa runt och göra en massa annat.

Givet kårens situation med bara en spåraravdelning känns (B) mer rätt än (A). Ett av många sätt att underlätta för ledarna så de har mer tid till (A) är att helt enkelt förenkla ledarnas tillvaro genom en logisitks manöver, för som det är idag så ägnar man mycket tid till att hela tiden flytta runt privat utrustning som man behöver. Det vore så mycket bättre om alla ledare hade ett skåp där man kan förvara privata och personliga saker. Datorer, skruvdragare, symaskiner, specialknivar, böcker, kök, kranier, kvitton.

Yrkande

– Att ledare och scouter skall få förvara personliga och privata saker som används i samband med avdelnings- och patrull- arbete i Scoutgården i rimlig omfattning.

– Att det byggs ordentliga låsbara ledarskåp i Scoutgården så att ledare kan förvara personliga saker där.

– Att de låsbara skåpen skall finnas i lite olika storlekar i och med att olika ledare har olika behov av förvaring av personliga saker.

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om Stefans skruvdragare och dator

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

 

Bakgrund

I det inbrott som var i Scoutgården runt jul 2011 så försvann Stefans skruvdragare och dator.

Dessa verktyg har kåren haft stor nytta av då många läger och utfärder planerats med hjälp av den bärbara datorn och skruvdragaren har använts till att bygga otaliga konstruktioner.

Motionären anser att dessa två verktyg är att betrakta som stulna under arbete i scoutverksamhet och de av princip skall ersättas av kåren. Jämför exempelvis med en arbetshelg med kåren då någon råkar slå in fönstret på en bil som används i samband med arbetshelgen.

Yrkande

– Att kåren skaffar fram en ny bärbar dator till Stefan anpassad att skriva dokument på..

– Att kåren skaffar fram en ny likvärdig skruvdragare till Stefan (Bosch GSR modell)

– Att detta skall vara utfört innan 1:a juni 2012.

 

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om kallelse och föredragningslista till styrelsemöte

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

I scouterna leder vi genom att vara förebilder. En viktig del av vår sammhällsinsats är att vi aktivt förmedlar en demokratisk kultur. Demokrati betyder folkstyre och det förutsätter att folk förstår hur beslutsprocessen går till, när möten skall hållas, vad som kommer tas upp på möten så att man kan förbereda sig på ämnet osv. Insyn i styrelsearbetet är också viktigt.

En gång i tiden lärde vi oss att sätta upp kallelse och föredragningslista på anslagstavlorna i scoutgården i god tid inför styrelsemötena. Även om alla inte kan komma kan alla komma med en åsikt, synpunkt eller skrivelse utifrån det som kallelsen säger skall tas upp.

Tyvärr har det under året hänt ett flertal gånger att mail skickats ut om styrelsemötet endast till styrelsemedlemmarna och ett urval av ledarna i kåren och då utan föredragningslista.

Yrkanden

– Att kallelse och dagordning till styrelsemöte skickas ut senast en vecka innan styrelsemöte.

– Att kallelse och dagordning anslås i Scoutgården senast en vecka innan styrelsemöte.

 

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om flytt av verkstaden

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Den är i princip identisk med den motion jag lade på 2011 års kårstämma, då vi hade en överenskomelse om att jag skulle dra tillbaka motionen mot att vi tog en diskussion och kom fram till något slags förslag som alla var med på. Istället så hände ingenting överhuvudtaget vilket ju knapast var det vi kom överens om så here we go again…

 

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.


Bakgrund

Hantverk är en central del av den scouting vi bedriver och vi uppmuntrar scouterna att vara i verkstaden även utanför ordinarie avdelningstid. Att jobba med händer och jobba kreativt är mycket utvecklande. Verkstaden skulle också kunna vara ett stort stöd i verksamheten om man när man hade möte kunde vara i verkstaden och förbereda praktiska saker.

men

I vinter röjdes det upp i verkstaden och saker och ting började organiseras, men hur mycket vi än städar hantverksytor efter andra så dyker det genast upp nya saker på ytorna och det i ett rasande tempo.

Det är uppenbart att ett problem är att ytterdörren till verkstaden gör att mycket förrådssaker hamnar i verkstaden eftersom verkstaden idag har en placering som gör den till ett placerings- och jag-ställer-det-här-och-tar-hand-om-det-senare-rum .

Det fungerar inte.

Om det rum där verkstaden är idag vore ett förråd, då skulle det fungera bättre.

Yrkande

– Att verkstaden under verksamhetsåret 2011 flyttas till ett ställe i lokalen som dels går att låsa om och ha uppsikt över och dels inte är ett ställe man naturligt passerar med saker man bär omkring på.

 

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om det som är viktigt

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

 

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

På en ö som heter Vässarö jobbar vi med en liten kulturell förändring som går ut på att få alla funktionärer att förstå att först och främst är man uttagen som funktionär på Vässarö och i andra hand jobbar man i ett specifikt arbetslag.

Vi har samma förändringsprocess framföross i scoutkåren, att ändra kårens kultur till att vi alla medlemmar först och främst är här för ungdomsverksamheten i linje med scoutings mål och metod.

I och med att stadgarna tydligt säger att scoutverksamheten bedrivs i patrullen och på avdelning följer att alla kårens medlemmar i först hand jobbar för och i avdelningarna och i andra hand i nått slags arbetslag.

 

Yrkanden

– Att styrelsen aktivt jobbar för den kulturella förändring som beskrivs ovan.

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om bokningsprocess för Scoutgården

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Alla som följt bloggen inser att den rakt av följer av BFÅTwo Tribes. Se den som en conversation starter.

 

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.


Bakgrund

Årsta Scoutkår har i många år ställt upp i tävlingen Snårigaskäggen. I ett par år har ungdomarna och vissa ledare i kåren funderat på om det inte vore dags att kåren tog och arrangerade. De senaste åren har vi vunnit en hel del av priserna och kommit tvåa. Så i vintras blev det storslam och vi har haft alla priserna samtidigt i vår Scoutgård och kåren stod 2012 som arrangör.

Det som är så kul med att arrangera Snårigaskäggen är att det är en av de bästa sätten att bedriva både ledarutveckling, stötta och lyfta fram ungdomar och ha kul tillsammans. Själv har jag hållit i två Snårigaskäggenkontroller när jag var utmanare (det hette seniorscout då) så jag vet hur kul man kan ha. Bättre tillfälle att verkligen få till ett bra ledarutvecklande scoutprogram är svårt att se.

I början på oktober (den 9:e för att vara exakt) så tar jag ett snabbt samtal med bokningsansvarige för Scoutgården och bokar två helger i januari 2012. Snårigaskäggen- helgen och helgen innan. Man kan lugnt säga att vi hade på känn att de flesta ledare i kåren som passerat 40-strecket skulle ställa sig iskalla till arrangemanget, så vi insåg att vi skulle behöva hjälp av äventyrarscouterna och att vi därför måste inse att framförhållning inte är att räkna med så därför kommer vi behöva en hel komplett arbetshelg helgen innan Snårigaskäggen. I planen ingick att vissa nog skulle vilja sova över i Scoutgården för att det brukar scouterna vilja och det hade framförst önskemål om en Snårigaskäggen fest lite som Aftermäss för kåren i enlighet med resultatet av ledarstödsundersökningen 2011.

Sedan hände det så att en ledare i kåren skulle fylla 50 år och behövde scoutgården på lördagskvällen helgen innan Snårigaskäggen, helgen mitt i vår huvudsakliga arbetshelg. Utan att fråga ungdomarna i kåren, arrangörerna, eller de som bokat eller ens informera om detta så ströks scouternas bokning helt enkelt.

Yrkande

– Att man inte får stryka verksamhetens bokningar i scoutgården för privata fester utan att först vidtala den som har bokat scoutgården.

– Att vid dubbelbokning går alltid ungdomsverksamhet före.

– Att det i hyresvilkoren tydligt skall framgå att vid dubbelbokning så går ungdomsverksamheten alltid före.

 

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om att styrelsen skall ha en publikt tillgänglig verkställighetskontroll som går att följa

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

I scouterna leder vi genom att vara förebilder. En viktig del av vår sammhällsinsats är att vi aktivt förmedlar en demokratisk kultur. Demokrati betyder folkstyre och det förutsätter att folk förstår hur beslutsprocessen går till, när möten skall hållas, vad som kommer tas upp på möten så att man kan förbereda sig på ämnet osv. Insyn i styrelsearbetet är också viktigt.

Scoutledarens och alla övriga vuxnas tid är mycket dyrbar och den skall inte användas till annat än ungdomskontakt i onödan. Tyvärr går dock mycket tid till spillo på möten eftersom ingen verkställighetskontroll finns. Det blir lätt att det bara pratas men sen händer inte så mycket, eller så gör man tvårt om några veckor senare. Det är heller inte bra långsiktigt för kåren när folk ger utfästelser på möten som de sedan inte håller dels för att det urholkar den allmänna inställningen att man skall hålla det man lovar och dels eftersom det blockerar andra vägar frammåt som kunde gått bättre.

Motionären tror att en av många lösningar som dessutom fördjupar kårdemokratin är att styrelsen sköter en publik verkställighetskontroll. Ett bra exemple är den semi-publika verkställighetskontroll som vi alla delade i samband med planeringen och genomförandet av SITUATION ÅRSTA – Snårigaskäggen 2012.

Yrkanden

– Att styrelsen skall ha en publik tillgänglig verkställighetskontroll som går att följa och där det fylls i vem som åtar sig vad.

 

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om att lägerkommité skall vara utsedd och arbeta innan andra helgen i november

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Jag har tagit upp den här frågan ett par år i styrelsen, men inget händer. I år gjordes en utfästelse som sedan heller inte hölls, så då lyfter vi det en nivå till chefens chef. Diskussionen kan börja redan nu.

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

Det finns två månader i scoutledarens kalender då man kan få större saker gjorda och det är november och januari. I februari drar terminen igång. I mars börjar våren nalkas. April drar ute-säsongen igång och dessutom är det påsk. Maj är hajkernas tid. Juni kåravslutning och konkreta lägerförberedelser. Juli är man ledig. Kanske. I augusti är det läger. September är det rekrytering och terminsstart och hajker och tävlingar. Oktober pustar man ut. Har man båt eller landställer så tar man hand om det i Oktober. December är det julestress, kanske en övernattning och kåravslutning.

Många föräldrar passar på att boka resor och sin sommarsemester i januari. Därför så måste arbetet med sommarlägret påbörjas och vara i gång redan i november året innan.

2011-2012 är ytterligare ett i raden av år där man skjutit upp arbetet med lägret, skjutit upp och åter skjutit upp.

Yrkanden

– Att lägerkommitén för kommande års läger skall vara utsedd och arbeta med kommande sommarläger innan andra helgen i november.

– Att information om kommande års sommarläger skall finnas på Mårtensmässan förutsatt att Mårtensmässan ligger där den brukar i november.

 

/Martin Eliasson, Spejarna